Fakta | Mage & tarm

Nedsatt upptag av fruktos


Uppdaterad den: 2012-11-22
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Kolhydrater är viktiga energikällor för kroppen. De centrala beståndsdelarna i kolhydrater är sockermolekylerna glukos och fruktos. Båda dessa är monosackarider vilket innebär att de består av endast en molekyl. Glukos är den sockerart som transporteras runt till kroppens celler via blodet. Vanligt strösocker, sukros, är en disackarid som består av två sockermolekyler: fruktos och glukos. Laktos, mjölksocker, är en disackarid som bryts ned till monosackariderna galaktos och glukos. Många sockermolekyler kan vara sammanlänkade i det som kallas oligosackarider (som består av ett begränsat antal monosackarider) och polysackarider (som består av många monosackarider).

Vad är nedsatt upptag av fruktos?

Nedsatt upptag av ett ämne i matspjälkningskanalen kallas för malabsorption. Idag är det osäkert vilken betydelse nedsatt upptag av fruktos har på människor. Vissa forskare menar att fruktosmalabsorption kan vara förklaringen till tillståndet IBS (Irritable Bowel Syndrome) hos en del personer.

IBS är ett tillstånd som karaktäriseras av perioder med magbesvär i form av gaser, knipsmärtor samt omväxlande lös och hård mage. Utredningen avslöjar inga sjukliga förändringar, varken i matspjälkningskanalens organ eller i blodprover. Cirka 30 % av befolkningen har i perioder magbesvär som stämmer in på irritabel tarm.

Annons
Annons

Nedsatt upptag av fruktos är ett mycket vanligt tillstånd, både hos friska personer och hos personer med irritabel tarm. Tillståndet ska därför inte ses som en sjukdom utan mer som en normalvariant. Ändå misstänker man att tillståndet kan orsaka plågsamma symtom från magen på samma sätt som det besläktade tillståndet laktosintolerans.

Malabsorption av fruktos antas i våra dagar vara en viktigare orsak till magbesvär än tidigare, eftersom intaget av frukt och grönsaker är klart högre nu än det var förr.

Vad är orsaken?

Kolhydrater intas som sagt som monosackarider, disackarider, oligosackarider och polysackarider. De bryts ned av enzymer på vägen från munhålan till tunntarmen där de tas upp från tarmhålrummet och går över i blodbanan som monosackarider. De viktigaste kolhydraterna som kan orsaka magbesvär är laktos, fruktos och sockeralkoholen sorbitol.

Annons
Annons

Förutom att fruktos finns som monosackarid förekommer det också i strösocker och i mer långkedjiga varianter, polysackarider. Fruktos ingår i många sötningsmedel och det finns också i pasta, pizza, kakor och bröd.Sedan tidigare finns det beräkningar på att det genomsnittliga intaget av fruktos i kosten i USA är 40–50 g per dag och det mesta verkar komma från söta drycker och något mindre från frukt. Denna siffra är troligtvis klart högre idag.

Hur kan tillståndet ge magbesvär?

När fruktos inte tas upp genom tarmväggen stannar det kvar i tarmen. Det drar då till sig vatten och därmed blir tarminnehållets volym större, vilket påskyndar tarminnehållets passage nedåt i tarmen. Gasbildning och diarré uppstår i samband med att det oabsorberade sockret utnyttjas av bakterier i tjocktarmen. Tarminnehållet ”jäser” och tjocktarmen klarar inte att ta upp allt överskottsvatten som finns inne i tarmen. På så sätt uppstår gasbesvär och diarré.

Vilka typer av bakterier som finns i tjocktarmen kan ha betydelse. Det kan variera något från person till person. Alla bakterietyper är inte lika känsliga för fruktos. Kanske är det något av förklaringen till att inte alla med nedsatt upptag av fruktos får magbesvär.

Vilka symtom finns?

De allra flesta med nedsatt upptag av fruktos i tarmen har inga besvär på grund av detta.

Symtom på nedsatt upptag av kolhydrater är gasbesvär, magkramper, magsmärtor, diarré och i vissa fall huvudvärk. I vanliga fall uppstår symtomen efter intag av en produkt som innehåller fruktos. Det finns inga symtom som är specifika för en bestämd sockerart (fruktos, laktos, sorbitol).

Många patienter berättar att de första symtomen uppstod efter en infektion, oftast magsjuka, eller efter en antibiotikakur, även om man får anta att malabsorptionen har funnits där sedan barndomen.

Det finns tecken på att det höga fruktosinnehållet i sportdrycker kan vara en förklaring till försämrade prestationer och magbesvär hos idrottsutövare.

Diagnos

Om du har magbesvär och funderar på om det beror på nedsatt upptag av fruktos är det enkelt att klargöra detta genom att minska intaget via kosten och se om tillståndet förbättras. Om det gör det bör du efter ett tag upphöra med restriktionerna för att se om tillståndet kommer tillbaka. Om det gör det är det ett tecken på att tillståndet har betydelse för dina magbesvär.

Det finns objektiva metoder för att fastställa om du har nedsatt upptag av fruktos. Då får du en testdos med till exempel 25 g fruktos upplöst i en dryck. Efter en stund mäts ditt blodsocker och sedan mäts mängden väte och metan som du andas ut. Vid nedsatt fruktosupptag i tarmen ökar utandningen av väte och metan i utandningsluften. Eftersom väldigt många magfriska personer också har nedsatt upptag av fruktos så informerar detta test om du har eller inte har nedsatt upptag av fruktos. Det säger ingenting om fruktosmalabsorptionen är orsaken till dina eventuella magbesvär, varför kostrestriktion och din egen bedömning av eventuell symtomlindring får anses vara tillräckligt hos de flesta.

Behandling

Behandlingen består av att begränsa intaget av fruktoshaltig föda. Även om det saknas bra forskning på detta område så visar många studier att 60–100 % uppnår full symtomlindring och effekten verkar vara långvarig.

Intag av fruktosrik mat tillsammans med annan mat ökar toleransen och minskar besvären. Observera att högt intag av sorbitol tillsammans med fruktos kan förvärra besvären (jämför sockerfritt tuggummi).

Vilken mat bör du undvika?

Fruktos är ett socker som finns i frukt. Det finns också i strösocker. Det artificiella sötningsmedlet sorbitol omvandlas till fruktos under matspjälkningen. Så om du har nedsatt upptag av fruktos bör du undvika mat som innehåller fruktos, sukros och sorbitol. De viktigaste livsmedlen du bör undvika är:

  • Frukt och fruktjuice
  • Mjölkdrycker
  • Honung
  • Lönnsirap
  • Strösocker

Vissa grönsaker samt bröd och kornprodukter kan också innehålla fruktos. Om du har stora magbesvär och är i behov av att pröva ut en strikt diet bör du rådgöra med en dietist för att få mer konkreta råd.

Prognos

Nedsatt upptag av fruktos är ett normalt tillstånd. Hos vissa kan det vara en bidragande orsak till irritabel tarm. Om du har mycket magbesvär kan det vara värt att prova med ovannämnda kostrestriktioner under en månad för att se om du blir bättre i magen. Prognosen är bra då tillståndet inte är att betrakta som en sjukdom utan en variant på den normala variationen, som kan vara till nackdel för dem med hög fruktoskonsumtion ur livskvalitetssynpunkt.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons