Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Pylorusstenos

Symtomen vid pylorusstenos utvecklas under några dagar eller veckor hos ett barn som är några veckor eller månader gammalt. Barnet kräks allt oftare och till slut direkt efter varje måltid. Kräkningarna blir så kallade kaskadkräkningar – de kommer ut med hög fart och hamnar en bit bort.


Uppdaterad den: 2024-05-22

Annons

Vad är pylorusstenos?

Magsäck med pylorusstenos

Pylorusstenos är en förträngning (stenos), i utgången från magsäcken (pylorus). Orsaken är förtjockade (hypertrofiska) muskler i den här delen av magsäcken. Tillståndet kan uppstå hos spädbarn några veckor till månader efter födseln. 

Pylorusstenos förekommer hos 2–4 per 1 000 spädbarn. Tillståndet är sex gånger vanligare bland pojkar.

Annons
Annons

Symtom

Det är normalt att spädbarn kräks efter måltid. Vid pylorusstenos börjar barnet kräkas allt oftare och till slut direkt efter varje måltid. Kräkningarna blir så kallade kaskadkräkningar, det vill säga att de kommer ut med hög fart och därför hamnar en bit bort. Om matstrupen har blivit irriterad på grund av kräkningar kan det finnas blodstänk i kräkningarna.

Barnet är ofta hungrigt och vill äta. Eftersom det inte får i sig mjölk eller mjölkersättning påverkas efterhand tillväxten och barnet kan bli trött för att det får i sig för lite vätska och näring. Om barnet får i sig för lite vätska kissar det inte lika mycket, vilket kan märkas på hur ofta man behöver byta blöjor.

Symtomen vid pylorusstenos utvecklas under några dagar eller veckor. I början vid utveckling av pylorusstenos mår barnet bra och har inte feber. Efterhand, när förträngningen i pyloruskanalen blir allt snävare och barnet kräks oftare kan barnet bli trött på grund av uttorkning och störd saltbalans.

Orsak

Vid pylorusstenos blir muskulaturen i slutet av magsäcken (pyloruskanalen) vid övergången till tolvfingertarmen förtjockad, vilket innebär att kanalen blir snäv och så att bara lite mjölk/mjölkersättning kan passera. Eftersom barnet kräks upp även magsyra som innehåller vissa salter kan det bli störningar i barnets saltbalans (elektrolytrubbningar), utöver att barnet blir intorkat. Ärftliga faktorer tycks bidra till tillståndet. 

Annons
Annons

Diagnos

Läkaren undersöker barnet genom att titta på hur magen rör sig och känna försiktigt på magen. För att ställa diagnosen görs en ultraljudsundersökning av magen. Dessutom tas blodprov för att bedöma salt- och vätskebalansen.

Behandling av pylorusstenos

Pylorusstenos behandlas genom en operation där den förtjockade muskeln runt pyloruskanalen skärs upp så att den delar sig (myotomi). Vid operationen skärs bara i muskeln runt pylorus, inte helt igenom så att magsäcken öppnas. Operationen har mycket bra effekt på symtomen och ger inga långtidseffekter för barnet. 

Före operationen är det viktigt att barnet få i sig salter och vätska direkt i blodet (intravenöst) så att det är i god form innan det blir sövt och opereras. Magsäcken ska tömmas före ingreppet. En tunn slang förs ned i magsäcken via matstrupen och matrester sugs upp.

Barnet kan vanligtvis börja äta igen några timmar efter operationen och kräkningarna försvinner ett par dagar senare.

Prognos

Det är mycket ovanligt med komplikationer efter operationen och barnet återhämtar sig i regel snabbt efteråt.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.