Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Fakta om magsår

Magsår innebär en slemhinneskada i magsäcken eller i tolvfingertarmen. Ett karakteristiskt symtom är smärtor i den översta delen av magen.

Annons

Varför blir det sår?

Under de senaste tio åren har man förstått att de flesta magsår orsakas av en bakterie som kallas Helicobacter pylori. Andra orsaker är framför allt läkemedel som acetylsalicylsyra (till exempel Magnecyl och Trombyl) och inflammationshämmande läkemedel som ibuprofen och andra så kallade NSAID-preparat. När väl ett magsår uppkommit försämrar rökning läkningen av såret, rökning ökar också risken för att såret kommer tillbaka.

Hur känns magsår?

Det är mycket stor skillnad på hur olika personer upplever magsår.

 • Ofta har man en huggande eller brännande känsla strax ovanför naveln någon timme efter måltid.
 • Smärtorna kan kännas som halsbränna eller hunger. Ibland strålar smärtan ut i ryggen.
 • Man kan vakna på natten på grund av magsmärtorna.
 • Smärtan kan lindras av magsyrehämmande medicin.
 • Kaffe och rökt mat kan förvärra smärtorna.

Många har inga symtom alls från sitt magsår. Det är också viktigt att understryka att de flesta som har ont i magen inte har magsår.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Symtom

Magsår kan vara ett allvarligt tillstånd där man måste utreda och behandla omgående. Dessa är varningssignalerna:

 • Blodig, svart eller tjäraktig avföring.
 • Illamående eller kräkningar med blod eller ”kaffesumpaktiga” kräkningar.
 • Ofrivillig viktminskning.
 • Blekhet och trötthet på grund av blodbrist.
 • Plötsliga, svåra magsmärtor.

Utredning

Har man återkommande buksmärtor eller andra symtom som beskrivs ovan bör man söka läkare. Specialistläkare kan då undersöka magsäcken och tolvfingertarmen med ett fiberoptiskt instrument, ett så kallat gastroskop. Med detta instrument kan läkaren både inspektera magsäcken/tolvfingertarmen och ta vävnadsprover från slemhinnan för mikroskopisk undersökning. Med denna undersökning kan  man även utesluta cancer som också kan ge symtomgivande sår i magsäcken. Cancer är dock en ovanlig anledning till magsår i Sverige.

Eftersom infektion med Helicobacter pylori-bakterien utgör en viktig orsak till magsår tar man ofta även prover för detta i samband med gastroskopin. Hos patienter under 45 år med misstänkt magsår kan en alternativ utredningsgång tillämpas. Här kan det vara tillräckligt att kontrollera eventuell förekomst av magsårsbakterien utan att genomföra en gastroskopi. Det räcker då med ett blodprov eller ett test av utandningsluften (UBT, urease breath test). Om bakterieprovet är positivt och patienten har symtom som vid magsår ger man då behandling utan att gastroskopera.

Annons
Annons

Behandling

Grundbehandlingen är så kallade protonpumpshämmare. Dessa är läkemedel som  minskar utsöndringen av saltsyra i magsäcken, vilket höjer pH och möjliggör sårläkning. Om patienten har en Helicobacter pylori-infektion behandlas dessutom denna med två olika antibiotika under en vecka. Om patienten haft ett magsår bör han/hon helt avstå från svaga smärtstillande medel med acetylsalicylsyra och smärtstillande mediciner som ibuprofen och liknande (så kallade NSAID-preparat). Om smärtstillande mediciner är nödvändigt bör man välja preparat med paracetamol, som Alvedon eller liknande. Att sluta röka har också betydelse för att minska risken för att magsåret kommer tillbaka.

Hur behandlas komplikationer vid magsår?

Vid blödande magsår undersöker man varifrån blodet kommer med en gastroskopiundersökning. Vid riklig blödning ger läkaren etsande eller kärlsammandragande läkemedelsinjektioner i det blödande magsåret via gastroskopet. Akut operation kan bli nödvändigt vid blödande magsår där läkaren inte lyckas stoppa blödningen via gastroskopet eller där såret sträcker sig genom alla lager i magsäcksväggen och därmed skapar ett hål ut i bukhålan. Operation av icke akut blödande magsår är idag mycket ovanligt tack vare den effektiva behandlingen.

Några goda råd för att undvika magsår

 • Smärtstillande medel som acetylsalicylsyra (Magnecyl) och ibuprofen (så kallade NSAID) bör undvikas om man haft ett magsår. Välj i så fall paracetamoltabletter istället (Alvedon och liknande).
 • Sluta röka.
 • Var försiktig med alkohol, som har en negativ påverkan på slemhinnan i magsäcken.
Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om magsår på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för magsår/ulcus »

Annons