Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Prostata

Vad är godartad prostataförstoring?

Godartad prostataförstoring kan även kallas BPH (benign prostatahyperplasi) eller BPE (benign prostate enlargement) och betyder helt enkelt en ofarlig (icke-malign) tillväxt av prostatan, något som är mycket vanligt bland äldre män.


Uppdaterad den: 2017-06-19
Författare: Hans Hedelin, specialist i urologisk kirurgi, Urologkliniken vid Kärnsjukhuset, Skövde
Uppdaterare: Jan-Erik Damber, specialist och professor i urologi, Sahlgrenska Akademin och Universitetssjukhuset

Annons

Prostatan är en valnötsstor körtel hos män, belägen alldeles under urinblåsan. Den omger urinröret och är uppbyggd av bindväv, glatt (icke viljestyrd) muskulatur och körtlar som producerar sädesvätska. I prostatan bildas även ett enzym, prostataspecifikt antigen (PSA), som läcker ut i blodet och där kan analyseras och användas i diagnostiken av prostatacancer. Godartad prostataförstoring (BPH) är den vanligaste orsaken till ett lätt förhöjt PSA-värde.

Hos många män börjar prostatan tillväxa vid femtio års ålder, och detta är en godartad tillväxt som kan leda till BPH. Det är ännu inte känt varför detta sker. Med tilltagande ålder ökar andelen män med BPH, som är en progressiv sjukdom, det vill säga tillväxten fortsätter livet ut och prostatan kan bli fem till tio gånger större än normalt. Då prostatan ligger runt urinröret som en ring runt ett finger påverkas urineringen när körteln tillväxer. Sambandet mellan prostatans storlek och symtomens svårighetsgrad är ganska svaga och en påtaglig förstoring behöver inte ge några nämnvärda besvär.

Diagnostik vid prostataförstoring (BPH)

Om en medelålders eller äldre man har problem i form av täta urinträngningar, svag urinstråle, svårigheter att påbörja urineringen och en känsla av ofullständig blåstömning bör BPH misstänkas. För att kunna ställa diagnosen BPH undersöks prostatan genom att läkaren för in ett handskförsett finger i ändtarmsöppningen läkaren kan då känna prostatan och förhoppningsvis avgöra om den är förstorad eller inte. Undersökningen är smärtfri och går fort men kan kännas lite obehaglig. Prostatan kan också undersökas med en ultraljudsstav som förs in via ändtarmsöppningen. Även detta är en smärtfri och snabbt genomförd undersökning som möjliggör en mer säker bedömning av prostatans storlek.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Riskgrupper

BPH är alltså starkt åldersrelaterat och har en viss koppling till det så kallade metabola syndromet (förhöjt blodsocker och blodtryck samt bukfetma och försämrade blodfettsvärden), men några andra risker är inte kända. Det finns förutom farmakologisk behandling (med Finasterid och Avodart) inga andra sätt att förebygga BPH och den prostataförstoring den ger. Läkemedelsbehandling rekommenderas först vid mer påtaglig prostataförstoring, de förhindrar fortsatt tillväxt av prostatakörteln och kan även minska besvären något.


Annons