Fakta | Manlig hälsa

Testikel- och bitestikelinflammation

Mannen har två testiklar, en i varje sida av pungen. Testiklarna producerar spermier och hormoner. På varje testikel finns en bitestikel, där spermierna mognar och upplagras innan de transporteras vidare via sädesledarna.

37246dc3f6d3b7c5d6c666e0bc03fb0b.JPG
Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

Trots att testikel och bitestikel ligger så nära varandra, är inflammationstillstånden mycket olika.

Vad är testikelinflammation?

Inflammation i testikeln är oftast en komplikation av påssjuka. Det är inte vanligt att det utvecklas en inflammation hos barn, men var tredje vuxen som får påssjuka får även testikelinflammation. Det är dock väldigt sällan det gäller båda testiklarna.

Annons
Annons

Hur känns testikelinflammation?

Under den första veckan efter att man fått påssjuka, uppstår plötsliga smärtor, svullnad, ömhet och en värmekänsla i området vid testikeln. Man kan få en feber på 40 °C. Symptomen kan vara en vecka.

Hur behandlar man testikelinflammation?

Behandlingen innebär att man vilar sig och har en suspensoar under den ömma och svullnade pungen. Det är för att det gör ont när testiklarna hänger fritt. Vissa mediciner kan lindra, men antibiotika hjälper inte. I upp till hälften av tillfällena får den angripna testikeln skador på spermiebildningen men inte hormonproduktionen, och det är bara om båda testiklarna är inflammerade som det finns risk för nedsatt fruktbarhet (= försämrad spermiebildning).

Idag erbjuds alla barn, när de är 15 månader, att vaccineras mot påssjuka och därför har sjukdomen så gott som försvunnit i Sverige.

Annons
Annons

Vad är bitestikelinflammation?

En inflammation i bitestiklarna, även kallad epididymit, beror oftast på att en infektion av mikroorganismer kommit upp via urinvägarna. Tidigare var gonorr&eacute den vanligaste orsaken, men idag beror 50 procent av fallen på klamydia.

Hur upplevs en bitestikelinflammation?

De vanligaste symptomen är plötsliga temperaturstigningar med kallsvettning, öm svullnad i den ena bitestikeln (som ligger ovanpå testikeln), varm, röd hud och smärtor, både lokalt och upp genom pungen till nedersta delen av bukhålan.

Hur kan man behandla bitestikelinflammation?

Behandlingen är antibiotika. Trots att man behandlar kan infektionen och symptomen vara 8-10 dagar, innan temperaturen normaliseras, smärtorna försvinner och svullnaden långsamt går ner. Det tar cirka sex veckor innan innehållet i pungen känns normalt igen.

&nbsp


Annons
Annons
Annons