Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Turistdiarré


Uppdaterad den: 2019-04-01

Annons

Vad är turistdiarré?

Turistdiarré är en akut diarrésjukdom som beror på smitta av bakterier, virus eller parasiter hos turister. Sjukdomen går oftast över av sig själv under mindre än fem dygn. 

Risken att få turistdiarré varierar beroende på var i världen man reser. Risken är störst i Sydasien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika.

Annons
Annons

Symtom

Vanliga symtom är fyra till fem lösa avföringar per dag, magknip, illamående och eventuellt feber. Små barn har större risk att få en allvarlig infektion.

Orsak

Smittan beror nästan alltid på förorenad mat eller förorenat vatten. Dålig hygien i samband med matlagning är en viktig orsak. Livsmedel som man bör undvika är sallader, oskalad frukt, rått eller dåligt stekt/kokt kött eller fisk, opastöriserade mjölkprodukter och kranvatten. Man bör också undvika kalla såser, salsa och mat som är tillagad och därefter uppvärmd. Flaskvatten brukar vara säkert om korken och förseglingen är hel.

Bakterier är den vanligaste orsaken till turistdiarré:

 • Cirka 40 % av fallen beror på E coli (ETEC).
 • Shigella, salmonella och campylobacter orsakar vardera 5–10 % av fallen.
 • Virus och parasiter är också vanliga, men mer sällsynta än bakterier. Även parasiter kan orsaka infektion och de ger ofta mer långvariga symtom än bakterie-/virusinfektioner.

Personer som tar syrahämmande läkemedel, exempelvis mot sura uppstötningar, har högre risk att drabbas eftersom magsyran i vanliga fall bidrar till att döda bakterier.

Annons
Annons

Diagnos

Det går ofta att känna igen sjukdomen på symtomen och sjukdomshistorien. Vid allvarliga fall, och om sjukdomen blir långvarig, kan man ta avföringsprover för att försöka hitta orsaken. I upp till 50 % av fallen går det inte att påvisa orsaken.

Turistdiarré kan också vara en ren matförgiftning, det vill säga att det är giftämnen från bakterier och inte själva bakterierna som leder till sjukdom. Vid matförgiftning uppkommer symtomen snabbt, under loppet av en till sex timmar, och tillståndet går ofta över av sig själv inom 24 timmar.

Behandling

Vätska

Det är viktigt att dricka mycket och det kan vara bra att äta mycket salta "snacks". Kol eller olika bakterie-/svampkulturer har ingen bevisad effekt vid turistdiarré. I början av diarréepisoden och vid ihållande måttliga symtom rekommenderas:

 • För barn i åldrarna 2–10 år: 100–200 ml vätska, gärna sötad, efter varje lös avföring. Eventuellt kan barnet få en färdig vätskeersättning, som går att köpa bland annat på apotek.
 • För barn äldre än 10 år och vuxna: Mer vätska än vanligt. Undvik läskedrycker och sportdrycker eftersom dessa ökar vätskemängden/volymen i tarmen och kan förvärra diarrén. Om man vill dricka sådana, bör de blandas med lika delar vatten.

Vid diarré och tecken på uttorkning rekommenderas en balanserad lösning av socker och salt.

 • Till exempel: vätskeersättning som finns att köpa på bland annat apotek.
 • Hemmagjord vätskeersättning till äldre barn och vuxna:
  • 1/2 tsk (2,5 ml) salt och 6 tsk/2 msk (30 ml) vanligt socker i en liter vatten.
  • Det är viktigt att man använder exakta teskeds- och/eller matskedsmått. Salthalten är densamma som i tårar, så om man har gjort en vätskeersättning som smakar saltare än tårar har man doserat fel.
  • Om man är osäker på vattnets kvalitet ska det först kokas och svalna av. 

Loperamid

Behandling med läkemedlet loperamid minskar tarmarnas aktivitet och kan minska diarrébesvären. Barn under tolv år bör inte ta läkemedlet. Behandlingen bör starta det första dygnet. Ta två tabletter efter den första diarréepisoden och därefter en tablett efter varje lös avföring. Man bör inte ta mer än åtta tabletter per dygn. Loperamid har sällan effekt i mer än i två dygn. Det är inte troligt att loperamid förlänger sjukdomsperioden, men detta är något omtvistat. 

Antibiotika

Antibiotika används bara i undantagsfall. Tidig behandling kan övervägas till patienter med annan underliggande sjukdom som ulcerös kolit, Crohns sjukdom, dåligt reglerad insulinbehandlad diabetes mellitus, symtomgivande hiv-infektion, vid intag av kraftigt immunhämmande medel och vid allvarlig hjärtsjukdom. 

Egenbehandling med antibiotika kan vara aktuellt för personer som reser under primitiva förhållanden i områden med särskilt stor risk för smitta. Behandling påbörjas om symtomen inte avtar inom 24 timmar, eller snarast om man samtidigt med diarrén har allmänsymtom som feber.

Vaccin

Vaccination är inte aktuellt, utom vid särskilda tillfällen, till exempel vid resa till områden med utbrott av kolera. Mot just kolera finns effektivt vaccin. Koleravaccin har också visst skydd mot ETEC-infektion (en escheria coli-variant) och används som vaccin mot turistdiarré. Vaccinet hjälper bara mot en av alla bakteriesorter som kan ge turistdiarré. Det totala effekten mot turistdiarré är dålig, mindre än 10 % har man sett i en studie.

Prognos

I 90 % av fallen går diarrén över av sig själv under kortare tid än en vecka. Ett fåtal behöver söka läkare på grund av långvariga och intensiva besvär. Vid långvarig diarré som inte blir bättre med antibiotika, ska man misstänka parasiter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.