Fakta | Stomi

Fakta om ileostomi

En ileostomi innebär att tunntarmen tas fram genom bukväggen och läggs ut mot huden. Detta görs antingen som en loop-stomi där tarmens kontinuitet bevaras och man lägger ut tarmen som en slynga med en öppning eller som vid en ändstomi där man delar tarmen och lägger ut den övre tarmslyngan genom bukväggen mot huden. Det latinska namnet för nedre delen av tunntarmen är ileum.


klaspekkari
Uppdaterad den: 2010-02-11
Författare: Klas Pekkari, specialistläkare inom kirurgi, Danderyds sjukhus

Annons

Vem kan få ileostomi?

En tillfällig loopileostomi görs för att man t.ex. ska kunna utföra en annan operation i tarmsystemet eller att tarmen bör vila. Detta kan t ex göras när man har tagit bort en ändtarmscancer eller gjort en bäckenreservoar vid ulcerös kolit och ihopkopplingen av tarmen måste läka utan att avföring kommer ner i det området.  En tillfälligt loopileostomi kan också i vissa lägen göras vid akuta operationer.

En permanent ileostomi är den kirurgiska lösningen då medicinsk behandling inte fungerar eller när annan operation, som bäckenreservoar eller Kocks blåsa inte är möjlig. Bakgrundssjukdomar kan vara ulcerös kolit, Crohns sjukdom, adenom och/eller cancersjukdomar där man måste ta bort hela grovtarmen.

Operationen

Före stomioperationen skall platsen för stomin märkas ut. Detta är viktigt då stomibandaget skall sitta säkert och tryggt på buken. I de flesta fall är ileostomin anlagd på höger sida.

Annons
Annons

Läkaren tar bort tjock- och ändtarm och cirka sex centimeter av den övre änden av tunntarmen dras ut genom stomihålet och krängs sedan så att insidan av tarmen kommer utåt. Den framlagda ut- och invända tarmen blir då cirka tre centimeter lång. Det är viktigt att den inte är för kort då det kan bli svårt med bandageringen.

Bandage och andra hjälpmedel

För att samla upp det tunnflytande tarminnehållet används tömbara påsar i lukttät plast med en förslutningsklämma i botten. Det finns endelsbandage och där sitter häftytan fast på påsen. Fördelen med detta bandage är att allt är färdigt för påsättning runt stomin. Stomihålet finns i flera olika storlekar eller kan lätt klippas till så att det passar.

Det finns också tvådelsbandage som består av en häftande basplatts samt en tömbar påse. Basplattan fästs på huden runt stomin och på den finns en ring i plast där påsen trycks på. Fördelen med detta bandage är att man kan byta påsen flera gånger och basplattan kan sitta kvar ända upp till en vecka. Detta minskar naturligtvis risken för hudskador.

Annons
Annons

Det finns flera olika företag som tillverkar stomipåsar och det är viktigt att man provar sig fram om man inte känner sig nöjd. Tag stomisköterskan till hjälp med att få prova andra fabrikat i en mindre förpackning.

Andra hjälpmedel som kan behövas är kompresser, eventuellt lösningsmedel, hudskyddsmedel, eventuellt bälte, sax, bandage- och stängningsklämma och avfallspåse.

Komplikationer vid stomi

Läckage mellan stomiplatta och hud samt hudirritation. Detta kan lösas genom att ändra stomibandage (prata med stomisjuksköterska). Stora flöden i stomin (över 2,5 liter). Detta kan avhjälpas med en låg dos stoppande medicin. Bråck och prolaps av stomin (kräver ibland ytterligare kirurgi).

Samliv och familjeplanering

Anpassning till ett normalt liv efter ileostomioperationen innebär sällan några problem. En ileostomi innebär inget hinder för ett normalt sexliv vare sig för män eller kvinnor. Fertiliteten kan dock minska som vid alla större bukoperationer. Operationen innebär i de flesta fall inte ökad risk för missfall och graviditeter förlöper normalt. Spontan förlossning är som regel vanligast.

Källa: ILCO, Tarm- uro och stomiförbundet


Annons
Annons
Annons