Fakta | Mage & tarm

Tjocktarmspolyper

Tjocktarmspolyper är avrundade utväxter från slemhinnan som växer in i tjocktarmens hålrum. Man kan ha en ensam polyp, men man kan också ha flera på samma gång och de kan ha olika storlek och utseende.

Uppdaterad den: 2008-10-02

Annons

Polyper är vanligt och finns hos cirka 35 procent av befolkningen, men sällan före 30 års ålder. Efter 60 års ålder ses de relativt ofta. Vid en särskild polypform, så kallade adenom, finns en cancerrisk på cirka 5 procent.

Varför får man tjocktarmspolyper?

Förekomsten av tjocktarmspolyper är särskilt hög i Västeuropa och USA i motsättning till andra delar av världen där kostsammansättningen är annorlunda. Man menar därför att :

Annons
Annons
 • Ett högt fettinnehåll och lite fibrer kan ha betydelse för polypbildningen.
 • Alkohol och tobak verkar öka förekomsten.
 • Det kan vara ärftligt.

Vilka är symptomen?

Små polyper medför vanligtvis inga symptom, medan större kan medföra följande:

 • Blod i avföringen
 • Diarr&eacute
 • Slem från ändtarmen
 • Lätta buksmärtor

Vad kan man själv göra?

 • Man bör äta en allsidig, förnuftig och fettfattig kost med högt fiberinnehåll.
 • Undvik tobak och överdriven alkoholkonsumtion.
 • Får man ett eller flera av symptomen ovan bör man söka läkarhjälp.

Hur ställer läkaren diagnosen?

En noggrann undersökning och ett avföringsprov för blod kan ge en fingervisning om att man har en polyp som blöder. Om man inte kan spåra blod i provet, men ändå har symptom, fortsätter man ändå med en kikarundersökning i tjocktarmen.

 • Man kan bli undersökt med ett kort kikarinstrument (sigmoideoskop) som förs cirka 60 centimeter upp genom ändtarmen. Man kan således inspektera insidan av vänster halva av tjocktarmen, i vilken cirka 80 procent av alla tjocktarmspolyper finns.
 • Man kan också undersökas med ett längre kikarinstrument (koloskop). Denna kräver en större laxering före användning. Det kan vara nödvändigt att ge smärtstillande medicin vid en kikarundersökning.
 • På vissa platser använder man fortfarande röntgenundersökning av tjocktarmen - man tar flera bilder medan det passerar kontrastmedel. En polyp kan ses som en skugga på en röntgenbild.

Hur behandlar man en tjocktarmspolyp?

Alla polyper bör tas bort och genomgå närmare undersökning, eftersom man inte kan utesluta cancer. Polypen kan, med kikarundersökning, normalt fångas med en slynga och brännas bort. Denna åtgärd är i vanliga fall smärtfri.

Annons
Annons

Om polypen vid mikroskopering visar sig vara ett adenom (se ovan) blir man som regel undersökt med kikarundersökning ännu en gång för att se om det finns nya polyper.

Om det finns cancer i polypen anpassar man den fortsatta behandlingen efter vad förhållandena kräver. Det kan betyda att man tar bort en bit tarm under operation, men om cancern endast är ytlig och verkar borttagen med polypen, räcker det ofta med täta kontroller.


Annons
Annons
Annons