Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Undersökning | Prostata

Undersökningar för att konstatera BPH

Det finns lite olika sätt att undersöka om godartad prostataförstoring föreligger. Ultraundersökning är en metod och ger oftast den mest exakta storleksbestämningen.

Publicerad den: 2010-05-04
Författare: Hans Hedelin, specialist i urologisk kirurgi, Urologkliniken vid Kärnsjukhuset, Skövde

Annons

Prostatan ligger tätt intill ändtarmen och kan nås den vägen. Genom att föra in ett handskförsett finger kan läkare få en uppfattning om prostatans storlek och om det finns några hårda områden som ger misstanke om prostatacancer (en cancermisstanke kan avfärdas eller bekräftas genom prostatabiopsier, vävnadsprov). Ultraljudsundersökning ger en mer exakt storleksbestämning.

Undersökning via urinröret

Prostatan kan också undersökas genom att via urinröret föra in ett smalt långt instrument försett med optik (cystoskopi). Undersökning som sker i lokalbedövning tar någon minut och gör det möjligt att samtidigt undersöka urinblåsan. Serum-PSA (ett blodprov) ökar inte bara vid en prostatacancer, utan även BPH ger ett ökat PSA-värde - om än inte lika uttalat.

Annons
Annons

Med tilltagande ålder försvagas urinblåsan som också blir mer instabil och en mindre mängd urin ger urinträngningar. Det kan då vara svårt att avgöra om det är en försvagad urinblåsa eller BPH som är orsaken till besvären, varpå det kan bli aktuellt med ytterligare undersökningar (hos en urolog). Genom urinröret förs mycket smala katetrar in i blåsan och blåstrycket mäts via dem under ökande blåsfyllnad och under urinering.

Miktionslistor

Symtomen och hur de upplevs värderas genom symtomformulär där patienten får svara på frågor om hur uttalade de olika symtomen är och hur de påverkar honom. Andra undersökningar av stor betydelse för diagnostiken är så kallade miktionslistor (miktion betyder urinering) där mannen noterar varje miktionstillfälle och hur stor urinportionen var och tidsmiktion där mannen noterar hur lång tid det tar för den första decilitern urin (normalt under tio sekunder). Röntgenundersökningar blir bara undantagsvis aktuella i samband med BPH-orsakade besvär.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons