Fråga doktorn

Fråga   Manlig hälsa

Fråga: Hypotyreosbehandling

Hej! Jag har en fråga gällande behandling av hypotyreos. Äter sedan många år Levaxin på grund av förhöjt TSH. För närvarande 100 mikrogram/dag. En kontroll för ett par veckor sedan visade på ett TSH på 5,3 och normalt T3 och T4.( En kontroll några veckor tidigare visade på ett TSH värde på 8, även då normalt T3, T4, men TSH sjönk alltså till 5,3 utan dosändring. Har tidigare aldrig haft så högt TSH så det tycks varit tillfälligt). Min "husläkare" uppmanade mig så nyligen att öka Levaxin-dosen till först 125 mikrogram och så småningom 150 mikrogram/dag, men av någon anledning har minsta försök till höjning av Levaxin-dosen resulterat i en kraftig och mycket obehaglig "stress" och ångestkänsla. Har även försökt att öka med kvarts 50 mikrograms-tablett, men även denna försiktiga dosökning har omgående resulterat i dessa obehagliga biverkningar. Äter även Enalapril 10mg mot hypertoni. Mina blodfetter har också börjat närma sig övre gränsen (5,2). För att komplicera det hela ytterligare lider jag sedan årtionden av nedstämdhet och ångest. Dessvärre har alla försök att medicinera mot detta med antidepressiva misslyckats på grund av extrem känslighet för denna typ av medicin. Min huvudfråga är alltså: Skall/bör man alltid medicinera vid förhöjt TSH, även om T4 och T3 är normala? Skall kanske tillägga att jag är man och 53 år gammal med tungt kroppsarbete.

Svar:

När vi mäter sköldkörtel status är det flera faktorer vi ska ta hänsyn till. Det viktigaste är hur den som tar medicinen/medicinerna mår och därefter blodprovsvärderna. Vi har också lite olika vetenskapliga studier att basera vår behandling på där beslutet grundas på att det
finns skillnad om man är man eller kvinna, vilken ålder personen är i.

Om kvinnan är gravid. Vilken typ av underliggande sjukdom som gett upphov till underfunktion av sköldkörteln m.m.

Blodproverna är inte heller något statiskt underlag utan kan variera dels beroende på när man tog tabletten i förhållande till
blodprovtagningen, om man tagit dem med mjölk eller tagit järntabletter (båda två ger ett sämre upptag av medicinen). Även analysen i sig har en viss inneboende felkälla som vi ändå accepterar som adekvat, ofta sätter vi denna acceptabla felkälla som ± 5-10 %
vilket i ditt fall vid ett värde på 8 varierar mellan 7,2-8,8. I bland ser vi också något som kallas för analytisk interferens som innebär
att provet blir fel pga korsreaktion vid analysen, vilket kan bero på olika antikroppar som inte har någon betydelse reagerar med provet.

Ett bra riktmärke är att försöka lägga T4 (tyroxin)i det högre normala referensintervallet. Kroppen omvandlar T4 till det biologiskt mer aktiva T3 (trijodtyronin) efter behov. Ofta brukar då också TSH lägga
sig runt 2 vilket är ett värde då många som får behandling med sköldkörtelhormon mår bra.

I bland ser vi också att vid döshöjning så kommer "stresssymtom" vilket ofta beror på att kroppen har ställt in sig på en viss nivå.
Att då höja dosen sakta under loppet av 2-6 veckor kan vara ett alternativ för att undvika dessa symtom. Slutligen, vid underbehandling det vill säga hypotyreos som inre är adekvat behandlad kan vi som ett indirekt tecken se att blodfetterna ffa kolesterol höjs, denna
höjning brukar försvinna när nivåen av sköldkörtelhormon normaliseras.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Farligt att ta testosteron för långt tid?

2020-09-17 | 08:03

av Mats Holmberg

Undersöka testosteronbrist på vårdcentral?

2020-09-16 | 21:47

av Mats Holmberg

När sätts tablettbehandling in för testosteronbrist?

2020-09-16 | 20:33

av Mats Holmberg

Kan underligande orsaker ligga bakom låga värden av testosteron?

2020-09-16 | 18:11

av Mats Holmberg

Varför får inte kvinnor hjälp vid testosteronbrist?

2020-09-16 | 12:14

av Mats Holmberg

Acne vid Testosteroninjektioner

2020-09-15 | 13:59

av Mats Holmberg

Kan testosteron höja sexlusten?

2020-09-15 | 13:38

av Mats Holmberg

Personlighet och testosteronbrist

2020-09-7 | 12:36

av Mats Holmberg

Hur vet man att man har brist på testosteron?

2020-09-7 | 12:50

av Mats Holmberg

Prova att ta testosteron trots normala nivåer?

2020-09-7 | 14:26

av Mats Holmberg

FINNS MANLIGT KLIMAKTERIUM?

2020-09-15 | 10:38

av Mats Holmberg

Kan jag ha brist på testosteron?

2020-09-13 | 15:27

av Mats Holmberg

Ligger inom referensvärdet - men mår så himla dålig

2020-09-14 | 15:15

av Mats Holmberg

Är det brist på testosteron???

2020-09-9 | 17:48

av Mats Holmberg

Svårt med utlösningen på grund av testosteronbrist?

2020-09-7 | 12:33

av Mats Holmberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons