7 vanliga frågor om testosteronbrist hos män

Vem drabbas av testosteronbrist, vilka är symtomen och hur vanligt är det? Här svarar Mikael Lehtihet, docent och överläkare vid medicinkliniken på Capio S:t Görans sjukhus, på sju vanliga frågor om testosteronbrist.


Publicerad den: 2018-09-10 Uppdaterad den: 2020-04-22
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Brist på testosteron hos män
Annons

1. Vilka är de vanligaste symtomen vid testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

Symtomen på testosteronbrist är oftast ganska vaga. Ofta noteras en tilltagande trötthet och initiativlöshet som kommer över tid.

Minskad sexuell lust och erektionsproblem kan förekomma men är inte alltid tydligt korrelerade till serum-testosteronvärdena då det oftast finns flera samverkande faktorer som förklaring.

Vid blodprovstagning noteras oftast en lätt blodbrist (anemi) där blodvärdet (hemoglobinvärdet) hos män med symtomgivande testosteronbrist oftast ligger i det nedre referensintervallet.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område

Vid mycket låga nivåer av testosteron hos den enskilde mannen, nivåerna hos män varierar mycket, bland annat beroende på känslighet på receptornivå som delvis styrs genetiskt, ses ökad risk för benskörhet, påverkan på spermieproduktion, viktuppgång med ökad fettmassa i förhållande till muskulatur.

2. Vem drabbas av symtom-givande testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

Testosteronbrist hos en i övrigt frisk man som inte har regelbunden medicinering som kan påverka testosteronnivåerna är mycket ovanligt.
 
Klassiska orsaker till symtomgivande testosteronbrist, så kallat manlig hypogonadism, är antingen att man har någon form av sjukdom i testiklarnas leydigceller där testosteronet bildas, som efter cellgiftsbehandling, strålning eller på grund av genetisk sjukdom för att bara nämna några exempel. Vi kallar då testosteronbristen för primär hypogonadism.

En annan orsak kan vara att hypofysen (en hormonproducerande körtel som är en del av hjärnan) eller hypotalamus (region i hjärnan) inte kan bilda hormoner som signalerar till leydigcellerna att bilda testosteron.

De vanligaste sjukdomarna i denna grupp är så kallade hypofystumörer, men även genetiska sjukdomar liksom strålning är andra orsaker till att testosteron inte kan bildas i den nivå som kroppen behöver. Vi kallar då tillståndet för sekundär hypogonadism.

Annons
Annons

Allvarliga komplikationer vid typ 2-diabetes: Det här behöver du veta »

3. Hur vanlig är det med testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

I avsaknad av annan sjukdom och medicinering med läkemedel som påverkar bildningen av testosteron (glukokortikoider, opioider med flera) är symtomgivande testosteronbrist ovanligt, även med tilltagande ålder, då de flesta endokrina organ har en överkapacitet i händelse av ökat behov.

Hur vanligt det är med symtomgivande testosteronbrist (hypogonadism) är svårt att enkelt svara på då många studier endast utgått från testosteronvärdet för att definiera brist och inte samtidig mer objektiv symtomatologi.

Dess relativa ovanlighet återspeglades dock tydligt i en stor akademisk studie vid namn ”Testosteron trials” som publicerades för ett par år sedan, som baserades på totalt 790 män. Rekryteringen skedde via miljontals inbjudningsbrev och mer än 50 000 telefonintervjuer för att finna män som var 65 år eller äldre med låga testosteronnivåer (<9,54 nmol/l vid två mättillfällen) utan någon uppenbar anledning annat än hög ålder.

4. Hur behandlas testosteronbrist?

Mikael Lehtihet svarar:

Målet med behandlingen är att återställa testosteron-nivå i kroppen.

Det finns flera olika behandlingssätt:

 1. Testosterongel som används varje dag
 2. Testosteroninjektion som vanligtvis injiceras intramuskulärt var tredje månad
 3. Hypofyshormoninjektion (gonadotropiner) vid barnönskan och vid så kallad sekundär hypogonadism. Ges som injektioner en till tre gånger per vecka.  Denna behandling fungerar inte om felet ligger primärt i testiklarna.

Vilket behandlingssätt som passar bäst diskuteras med behandlande läkare.

Annons
Annons

5. Kan testosteronbrist leda till andra sjukdomar?

Mikael Lehtihet svarar:

Symtomgivande testosteronbrist som uppkommer i vuxen ålder påverkar framför allt  livskvaliteten som ofta blir sämre med minskad psykisk och fysisk ork samt sämre sömn.Omfördelning av kroppskonfigurationen med minskad muskelmassa och tilltagande fettmassa. Även sexlusten och förmågan kan påverkas.

Vid uttalad brist ökar risken för benskörhet. Huruvida det finns något samband mellan testosteronbrist och hjärt- och kärlsjukdomar är omdiskuterat.

Hos män med typ 2-diabetes har man sett att låga testosteronvärden är vanligare än hos de som inte har diabetes. Behandling med testosteron har dock inte entydigt visat att blodsocker, blodtryck eller blodfettsstörningar förbättras med testosteronbehandling.

6. Kan behandling för testosteronbrist ge biverkningar?

Mikael Lehtihet svarar:

Testosteronbehandling kan öka blodvärdet (hemoglobin, Hb). Eventuellt föreligger också en ökad risk för venösa tromboser den första tiden efter insatt behandling.

Känsligheten för testosteron och testosteronnivåerna gör att vissa män kan få blodtrycksstegring och hos män med obehandlad hjärtsvikt tilltagande besvär.

Risken att få prostatacancer har inte visats öka vid testosteronbehandling men vid redan konstaterad prostatacancer ges denna behandling som regel inte.

Vid tendens till manligt håravfall kan detta accentueras vid insättning av testosteronbehandling, liksom akne.

7. Vad kan vi förvänta oss av framtidens behandling och forskning kring testosteronbrist, tror du?

Mikael Lehtihet svarar:

Resultaten från studien ”Testosterone Trials” visade tydligt att förskrivning av testosteronsubstitution bör ske enligt stringenta riktlinjer. Inget tyder på att patienter med primär eller sekundär hypogonadism inte ska erbjudas substitutionsbehandling.

Försiktighet bör dock iakttas vid typ 2-diabetes, metabolt syndrom och åldersrelaterade låga testosteronvärden samt till män med misstanke om underliggande hjärt-och kärlsjukdom.

Effekten av testosteronsubstitution har till dags dato varit måttlig både på sexuell funktion, vitalitet, fysisk förmåga samt kognitiv funktion på äldre män – de vanligaste symtomen som kopplats till hypogonadism och som ibland behandlas med testosteron.

För att bättre kunna förstå vilka män som har testosteronbrist bör bättre markörer än serumtestosteron, som har ett brett normalspann, användas för att undvika överbehandling och minimera eventuella bieffekter av behandlingen.

Vi behöver också studier dimensionerade för att svara på frågan huruvida testosteronsubstitution till äldre män med gränslåga eller låga testosteronvärde är säkert att ge ur hjärt- och kärlsynpunkt.

I avvaktan på dessa studier bör man vara restriktiv med testosteronsubstitution till män som inte riktigt uppfyller kriterierna för primär eller sekundär testosteronbrist.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar Tidigare användare 2019-05-22 20:43 (3 år sen)

  Vart vänder man sig initialt om man vill ha utfört en utvärdering av testosteronnivåerna. Börjar man hos sin läkare i primärvården eller vart vänder man sig.
  Jag tycker verkligen att jag trots kritisk syn på denna själv bedömning uppfyller alla kriterier för låga testosteronnivåer i min symptombild.
  Trötthet, ingen lust med något, kan skjuta upp enkla sysslor i hemmet hur länge som helst, sover dåligt, vill inte hänga med på något. Men min omgivning ser mig som frisk och undrar!!
  Kjell

 • Avatar Tidigare användare 2019-05-16 22:55 (3 år sen)

  Efter att ha behandlats med testogel i två månader är testosteron värdet 5,2 nano mol/l

 • Avatar Tidigare användare 2019-05-16 22:33 (3 år sen)

  Efter att ha behandlats med testogel i två månader är testosteron värdet 5,2 nano mol/l

 • Avatar Tidigare användare 2019-05-16 16:07 (3 år sen)

  Tack för en informativ beskrivning och behandling av eventuell testosteronbrist.
  Som ni beskriver har vi många faktorer och alternativ. Var och en läsare får själv ringa in sina egna symtom. Men börja aldrig med egen medicinering utan fakta och läkarkonsultation är jag riktigt säker på. mvh CL.

 • Avatar Tidigare användare 2019-04-4 15:38 (3 år sen)

  Hej ????
  Har fått Testeron inj tidvis sedan början av 2005 men använde Gel fram till 2011, då min dåvarande Doktor L Ehn gick bort. ????
  Har därefter varit Djupt deprimerad, ångest, håglös m.m ( försökt självmord 2ggr m.m)
  Går upp i vikt runt magen speciellt, går hos Dietist o för dagbok.
  Vidare talade tidigt med Läkaren på Vårdcentralen men blev nekad Testeron, som svar att det Var ok för Min Ålder, då 67.
  Så hur gör Jag Nu?
  Likaså Promenerar minst 5 km varje dag, tränings-cycklar 0.5 till 1 timme varannan tredje dag och lyfter Hantlar men med Motvilja pga av Ångest o nyttjar ingen Alkohol.
  Snälla behöver HJÄLP. Tack

 • Avatar Tidigare användare 2019-01-31 17:54 (3 år sen)

  Jag har alla symtomen som det pratas om! Nu vet jag! Jävla värdelösa och okunniga läkare vi har i Sverige, dom vill bara att vi ska gå runt och vara tysta, trötta och inte vilja någonting! Jag gjorde ett blodtest för kolla Nivån. Det visade sig vara normalt enligt min läkare. Nu har jag gått runt i flera år i tron på att allt är som det ska fast det inte är det! Jo tjena...efter lite forskning så baseras det på felaktiga grunder. Te.x att det är normalt för din ålder. Du ska ligga på samma nivå som när är runt 30år. Men det betyder ju inte att man ska gå och fortsätta att ha problem! Nivån sjunker efter 30 års ålder och problemen kommer som ett brev på posten...en efter en. Jag är 41 idag och jag känner igen mer eller mindre alla symtomen. Nu jävlar ska jag ha tag i en läkare som kan hjälpa mig!

 • Avatar Tidigare användare 2019-01-19 16:52 (3 år sen)

  Hej jag är diabetiker tar insulin... har blivit erbjuden av min kompis testosteron. Undrar är ok och ta eller är farligt mvh Kari

 • Avatar Tidigare användare 2019-01-6 13:05 (3 år sen)

  Bra. Nu har jag fått förklaring till mina besvär

 • Avatar Tidigare användare 2018-09-11 09:01 (3 år sen)

  Jag ställer samma fråga som Lennart Ståhl.
  Kommer Testosteronnivåerna att öka efter färdig medicinering av Bicatulamid (3 år).
  Är Testosteronsubstitution möjligt efter avslutad behandling som förlöpt "utan" återfall i högre PSA och Testosteronvärden?

 • Avatar Tidigare användare 2018-09-11 05:42 (3 år sen)

  fattar men tog tid att förstå alla konstiga ord...