Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Behandling | Stomi

Laparoskopisk fundoplikation vid gastroesofageal refluxsjukdom (GERD)

För att förhindra att magsäcksinnehåll kommer upp i matstrupen vid gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) görs i sällsynta fall operation.


Uppdaterad den: 2022-04-14

Annons

Vad är gastroesofageal refluxsjukdom?

Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) är ett tillstånd där slutningsmekanismen mellan magsäcken och matstrupen är så slapp att maginnehållet läcker upp i matstrupen. Detta kan orsaka sura uppstötningar, halsbränna och svidande smärtor i övre delen av magen och i bröstkorgen. Ibland kan det sura innehållet irritera slemhinnan i nedre delen av matstrupen så att inflammatoriska förändringar uppstår.

Tillståndet behandlas i första hand med livsstilsförändringar och läkemedel, men i vissa fall blir kirurgi aktuellt. Laparoskopisk fundoplikation är den vanligaste operationsmetoden.

Vad är laparoskopisk fundoplikation?

Fundoplikation är en operationsmetod där man skapar en slynga av matstrupens nedre del. Man åstadkommer ett "vattenlås" som gör att maginnehåll som läcker upp i nedre delen av matstrupen sällan kommer förbi den slynga eller böj som har skapats i nedre delen av matstrupen. Tidigare utfördes ingreppet som öppen kirurgi men idag görs det nästan alltid laparoskopiskt, det vill säga med titthålskirurgi.

Annons
Annons

Operationsresultatet är generellt gott och cirka 80 % eller fler av patienterna är mycket nöjda. Hos några blir dock resultatet mindre bra eller dåligt, antingen på grund av att ingreppet inte hjälper tillräckligt bra mot refluxsjukdomen eller på grund av att oönskade följdtillstånd uppstår efter operationen.

På vissa sjukhus utförs operationen som ett dagkirurgiskt ingrepp. Det innebär att man kommer fastande till sjukhuset på morgonen och kan gå hem några timmar efter operationen.

Förundersökningar

Operation är bara aktuell för patienter med betydande besvär och som inte haft tillräcklig hjälp av läkemedelsbehandling (under minst ett år). Ingreppet rekommenderas också oftare till yngre människor som annars kan ha ett långt liv framför sig med dessa besvär och långvarig läkemedelsbehandling.

Före operationen görs gastroskopi, vilket innebär att man inspekterar nedre delen av matstrupen med en fiberoptisk slang med kamera som förs ner genom munnen. Genom detta kan man titta närmare på slemhinnan och vid behov ta prover från den. för att se om det finns inflammatoriska förändringar (esofagit), tecken på sår eller andra förändringar. En 24-timmars pH-mätning görs också. Det är en undersökning som innebär att en tunn kateter förs ned i matstrupen via näsan. Kateterspetsen placeras längst ned i matstrupen och innehåller ett instrument (en elektrod) som registrerar surhetsgraden (pH) i denna del av matstrupen. Rapporter om surhetsgraden skickas till en liten dator som man bär på dig under det dygn undersökningen pågår. Med hjälp av 24-timmars pH-mätning fastställs graden och omfattningen av syraläckage till matstrupen. I samband med att elektroden placeras i matstrupen görs också tryckmätningar.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons