Fakta | Mage & tarm

Primär skleroserande kolangit


Uppdaterad den: 2013-01-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är primär skleroserande kolangit?

Nästan alla som får denna sjukdom är människor med tarmsjukdomen ulcerös kolit. Tillståndet upptäcks oftast hos män i åldern 20–40 år.

Primär skleroserande kolangit är en inflammation som drabbar gallgångarna. Gallan bildas i levern och förs via gallgångarna ut i tarmen. Inflammationen kan sitta i levern eller i gångarna mellan lever och tarm. Inflammationen är kronisk, vilket betyder att den är ihållande. Sjukdomen leder till förträngningar i gallgångarna, vilket i sin tur kan leda till att de små gallgångarna täpps igen. När dessa gångar täpps igen, ansamlas galla i blodet. Det är denna ansamling av galla i kroppen som ger de besvär man ser vid tillståndet.

Primär skleroserande kolangit ger ofta få symtom, särskilt i början. Typiskt är emellertid att den som drabbas känner sig allt tröttare, får hudklåda och med tiden gulsot, det vill säga gulfärgning av huden och ögonvitorna. Personer med detta tillstånd löper också större risk att få akuta infektioner och anfall på grund av stenar i gallgångarna (gallsten). Ett sådan anfall kännetecknas av plötsliga och starka smärtor i övre delen av magen, illamående, kräkningar och feber.

Annons
Annons

Hur kommer läkaren och sjukhuset att undersöka dig?

Sjukdomen kan misstänkas om blodprover visar att något är fel på levern. Då blir det nödvändigt att genomgå undersökningar på sjukhus. För att vara helt säker på att du har primär skleroserande kolangit, kommer du att undersökas med en teknik som kallas ERCP. Detta är en undersökning där läkaren för ned ett böjligt, fingertjockt instrument med kamera i magsäcken och vidare in i tolvfingertarmen. Läkaren letar sig fram till gallgångens öppning och för in ett tunnare rör (kateter) i gallgången. Genom detta rör sprutas ett kontrastmedel in i gallgångarna så att man kan se dem på röntgen.

Det kan också vara aktuellt att använda en nål till att ta ett vävnadsprov (biopsi) av levern.

Hur behandlas primär skleroserande kolangit?

Det går dessvärre inte att bota denna sjukdom med läkemedel. Det finns olika läkemedel som kan användas till att bromsa eller lindra sjukdomen. Effekten av dessa läkemedel varierar mycket från person till person. Vissa kan ha god hjälp medan andra inte har någon nytta alls av dem. Ibland kan man med ERCP vidga trånga områden i gallgången.

Annons
Annons

Sjukdomen kan orsaka svikt i leverns funktioner. Av det skälet är primär skleroserande kolangit en av de vanligaste orsakerna till levertransplantation. Det är främst människor under 65 år som erbjuds transplantation om levern sviktar.

Prognos

Primär skleroserande kolangit kan leda till skrumplever. Vid skrumplever upphör levern att fungera och en transplantation blir nödvändig. Skrumplever är också förknippad med ökad risk för en typ av levercancer som kallas kolangiokarcinom. Därför är det viktigt att genomgå regelbundna kontroller på sjukhus så att eventuella försämringar kan upptäckas och behandlas tidigt.

Hos de flesta utvecklas denna sjukdom mycket långsamt. Även om sjukdomen kan vara livshotande, kan de flesta leva normalt och märker mycket lite eller ingenting alls av sjukdomen.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons