Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Prostata

Många med godartad prostataförstoring - BPH söker inte hjälp

I en intervju med Anders Spångberg, överläkare och specialist på BPH (Benign Prostata Hyperplasi) även kallad godartad prostataförstoring, får du här svar på om hur vanligt BPH är. Här får du också veta om antalet drabbade ökar, vilken behandling som är mest effektiv och om det finns en koppling mellan tedrickande och prostataproblem.

Publicerad den: 2012-10-08

Annons

Anders Spångberg är medicine doktor och överläkare i Linköping och har specialiserat sig på BPH, godartad prostataförstoring. När han får frågan om hur vanligt BPH är idag, om antalet som drabbas av BPH, godartad prostataförstoring har ökat, svarar han så här:

– Det är väldigt svårt att ge ett korrekt svar på den frågan eftersom vi bara kan se till de män som söker hjälp och får behandling för BPH. Det finns med all säkerhet ett stort mörkertal.&nbsp

Samtidigt är det svårt att särskilja godartad prostataförstoring från normala åldersförändringar som ger liknande symtom från urinblåsan.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Hälften av alla svenska män får prostataproblem

Ett normalt åldrande ger ofta en svagare urinblåsa. Förändringar i nervsystemet gör att urineringsreflexen fungerar sämre.

BPH, godartad prostataförstoring innebär istället en förändring av prostatakörteln, den ökar i storlek vilket kan orsaka att urinröret kommer i kläm vilket i sin tur kan ge problem vid urinering.
Så frågan om hur vanligt det är att drabbas av BPH är alltså inte helt lätt att besvara men Anders Spångberg redovisar ändå de siffror som är kända vid behandling:

– Vi kan konstatera att prostataproblem är vanligt, 10- 40 procent av alla svenska män behandlas någon gång i livet för problem med prostatan. Det är statistiskt känt att vid BPH opereras varje år 4500 män och 115 000 män behandlas med läkemedel, säger Anders Spångberg.

Annons
Annons

Traditionell operationsmetod fungerar bäst

När det gäller behandlingsmetoder och nyheter på behandlingsfronten tycker Anders Spångberg att den traditionella operationsmetoden TURP är den som visat sig vara mest effektiv och som används mest i Sverige.

– När det gäller operationer vid BPH finns det en viss besvikelse över att de senaste studierna inte har visat någon större framgång med nya operationsmetoder. Här har TURP-metoden visat sig vara mest effektiv. Säkerheten i metoden kan dessutom ökas något genom att man utför så kallad bipolär TURP, då spolas blåsan ren med koksaltlösning vilket är mindre farligt än vid unipolär TURP där man spolar blåsan med vatten, inte koksalt, vilket innebär en större risk, säger Anders Spångberg.

Tedrickande, prostataproblem och prostatacancer

När det gäller prostataproblem och livsstilsfaktorer visar en ny studie från Glasgow university att över sju koppar svart te per dag kan öka risken för prostatacancer.

Resultatet från studien har överraskat forskarna bakom den. Tedrickare brukar annars vara mindre överviktiga, konsumerar mindre alkohol och har lägre kolesterolvärden än andra.

Anders Spångberg svarar så här på frågan om tedrickande även kan påverka och förvärra BPH, godartad prostataförstoring?

- Nej, det tror jag inte. Inom området BPH, godartad prostataförstoring, har vi tvärtom sett lägre frekvens av sjukdomen i länder som Kina och Japan där man dricker mycket grönt te. Men det är svårt att dra några säkra slutsatser om te och prostataproblem. Det finns så många andra livsstilsfaktorer som inverkar.


Annons