Fakta | Stomi

Fakta om kolostomi

En kolostomi innebär att tjocktarmen tas fram genom bukväggen och läggs ut mot huden. Detta kan göras som en loop-stomi där tarmens kontinuitet bevaras och man lägger ut tarmen som en slynga med en öppning eller som en änd-stomi där man delar tarmen och lägger ut den övre tarmslyngan genom bukväggen mot huden. Det latinska namnet för tjocktarm är Colon.


klaspekkari
Uppdaterad den: 2010-02-11
Författare: Klas Pekkari, specialistläkare inom kirurgi, Danderyds sjukhus

Annons

Vem kan få kolostomi?

En tillfällig så kallad loop-transversostomi eller loop-sigmoidestomi görs antingen som en tillfällig akut lösning när t ex en tumör har satt stopp i tarmen och man snabbt måste lätta på det tryck som då uppstår i tarmen. Man kan också använda dessa loop-stomier då delar av tarmen måste vila t ex när man har skadat ändtarmens slutmuskel eller har svårläkta fistlar.

En tillfällig eller permanent kolostomi kan bli aktuell vid svåra inflammationer i tarmfickor som gör att det går hål i tarmen.

Den vanligaste anledningen till att man får en permanent kolostomi är ändtarmscancer (rektalcancer). När en ändtarmscancer sitter nära ändtarmsöppningen måste man ta bort analkanalen och omgivande slutmuskel och anlägga en permanent kolostomi.

Annons
Annons

Operationen

Före operationen skall platsen för stomin märkas ut. Detta är viktigt då stomibandaget skall sitta säkert och tryggt på buken. I de flesta fall är den permanenta kolostomin anlagd på bukens vänstra sida. Vid operationen dras ungefär sex centimeter av tjocktarmen ut genom bukväggen, vänds och sys fast så att stomins längd blir en till tre centimeter lång utanför hudplanet. Det är viktigt att den inte är för kort för då kan det bli svårt med bandagering vilket kan leda till läckage.

En loop-stomi innebär att en tarmslinga tas fram genom bukväggen och har två öppningar. Avföringen kommer endast ur den övre öppningen och detta är en tillfällig, avlastande stomi.

Bandage och andra hjälpmedel

För att samla upp tarminnehållet används påsar i lukttät plast. Det finns endelsbandage som består av en sluten påse som fästes direkt på huden och vid byte avlägsnas hela bandaget. Fördelen med detta bandage är att allt är färdigt för påsättning runt stomin. Stomihålet finns i flera olika storlekar eller kan lätt klippas till så att det passar.
 
Det finns också tvådelsbandage som består av en häftande basplatta samt en sluten påse. Basplattan fästs på huden runt stomin och på den finns en ring i plast där påsen trycks på. Fördelen med detta bandage är att man kan byta påsen flera gånger basplattan kan sitta kvar ända upp till en vecka. Detta minskar risken för hudskador.

Annons
Annons

Det finns flera olika företag som tillverkar stomipåsar och det är viktigt att man provar sig fram om man inte känner sig nöjd. Tag stomisköterskan till hjälp med att få prova andra fabrikat i en mindre förpackning. Andra hjälpmedel som kan behövas är kompresser, eventuellt lösningsmedel, hudskyddsmedel, eventuellt bälte, sax, bandage- och stängningsklämma och avfallspåse.

Man kan leva ett aktivt liv med sin stomi och bada, träna och ha samlag.

Komplikationer vid kolostomi

Läckage mellan stomiplatta och hud samt hudirritation. Detta kan lösas genom att ändra stomibandage (prata med stomisjuksköterska). Vidare kan stopp, bråck i stomin, prolaps av stomi förekomma. Prata med den opererande läkaren eller stomisjuksköterska. Diarré kan man givetvis få även om man har stomi. Vid svårare problem kan det bli aktuellt med ytterligare korrigerande kirurg runt stomin eller att man flyttar stomin för att få ett bättre resultat.

Källa: ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet


Annons
Annons
Annons