Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Peyronies sjukdom - krokig eller böjd penis

1743 beskrev Francois de la Peyronie en sjukdom med förhårdnader i penis och en böjning uppåt som ledde till sexuella störningar. Peyronies sjukdom är en relativt vanlig åkomma.


Publicerad den: 2016-04-15
Författare: Brekkan Einar Brekkan, överläkare i urologi och urologikirugi, Akademiska sjukhuset i Uppsala

Annons

Den exakta förekomsten är inte känd, men risken att utveckla sjukdomen någon gång i livet anses ligga runt fem procent. De flesta som drabbas har aldrig hört talas om denna åkomma, och knölarna i penis kopplade till förändrad form av penis vid erektion leder ofta till stor oro.

Orsaker till Peyronies sjukdom

Det är inte känt varför man drabbas av Peyronies sjukdom. Man vet att det hela börjar med en inflammation i svällkroppen i anslutning till hinnan som omsluter svällkroppen. Detta är oftast en smärtsam period. Efter några veckor, ibland månader, känner patienten förhårdnad(er) och upplever oftast en formförändring av penis.

Sannolikt är sjukdomen en av många så kallade autoimmuna sjukdomar. Det innebär att immunsystemet, helt felaktigt, upplever egna vävnader som något som skall bekämpas, vilket leder till inflammation. Förhårdnaden är en ärrbildning som uppkommer när inflammationen går tillbaka och reparationen påbörjas.

Annons
Annons

Ofta finns det en koppling till trauma (slag eller brytning av penis) när detta börjar. Sannolikt startar traumat på något sätt det autoimmuna svaret.

Peyronies sjukdom är vanligare hos diabetiker och det finns en viss ärftlighet för sjukdomen. Den har även en koppling till Dupuytrens kontraktur (Vikingasjukan) – det vill säga det är inte ovanligt att man har båda sjukdomarna, även om man kan ha var för sig utan att det andra organet drabbas.

Det föreligger ingen koppling till mat, sysselsättning, andra sjukdomar eller annan yttre påverkan. Inte heller är Peyronies sjukdom någon biverkan av mediciner, annat än de förhårdnader patienter som använder injektionsbehandling (sprutor i svällkroppen) för att behandla sina erektionssvårigheter kan utvecklas.

Annons
Annons

Symtom på krokig penis

Inledningsvis utvecklar patienten knölar/förhårdnader i penis som initialt är smärtsamma. Samtidigt, eller något senare, sker en formförändring (snedhet) vid erektion, vanligast en böjning uppåt. När sjukdomen fortskrider blir penis generellt kortare. Ju hårdare erektion patienten har, desto mer böjer sig penis.

Tillståndet leder till sexuella störningar som dels är rent mekaniska, det vill säga man kan inte få in penis, dels psykogena med erektionssvårigheter som konsekvens av den förändrade formen och längdminskningen samt på grund av smärtor.

Det vanliga är att sjukdomen utvecklas under veckor till månader, men det finns också patienter som vet exakt vilken dag problemet uppstod.

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

Diagnos och undersökning

Att diagnostisera Peyronies sjukdom är enkelt. Smärtor i penis, en förhårdnad eller sträng i penis samt deformitet innebär att man har denna sjukdom. Inga undersökningar behövs för att ställa diagnosen. Med ultraljud eller magnetkamera kan man se utbredningen av förändringarna. Detta kan vara aktuellt inför implantatkirurgi (se avsnittet om behandling).

Behandling av krokig penis

Genom åren har en mängd olika behandlingar provats. Man har i huvudsak riktat in sig på substanser som kan modifiera inflammationstillstånd eller påverka ärrvävnad (kollagen). Operativt har man försökt ta bort placket (knölen). Dessa terapier har dock resulterat i bortfall av erektion, vilket även har varit fallet vid modernare teknik (mikroskop och laser).

Idag är behandlingsalternativen följande (där flertalet har dålig/utebliven effekt):

Tabletter    

  • E-vitamin: Utbredd användning, dock ingen bevisad effekt.
  • Pentoxyfyllin (mest i USA): Ingen bevisad effekt.
  • Kaliumaminobenzoat (USA): Ingen bevisad effekt.
  • Antiinflammatoriska medel (inklusive kortison): Ingen bevisad effekt.

Injektion    

  • Kortison (södra Europa): Ingen bevisad effekt.    Verapamil: Populärt för 15 år sedan, studier har visat viss effekt.
  • Kollagenas (enzym som löser upp ärrvävnad): Tidiga försök utan effekt – nu finns ett nytt preparat registrerat (Xiapex) med klar effekt på vissa delar av sjukdomsbilden, men många patienter får ingen effekt. De flesta landsting har inte tagit upp behandlingen på grund av tveksam behandlingseffekt i förhållande till kostnad. Används vid Dupuytrens kontrakur (Vikingasjukan) med utomordentlig effekt.

Operation

  • Upprätningsplastik: Standardbehandlingen. Innebär att man gör ett veck i hinnan runt svällkroppen på motsatt sida dit penis böjer. En enkel operation med lokalbedövning och patienten kan gå hem direkt. Resultaten är inte perfekta; en tredjedel av patienterna är nöjda, en tredjedel blir förbättrade. Operationen kan göras om, i de fall där patienten har en så uttalad deformitet att han inte kan genomföra ett samlag.
  • Implantat: Kan vara aktuellt för patienter med mycket avancerad sjukdom som har bortfall av erektionsförmåga. Här lägger man in uppblåsbara stavar i svällkroppen och med en pump fyller och tömmer man dessa stavformade ballonger. Kombineras oftast med att man delvis tar bort placken.

Råd och tips vid Peyronies sjukdom

Under de senaste åren har man visat att mekanisk upprätning, det vill säga att man själv försöker aktivt räta ut böjningen kan förbättra situationen. För detta ändamål saluförs avancerade sträckapparater på nätet. De ger inte bättre effekt än vad man åstadkommer med egna händer.

Läkares oförmåga att behandla sjukdomen leder till desperation vilket mindre nogräknade aktörer utnyttjar. På internet har man ett stort utbud av tabletter, mekaniska hjälpmedel och till och med operationer. Om du som patient funderar på något av detta rekommenderas att du kontaktar en urolog först.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons