Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Intervju | Stomi

Stomiterapeutens roll – för dig som ska genomgå stomioperation


D0C061E2 91E3 41C2 A087 67D824C7D69B
Publicerad den: 2014-03-03

Annons

Kan du beskriva stomiterapeutens roll?

– Ja, kort kan man säga att min roll går ut på att informera, undervisa och vara ett stöd för patienter och deras närstående i samband med en stomioperation och därefter i regelbunden uppföljning av den nya livssituationen.

På vilket sätt underlättar ni för patienten och för närstående till patienten?

– Vi som sjukvårdspersonal behöver tänka på hur vi bemöter och kommunicerar så att både patienter och närstående känner sig delaktiga i processen.

Det gör stomiterapeuten genom information och undervisning före operation. Att ge alla berörda en realistisk bild av hur det kan fungera att leva med en stomi kan underlätta för hur patient och närstående anpassar sig till den nya livssituationen. Samt att efter operationen erbjuda regelbunden uppföljning för att kunna identifiera och lösa eventuella problem kring skötseln av stomin och stomibandaget eller andra psykosociala frågor.

– Det är också viktigt att låta patient samt närstående få tid att berätta och uttrycka sina känslor över operationen och sjukdomen.

Vad innebär en stomioperation för den som just ska genomgå den?

– Sjukdomen kan innebära att personen inte känner igen sin egen kropp, den fungerar inte som man är van vid. Det kan göra att en upplevelse av osäkerhet och rädsla infinner sig för hur det ska fungera efter operationen med en stomi.

Annons
Annons

Orsaker till stomi

Det finns två huvudsakliga orsaker till att en stomi anläggs. Den vanligaste orsaken är en cancer tumör som sitter långt ner i ändtarmen nära slutmuskeln. En annan orsak till en stomi är inflammatorisk tarmsjukdom som inte blir bra med hjälp av medicinsk behandling.

Finns det någon skillnad i vad en stomioperation innebär för de olika diagnoserna?

– Ja, en cancerdiagnos kan innebära oro och rädsla över vad som kommer hända i framtiden. Det är bra om patienten har en positiv bild av stomin då den kan ses som en lösning på ett problem. För personer med inflammatorisk tarmsjukdom kan en stomioperation innebära en förbättrad livskvalitet när de svåra diarréerna upphör. Man mår också bättre när stress och oro över att hinna till toaletten försvinner.

Vid stora kirurgiska ingrepp behöver patienten tid för att lära sig att förstå och hantera det som har hänt. Personer som får en så kallad tillfällig stomi har ofta fokus på att stomin ska opereras tillbaka och kan ha svårigheter att vänja sig vid sin stomi.

– Det är vanligt att de första känslorna inför den egna kroppen med en stomi ofta är starka och att det påverkar den egna kroppsbilden.  Detta förbättras med tiden när man vant sig vid den nya situationen, avslutar Anne-Marie Hallén.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.