Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

Proteiner vid nedsatt njurfunktion

Det anses ju att om man har nedsatt njurfunktion så skall man vara restriktiv med proteiner, Gäller detta enbart animaliskt protein eller även vegetabiliskt som det som finns i baljväxter som linser och bönor?

Svar:

Tyvärr, vegatabiliskt protein är lika skadligt som animaliskt för njurpatienter med nedsatt njurfunktion. Men litet protein behöver även de och gränsen nedåt brukar sättas vid 0,6 gram per kg kroppsvikt som även de mest utsatta behöver. Någon reduktion av proteinintaget brukar inte ordineras förrän njurfunktionen sjunkit under 30 % av det normala. Nu ska vi ju alla äta mer grönt och det kan tala för vegatabiliskt protein men för njursjuka kompliceras det av att grönt innehåller med kalium och det har njursjuka ofta svårt att balansera. Så det här med kost och njursjukdom är rätt komplicerat och det är bäst att stämma av med sin läkare innan man ändrar för mycket själv!

Bästa hälsning,

Mattias Aurell
Professor emeritus, njurmedicin

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Erfarenheter vid sfinkterrekonstruktionsoperation

2017-03-7 | 09:21

av Jan-Erik Damber

Androxen

2014-10-13 | 14:36

av Magnus Fall

Allmänläkare

2014-10-13 | 14:18

av Magnus Fall

Potenshjälp utan piller?

2014-10-13 | 14:15

av Magnus Fall

När ska man kontakta läkare?

2014-10-13 | 14:10

av Magnus Fall

Har jag erektionsproblem?

2014-10-13 | 14:10

av Magnus Fall

16 år och impotent?

2014-10-13 | 14:08

av Magnus Fall

Erektionsproblem efter prostatacancer

2014-10-13 | 13:26

av Magnus Fall

Frågat tre läkare

2014-10-11 | 18:22

av Magnus Fall

Manligt könshormon -

2014-10-11 | 13:01

av Magnus Fall

dåligt sexliv

2014-10-10 | 21:11

av Magnus Fall

Psykisk låsning

2014-10-10 | 10:32

av Magnus Fall

utan orgasm

2014-10-10 | 08:27

av Magnus Fall

Erektionsproblem!

2014-10-10 | 07:04

av Magnus Fall

Asexualitet

2014-10-10 | 00:42

av Magnus Fall


Annons
Annons
Annons
Annons