Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Stomi

Kontinent ileostomi

Kontinent ileostomi är en reservoar, även kallad Kocks blåsa. Det är en kirurgisk behandling som gör att patienten själv kan kontrollera tarmtömningen med en kateter och inte behöver bära ileostomibandage.

 


Uppdaterad den: 2019-03-06
Författare: Klas Pekkari, specialistläkare inom kirurgi, Danderyds sjukhus
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vem kan få kontinent ileostomi, reservoar?

En reservoar, gjord av tunntarmens nedre del, anläggs i bukhålan innanför bukväggen. Reservoarens mynning förs ut genom bukväggen. Reservoaren töms flera gånger dagligen genom att en kateter förs in i reservoaren genom öppningen.

Den kontinenta ileostomin kan vara ett alternativ till konventionell ileostomi. Erfarenheten har visat att de bästa resultaten med kontinent ileostomi uppnås hos patienter som opereras för ulcerös colit eller familjär adenomatös polypos. Man är mycket restriktiv med att anlägga en kontinent ileostomi på patienter med Crohns sjukdom.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Operationen vid kontinent ileostomi

Tjock- och ändtarmen avlägsnas. Vid den fortsatta operationen används den nedersta halvmetern av tunntarmen för att göra en reservoar som förvarar tarminnehållet och för att konstruera en backventil inne i reservoaren. Reservoaren vid kontinent ileostomi fästes på insidan av bukväggen och den avförande delen mynnar på utsidan av bukväggen.

Katetrar och andra hjälpmedel för stomiopererade

Man tömmer reservoaren med en kateter. Utanpå fästs ett absorberande förband. Andra hjälpmedel som behövs är, glidmedel, kompresser, sköljspruta och eventuellt hudskydd.

Förbrukningsartiklar för stomiopererade ingår i samma högkostnadsskydd som läkemedel under förutsättningen att de skrivs på hjälpmedelskort av behörig förskrivare.

Annons
Annons

Förskrivningsrätt har läkare, stomiterapeuter, distriktssköterskor samt sjuksköterskor som erhållit denna rätt efter genomgången kompletterande utbildning inom stomivård.

Komplikationer vid stomi

Komplikationer som hudproblem, diarré, magknip, förträngning och stopp kan förekomma.

Samliv och familjeplanering

Anpassning till ett normalt liv efter den kontinenta stomioperationen innebär sällan några problem. En kontinent ileostomi innebär inget hinder för ett normalt sexliv vare sig för män eller kvinnor. Fertiliteten kan dock minska som vid alla större bukoperationer. Operationen innebär i de flesta fall inte ökad risk för missfall och graviditeter förlöper normalt. Spontan förlossning är som regel vanligast.

När man är nyopererad och fått en stomi är man oftast osäker innan man vet hur allting fungerar och det tar några månader innan kroppen ställer om sig. Om man tycker att något händer som man blir orolig för, så bör man kontakta sin stomisköterska.


Annons