Fakta | Prostata

Symtom vid godartad prostataförstoring (BPH)

En prostataförstoring kan ge besvär av två typer, dels irritativa besvär i form av täta tvingande trängningar till vattenkastning (även nattetid) samt obstruktiva besvär i form av svag urinstråle, svårigheter att starta och känsla av svårigheter att tömma blåsan helt.

Uppdaterad den: 2010-05-04
Författare: Hans Hedelin, specialist i urologisk kirurgi, Urologkliniken vid Kärnsjukhuset, Skövde

Annons

Med tiden med prostataförstoring kan urinblåsan försvagas och blåstömningen inte bara upplevas som ofullständig utan den blir även det, och ökande mängder urin blir kvar i blåsan, så kallad resturin.

Besvären tenderar att variera med tiden med veckolånga till månadslånga intervall. Om resturinen blir mycket stor 1 liter kan patienten drabbas av en så kallad överrinningsinkontinens med ett mer eller mindre ständigt urinläckage. Vid mycket höga resturinmängder finns också risken att njurfunktionen skadas, något som numera endast ses undantagsvis.

När bör man kontakta sjukvården vid prostataförstoring?

Om prostatan blir mer påtagligt förstorad kan blödningar från slemhinna i den inre delen av urinröret ge en blodtillblandning av urinen (hematuri). Hematuri är vanligt förkommande vid blåstumörer och vid synlig blodtillblandning av urinen bör man kontakta sjukvården för att få en snabb undersökning av urinvägarna. Man bör också kontakta sjukvården om symtomen är snabbt påkomna och/eller ger mer påtagliga besvär som ger en försämrad livskvalitet.

Annons
Annons

BPH ökar i sig inte risken för urinvägsinfektioner men symtom som illaluktande urin, sveda vid vattenkastningen och inte minst feber är skäl för en snabb kontakt med sjukvården.


Annons
Annons
Annons