Fakta | Prostata

PSA-prov (prostataspecifikt antigen)


Publicerad den: 2015-05-06
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är PSA?

PSA är ett enzym som produceras i ytcellerna på prostatakörteln. Enzymet utsöndras i vätskan från prostatan och gör att sperman inte klumpar sig. Normalt finns mycket låga nivåer av PSA i blodet. Vid olika tillstånd som drabbar prostatan kan man notera en ökning av koncentrationen i blodet. Detta kan förklaras med att PSA läcker ut från prostatan. Dessa tillstånd är följande:

  • Prostatacancer
  • Inflammation i prostatan
  • Godartad tillväxt av körtelvävnad i prostatan
  • Urinvägsinfektion (kan ge en övergående, men kraftig stegring av PSA)

PSA-värdet

Prostatan ökar normalt i storlek när man blir äldre. Det gäller också för koncentrationen av PSA i blod. Äldre män har därför normalt högre värden än yngre män. Värden som överstiger det åldersspecifika referensintervallet är inte liktydigt med sjukdom. Det är viktigt att vara medveten om att man inte kan dra några säkra slutsatser utifrån en mätning. PSA-värdet i blodet varierar mellan olika män, även mellan män som inte har prostatabesvär. Ungefär en av tio medelålders män har förhöjt PSA-värde.

Hur tas provet?

Provet brukar tas i armen med hjälp av en tunn nål som sticks in i ett blodkärl. Provet kan tas när som helst på dygnet. Man ska sitta ner i 15 minuter innan provet tas. För övrigt behövs inga förberedelser.

Annons
Annons

När kan en PSA-mätning vara användbar?

PSA kan användas för att upptäcka nya fall av prostatacancer och följa utvecklingen av behandling av cancer. En stor del av de som har förhöjt PSA har inte prostatacancer (falska positiva prov). Om ett förhöjt PSA-värde uppmäts bör prostatan undersökas med ultraljud och eventuellt vävnadsprover.

Rekommendationen till svenska läkare är att bara ta PSA av män med urineringsproblem. Rutinmässig testning av PSA på friska, fullvuxna män utan urineringsproblem rekommenderas inte. PSA är individuellt, vilket bidrar till att det kan vara svårt att tolka förhöjda värden. Höga PSA-värden hos friska förorsakas bara undantagsvis av prostatacancer. Ett förhöjt prov kommer att leda till oro och är resurskrävande för sjukvården. Dock kan regelbundna PSA-prov vara aktuellt om man har flera fall av prostatacancer, äggstockscancer eller bröstcancer i familjen. Om man har två eller flera nära släktingar med prostatacancer varav någon diagnostiserats före 75 års ålder, bör man diskutera PSA-test med sin läkare.

Mätningar av PSA är värdefulla vid uppföljningen av en redan diagnostiserad prostatacancer. PSA kan då vara användbart för att följa sjukdomsutvecklingen och för att lättare kunna upptäcka en eventuell spridning av sjukdomen. Genom omfattande forskning över hela världen har det dokumenterats att annan användning av testet inte gör någon nytta.

Annons
Annons

I Sverige ska man enligt de nationella riktlinjerna inte undersöka PSA i blodprov hos män som inte har besvär som väcker misstanke om prostatacancer. Samma rekommendationer gäller i Danmark och i en rad andra länder. I vissa länder, bland annat USA, rekommenderas fortsatt screening med PSA för män över 50 år.

Dilemmat med PSA-test är att man upptäcker en del cancer som aldrig skulle ha lett till några sjukdomssymtom. Många får därför behandling som inte är nödvändig. Å andra sidan upptäcks det också några fall av cancer som har nytta av tidig behandling. Hälsomyndigheter i flera länder har räknat på detta och konkluderar att vid testning av män utan symtom, är biverkningarna större än eventuella vinster.


Annons
Annons
Annons