Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

Fråga: Proteiner vid nedsatt njurfunktion

Det anses ju att om man har nedsatt njurfunktion så skall man vara restriktiv med proteiner, Gäller detta enbart animaliskt protein eller även vegetabiliskt som det som finns i baljväxter som linser och bönor?

Svar:

Tyvärr, vegatabiliskt protein är lika skadligt som animaliskt för njurpatienter med nedsatt njurfunktion. Men litet protein behöver även de och gränsen nedåt brukar sättas vid 0,6 gram per kg kroppsvikt som även de mest utsatta behöver. Någon reduktion av proteinintaget brukar inte ordineras förrän njurfunktionen sjunkit under 30 % av det normala. Nu ska vi ju alla äta mer grönt och det kan tala för vegatabiliskt protein men för njursjuka kompliceras det av att grönt innehåller med kalium och det har njursjuka ofta svårt att balansera. Så det här med kost och njursjukdom är rätt komplicerat och det är bäst att stämma av med sin läkare innan man ändrar för mycket själv!

Bästa hälsning,

Mattias Aurell
Professor emeritus, njurmedicin


Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Farligt att ta testosteron för långt tid?

2020-09-17 | 08:03

av Mats Holmberg

Undersöka testosteronbrist på vårdcentral?

2020-09-16 | 21:47

av Mats Holmberg

När sätts tablettbehandling in för testosteronbrist?

2020-09-16 | 20:33

av Mats Holmberg

Kan underligande orsaker ligga bakom låga värden av testosteron?

2020-09-16 | 18:11

av Mats Holmberg

Varför får inte kvinnor hjälp vid testosteronbrist?

2020-09-16 | 12:14

av Mats Holmberg

Acne vid Testosteroninjektioner

2020-09-15 | 13:59

av Mats Holmberg

Kan testosteron höja sexlusten?

2020-09-15 | 13:38

av Mats Holmberg

Personlighet och testosteronbrist

2020-09-7 | 12:36

av Mats Holmberg

Hur vet man att man har brist på testosteron?

2020-09-7 | 12:50

av Mats Holmberg

Prova att ta testosteron trots normala nivåer?

2020-09-7 | 14:26

av Mats Holmberg

FINNS MANLIGT KLIMAKTERIUM?

2020-09-15 | 10:38

av Mats Holmberg

Kan jag ha brist på testosteron?

2020-09-13 | 15:27

av Mats Holmberg

Ligger inom referensvärdet - men mår så himla dålig

2020-09-14 | 15:15

av Mats Holmberg

Är det brist på testosteron???

2020-09-9 | 17:48

av Mats Holmberg

Svårt med utlösningen på grund av testosteronbrist?

2020-09-7 | 12:33

av Mats Holmberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.