Fakta | Mage & tarm

Spädbarnskolik

Spädbarnskolik kännetecknas av skrikande, ofta i attacker, hos ett för övrigt friskt barn med normal viktökning.

Uppdaterad den: 2017-02-14
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Den vanligaste definitionen på spädbarnskolik är att barnet skriker minst tre timmar per dag, under åtminstone tre dagar per vecka med debut före tre månaders ålder.

Börjar tidigt

Spädbarnskolik kan börja redan första levnadsveckan, men startar oftast vid ett par veckors ålder. Den når sitt maximum vid cirka sex veckor för att vanligen ha upphört vid tre, fyra månaders ålder. Kolik liksom "normala" barns skrikande inträffar oftast under eftermiddagen och kvällen. Därför är skiljelinjen mellan"vanligt kvällsskrik" och "spädbarnskolik" inte alltid så lätt att dra.

Det finns olika definitioner av spädbarnskolik vilket är en av orsakerna till hur vanlig diagnosen är varierar i olika studier.

Annons
Annons

Orsak

Orsaken till spädbarnskolik är inte känd. Ofta tolkas skriket som att barnet har ont i magen, men det kan också finnas andra skäl. Spädbarnskolik är en uteslutningsdiagnos, det vill säga att ingen orsak till skrikigheten hittas. Ofta kommer kolik attackvis där barnet knyter nävarna, drar upp benen mot magen, grimaserar och skriker högljutt. En del barn med kolik blir påtagligt bättre om de får komjölksfri kost. Det har spekulerats i om psykologiska eller sociala faktorer skulle bidra till besvären, men det saknas säkra belägg för detta.

Diagnos

Under kolikepisoder är barnet irritabelt och svårtröstat, men för övrigt är det friskt, utvecklas normalt och växer bra. Undersökning av barnet är helt invändningsfri. Inget blodprov eller annnan typ av undersökning, behövs för att ställa diagnosen spädbarnskolik.

Behandling

 • Spelar föräldrarnas förhållningssätt någon roll?
  • Det finns inga entydiga svar på om barnet bör lämnas skrikande eller om man ska ta upp det, ge kroppskontakt och bära runt barnet
 • Sockervatten via munnen kan ha en smärtstillande och lugnande effekt.
 • Reaktion mot komjölksprotein?
  • Hos vissa barn kan kolik orsakas av en övergående komjölksproteinallergi
  • Ammande mammor kan på försök pröva att eliminera mjölk ur sin egen kost Om inte detta hjälper, kan man på försök ge barnet en mjölkfri modersmjölksersättning under några dagar
  • Om barnets symtom då minskar, kan man fortsätta med denna diet tills barnet är ungefär tre månader gammalt
  • Från och med tre månaders ålder kan de flesta barn med kolik tolerera mjölkinnehållande kost

Generella råd vid magknip hos spädbarn

 • Allmänt:
  • Låt barnet rapa efter måltid, för att om möjligt förhindra gasspänningar
  • Låt sjuksköterskan på BVC eller på amningsmottagningen kontrollera barnets sugteknik. Sväljer barnet luft i samband med amningen?

Övriga åtgärder

  • Probiotika (laktobaciller), har i några studier visat sig ha viss effekt:
   • Kunskap om eventuella långtidseffekter av probiotikabehandling hos spädbarn saknas
  • Dimetikon:
   • Ett läkemedel mot gasspänningar i tarmen. Inga vetenskapliga studier har visat på effekt, användning till spädbarn rekommenderas inte under längre perioder
  • Kiropraktorbehandling:
   • Har inte visat sig ha bättre effekt än placebo
  • Akupunktur:
   • Studierna varierar men en svensk studie från 2017 visar att så kallad minimal akupunktur kan ha effekt

Prognos

Prognosen är på sikt mycket god och besvären försvinner ofta före tre till fyra månaders ålder. Det finns inget som talar för att spädbarnskolik leder till problem för barnet senare i livet.

Annons
Annons