Fakta | Mage & tarm

Primär peritonit (bukhinneinflammation)


Uppdaterad den: 2013-01-09
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är primär peritonit?

Primär peritonit är en inflammation i bukhinnan och kallas också bukhinneinflammation. Tillståndet beror vanligen på att bakterier från blodet kommer över i bukhålan. Det är detta som skiljer primär peritonit från så kallad sekundär peritonit, där bakterierna kommer från sår eller skador i tarmen.

Primär peritonit är ett allvarligt tillstånd med hög dödlighet och förekommer oftast hos människor med lever- eller njursjukdomar.

Orsak

Bukhålan är normalt ett slutet, sterilt kroppsrum, vilket betyder att det inte finns några bakterier där. Men det är bara tunna hinnor som skiljer detta hålrum från tarmen, som är full av bakterier. Ibland kan det uppstå sår eller skador i tarmen som gör att bakterier kommer in i bukhålan. Då uppstår det som kallas en sekundär peritonit.

Annons
Annons

Vid primär peritonit kommer bakterierna inte direkt från tarmen utan följer med blodet. En rad olika bakterier kan orsaka tillståndet men till de vanligaste hör E. coli och streptokocker, bland annat grupp A-streptokocker (GAS).

Friska människor drabbas sällan av primär peritonit. Många har skrumplever (levercirros), ett tillstånd som är särskilt vanligt efter långvarigt alkoholmissbruk. En annan sjukdom som ökar risken för att få primär peritonit är så kallat nefrotiskt syndrom. Nefrotiskt syndrom kan bland annat orsakas av inflammationer i njurarna (glomerulonefrit) och leder bland annat till stora vätskeansamlingar i kroppen. Personer som har fått mjälten borttagen löper också ökad risk att få primär peritonit.

Vilka symtom ger tillståndet?

Primär peritonit börjar ofta akut med feber, buksmärtor och uppblåst buk. I enstaka fall kan symtomen inledningsvis vara mindre påtagliga.

Annons
Annons

Hur påvisas primär peritonit?

Patienten har vanligen feber och får karakteristiska smärtor i buken när läkaren först trycker på den och sedan släpper (släppömhet). Hos dem som har lever- eller njursjukdom kan dessa sjukdomar ge ytterligare fynd.

Blodprover visar ofta tecken på lever- eller njursjukdom och infektion.

Vanligen tappar man ut lite vätska från bukhålan för att undersöka om det finns bakterier i vätskan och eventuellt vilken bakterie det handlar om.

Behandling

I likhet med de flesta allvarliga bakteriesjukdomar behandlas primär peritonit vanligen med antibiotika. Det kan vara nödvändigt att ge flera typer av antibiotika, och de ges direkt i blodet (intravenöst). Som regel måste behandlingen pågå i cirka 14 dagar.

Man kan dessutom föra in en nål eller slang i bukhålan för att tappa ut vätskan.

Prognos

Tillståndet kan vara mycket allvarligt och 30–60 % av patienterna dör. Risken är väsentligt större för dem som har skrumplever eller njursjukdom. För dem som överlever är risken förhållandevis stor att sjukdomen återkommer senare.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons