Fakta | Manlig hälsa

Testikelvridning (torsio testis)

Testikeltorsion förekommer nästan uteslutande hos barn och då mestadels i tonåren. Testiklarna får näring genom de blodkärl som tillsammans med nerver och sädesledaren förlöper i sädessträngen från bukhålan till pungen.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Stefan Grass, läkare
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Testiklarna är löst upphängda i pungen och i några få fall vrids de runt i pungen så att strängen med blodkärlen stryps åt. Därmed stoppas blodförsörjningen till testiklarna helt eller delvis.

Hur känns en testikelvridning?

Barn med testikelvridningar känner en plötslig smärta i pungen som svullnar upp. Testiklarna blir ömma. Smärtan kan vara så stark att barnet mår illa och kräks.

Annons
Annons

Hur behandlar man en testikeltorsion?

Behandlingen är en operation som helst ska göras inom 6 timmar efter att smärtan kommit. Vid operationen vrider man tillbaka testikeln och blodet får åter fri väg. För att undgå en testistorsion igen syr man fast testiklarna till insidan av pungen.

Om blodförsörjningen har varit avsnörd i för lång tid kan det vara nödvändigt att operera bort testikeln. Om det bara rör sig om den ena testikeln är fortplantningsförmågan oförändrad.

&nbsp

Annons
Annons

Annons
Annons
Annons