Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stomi

Stomier


Uppdaterad den: 2019-03-06
Författare: Klas Pekkari, specialistläkare inom kirurgi, Danderyds sjukhus
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

I Sverige finns det cirka 43 000 stomiopererade personer. Av dessa är lite mer än hälften permanenta stomier. Man kan även operativt åstadkomma konstgjorde öppningar för urin (urostomi), njurar (nefrostomi) och magsäcken (gastrostomi).

Vem kan få stomi?

Det finns två huvudsakliga orsaker till en stomioperation. Den ena är att man har varit tvungen att operera bort grovtarmen och/eller ändtarmen av någon orsak. I dessa fall måste man anlägga en permanent stomi. Den vanligaste orsaken är en cancer tumör som sitter långt ner i ändtarmen nära slutmuskeln. En annan orsak till en permanent stomi är inflammatorisk tarmsjukdom som inte blir bra på medicinsk behandling. I dessa fall finns många olika lösningar varav en är att man anlägger en permanent ileostomi efter det att grovtarmen och ibland ändtarmen har avlägsnats.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Den andra anledningen till att man anlägger en stomi är att tarmen nedom stomin behöver avlastning. Det är då frågan om en tillfällig stomi. Detta kan ske vid till exempel operation för ändtarmscancer som inte sitter väldigt nära slutmuskeln, svåra ändtarmsfistlar, svåra skador på slutmuskeln, eller när man gör en bäckenreservoar vid inflammatorisk tarmsjukdom. Tillfälliga stomier kan också anläggas vid akuta operationer där man på grund av en akut sjuk patient inte vågar koppla ihop tarmen vid den akuta operationen utan istället anlägger en temporär stomi. Dessa temporära stomier kan sedan läggas ner efter sex veckor upp till ett år beroende på orsak till dem.

Hur går en stomioperation till?

Före operationen skall platsen för stomin märkas ut. Detta är viktigt då stomibandaget skall sitta säkert och tryggt på buken. I de flesta fall är den permanenta kolostomin anlagd på bukens vänstra sida. En ileostomi anläggs oftast på höger sida av buken.

Vid stomioperationen dras ungefär sex centimeter av tjocktarmen ut genom bukväggen, vänds och sys fast så att stomins längd blir en till tre centimeter lång utanför huden. Det är viktigt att den inte är för kort för då kan det bli svårt med bandagering vilket kan leda till läckage.

Annons
Annons

En loop-stomi innebär att en tarmslynga tas fram genom bukväggen och har två öppningar. Avföringen kommer endast ur den övre öppningen och detta är en tillfällig, avlastande stomi.

Vem kan få en urostomi?

Den vanligaste orsaken till att man måste anlägga en urostomi är cancer i urinblåsan där man måste operera bort hela urinblåsan. Andra orsaker är rubbningar i nervsystemet som gör att blåstömningen inte fungerar eller medfödda missbildningar.

Hur går det till att göra en urostomi?

Innan man genomgår operationen får man tömma tarmen med ett laxermedel som man tar dagen före operationen. Vid operationen tar man en bit tarm som stängs av, till vilken man syr in urinledarna som i vanliga fall går från njurarna till urinblåsan. Tarmen förs sedan ut genom bukväggen så att drygt en centimeter av tarmen syns på utsidan. Över denna sätter man sedan en stomipåse som samlar upp urinen. Urinen droppar sedan kontinuerligt ut i denna påse. Denna typ av urostomi kallas stomi enligt Bricker.

Ett annat alternativ kan vara att göra en urostomi enligt Kock. Skillnaden mot Bricker stomin är att man då gör en reservoar av tarmen under bukväggen och en tät backventil i huden. Man kan då själv med hjälp av en kateter tömma stomin och har därmed inget stomibandage på bukväggen.


Annons