Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Prostata

Urinläckage efter prostataoperaton


Publicerad den: 2013-01-25

Annons

Urinläckage (inkontinens) efter prostataoperation för godartad prostatasjukdom förekommer i färre än 2 % av fallen, medan urinläckage uppstår hos 5–35 % efter operation för prostatacancer (retropubisk radikal prostatektomi). Antalet prostatacancerfall och antalet utförda operationer ökar. Således ökar också antalet fall av urinläckage efter prostataoperationer. En betydande andel patienter med urinläckage har behov av kirurgisk behandling.

Egenbehandling

Det har gjorts forskningsstudier på effekten av bäckenbottenträning och biofeedback, och man har funnit att dessa metoder kan ha viss effekt på urinläckage omedelbart efter operationen för prostatacancer. Det finns dock inga studier som belyser om sådan behandling har effekt på längre sikt, eller om behandlingen fungerar efter operation för godartad prostatasjukdom.

Penisklämmor har också utvärderats, men användning av sådan utrustning innebär risk för tryckskador och cirkulationsskador (kallbrand) och bör användas med försiktighet och endast hos utvalda patienter.

Annons
Annons

Läkemedelsbehandling

Duloxetin har testats vid manligt urinläckage, utlöst av akut tryck mot urinblåsan (till exempel stressläckage vid hosta eller nysning). Slutsatsen är att preparatet i bästa fall har en blygsam effekt, och behandlingen är bara relevant vid mindre besvär.

Mindre kirurgiska ingrepp

Bulkning innebär att fyllnadsämnen (till exempel polytetraflouretylen, silikon) sprutas in under slemhinna i urinröret. Cirka hälften upplever behandlingen som bra, men bara 4–20 % blir helt torra. Flera behandlingar är ofta nödvändiga, och det finns en tendens till att effekten avtar med tiden. Sådan behandling används företrädesvis hos patienter med blygsam inkontinens.

Bulkning med hjälp av insatta ballonger är en förhållandevis ny metod med sannolikt goda resultat. I en studie blev två av tre patienter torra och drygt 90 % blev väsentligt bättre.

Annons
Annons

Enkät för dig som lever med prostatacancer. Vi vill bjuda in dig som lever med prostatacancer att delta i en enkätundersökning. Att svara på frågorna tar cirka 5–10 minuter - Svar på enkäten »

Kirurgi

Etablering av konstgjord stängningsmekanism i urinröret – insättande av en protes i urinröret – är den mest effektiva behandlingen vid stressläckage efter prostataoperation. Ingreppet lyckas hos 50–90 %. Mer än 90 % av patienterna är nöjda med ingreppet. I vissa fall måste patienten dock använda inkontinensskydd efter operationen. Hållbarheten för implantat tycks dock vara begränsad och bara hälften håller i fem år och kräver därefter revision. En långtidsstudie visar dock att hos 75 % av patienterna som hade fått ett implantat, fungerade det fortfarande bra efter 10–15 år. Trots att denna metod är dyr, komplicerad och komplikationer och reoperationer är relativt vanligt så anses metoden i dag vara den gyllene standarden.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.