Fakta | Mage & tarm

Magsår orsakade av NSAID

Patienter som behöver använda NSAID bör varnas för att de kan orsaka magbesvär.

Uppdaterad den: 2013-02-27
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är NSAID

NSAID står för icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (non-steroid anti-inflammatory drugs) och kallas även för antiflogistika. Detta är en grupp av läkemedel som används för att dämpa inflammation i rörelseapparaten – i muskler, senor, leder. Sådana läkemedel innehåller inte steroider, kortison, som är förenat med en rad andra biverkningar. Det är viktigt att notera att inflammationen i rörelseapparaten inte orsakas av bakterier eller virus. Inflammationen är ofta en form av överbelastning eller irritation i vävnaden. Det innebär att antibiotika som används mot bakterieinfektioner (till exempel penicillin) är overksamt mot sådana belastningsskador.

NSAID-preparat verkar genom att dämpa inflammationen. Detta görs genom att minska flödet av blod till det inflammerade området (som då blir mindre rött och varmt) och minska läckage av vävnadsvätska i den inflammerade vävnaden (dämpa svullnad), vilket ger en smärtstillande effekt.

Salicylater har liknande egenskaper som NSAID men effekten är oftast inte lika stark. Salicylater är läkemedel som kan köpas receptfritt på apoteket.

Annons
Annons

Vad är magsår?

Magsår är sår i slemhinnan i magsäcken eller tolvfingertarmen (se illustration) och upptäcks vanligtvis med gastroskopi. De flesta fall av magsår orsakas av infektion med bakterien Helicobacter pylori. En fjärdedel av sår i magsäcken beror emellertid på skador från användning av NSAID eller salicylater. Dessa läkemedel fungerar "frätande" på slemhinnan och kan bilda ett eller flera sår i magsäcken eller tolvfingertarmen.

Animering av magsår

En stor del av dessa magsår kan inträffa helt plötsligt och kan ge skrämmande upplevelser med blodiga kräkningar. Eftersom läkemedlen innehåller smärtstillande ämnen kan de kamouflera ett utvecklande av magsår. Magsåret upptäcks inte förrän patienten börjar blöda. Många av dessa patienter med blödande magsår är äldre människor, där det kan vara svårt att få blödningen att sluta. Så det händer att en sådan blödning kan få ett tragiskt slut hos äldre.

Använder du NSAID och ett antidepressivt läkemedel av typen SSRI samtidigt, ökar risken för blödande magsår betydligt. Dessa två medel bör du därför undvika att använda samtidigt.

Annons
Annons

Behandling av NSAID-inducerade magsår

Behandling innebär att upphöra med användning av NSAID eller salicylater. Dessutom får patienten mediciner, protonpumpshämmare (PPI = protonpumpshämmare) som hämmar produktionen av magsyra. Med PPI-kuren försvinner magsyran ofta helt så länge behandlingen varar. En sådan behandling varar i regel sex till åtta veckor. Då ska såret vara läkt.

Hos vissa upptäcks också infektion med Helicobacter pylori. Då kan det vara svårt att avgöra om såret orsakats av infektionen eller biverkningar av läkemedel. I sådana fall väljer man att behandla infektionen också.

Förebyggande av NSAID-inducerade magsår

Patienter som behöver använda NSAID varnas för att de kan orsaka magbesvär. Det är därför klokt att ta dessa tabletter i samband med måltid. Då blir det mindre skador på slemhinnan. Du får också instruktioner om att avbryta behandlingen och kontakta din läkare om du upplever svåra buksmärtor. Vanligtvis är risken att få magsår liten vid kortare behandlingar på en till två veckor. Ju längre behandlingen pågår och ju högre dos, desto större är risken för magsår.

Reumatiker är ofta beroende av NSAID för att kontrollera sin reumatiska sjukdom. Om en patient har fått magsår bör patienten få läkemedel som skyddar mot NSAID om behandlingen ska fortsättas. Det finns olika alternativ, men oftast används magsårsmedicin – en dubbel dos H2-blockerare eller protonpumpshämmare.

Kom ihåg att kombinationen av NSAID och SSRI (antidepressiva) är särskilt belastande för slemhinnan i magen och kan ge blödande magsår.

Senare NSAID

På senare år har det tillkommit en ny grupp NSAID som ger färre komplikationer med magsår. Dessa läkemedel kallas COX-2-hämmare. De verkar inte ge mindre obehag från magen, men de ger färre magsår. Det finns emellertid färska forskningsresultat som ifrågasätter om användningen av COX-2 hämmare är ett framsteg. Det visar sig nämligen att förekomsten av svåra fall av magsår, till exempel med blödning, endast har minskat något.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons