Fakta | Mage & tarm

Helicobacter pylori


Uppdaterad den: 2017-05-15
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är Helicobacter pylori?

Magsäcken

Helicobacter pylori (Hp) är en bakterie som kan förekomma i magsäckens slemhinna. Trots att magen producerar saltsyra som dödar de flesta levande organismer, så som bakterier, trivs Hp i magsäcken. Det kan den eftersom den skapar ammoniak – ett alkaliskt medel som neutraliserar syran. Hp omger sig med ett "moln" av ammoniak som skyddar den mot saltsyra.

När Hp-bakterien sätter sig i slemhinnan i magsäcken uppstår en infektion. För de flesta av oss är detta en ofarlig situation. Vi märker inget obehag och kan leva hela livet med denna infektion utan att den skadar oss.

De flesta infekteras av bakterien i barndomen. Man smittas sällan i vuxen ålder. Hur vi blir smittade vet vi lite om. Men hygieniska förhållanden spelar en viktig roll. I länder med låg hygienisk standard är förekomsten av Hp-bakterien i befolkningen hög; 60–100 % är smittade. I Sverige är förekomsten betydligt lägre, cirka 10–50 %. Incidensen är högst bland äldre människor och låg bland ungdomar. Man tror det beror på att äldre människor har vuxit upp i en tid när de hygieniska förhållandena var sämre än de är idag. Således innebär det att infektion med Helicobacter pylori är en inflammation som kan bli alltmer sällsynt.

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons

Magsårsbakterien

I början 80-talet upptäckte några forskare att det fanns ett samband mellan förekomsten av Hp-infektion och magsäcks- och tolvfingtertarmssår. De senaste 15 åren har det pågått intensiv forskning på detta samband. Vi vet idag att infektion med Helicobacter pylori är den viktigaste orsaken till magsår. Visserligen finns det flera faktorer som spelar in vid utveckling av magsår, men infektion med Hp är i de flesta fall en förutsättning för att det ska bildas sår.

Det finns två huvudtyper av magsår (se illustration): I tolvfingertarmen (duodenalsår) och magsäcken (ventrikelsår). Omkring 98 % av alla tolvfingertarmsår förekommer hos personer som är smittade med Hp. Cirka 75–80 % av alla sår i magsäcken förekommer hos individer med Hp-infektion och återstående 20–25 % beror på biverkningar av vissa typer av läkemedel (NSAID) som skadar slemhinnan i magsäcken.

Vid Hp-infektion kan en kronisk inflammation uppstå i slemhinnan i magsäcken (gastrit) eller övre tolvfingertarmen (duodenit). Denna inflammation försvagar slemhinnans motståndskraft mot bland annat magsyra och kan med tiden ge magsår.

Annons
Annons

Cancer i magsäcken förekommer mer frekvent hos Hp-smittade än hos icke-infekterade personer. Tillståndet är emellertid så sällsynt att man inte funnit det nödvändigt att rekommendera att avlägsna bakterien hos alla med Hp-infektion.

Hur påvisas Helicobacter pylori?

Påvisning av Hp-bakterien med hjälp av ett prov används ibland av läkaren för att avgöra om behandling mot Hp ska påbörjas direkt, utan gastroskopi, så kallad "test and treat" vid besvär från övre delen av magen (dyspepsi).  Det finns tre olika sorters Hp-test att göra utanför magsäcken. Dessa är utandningsprov, avföringsprov och blodprov.

Utandningsprov: Utandningsprovet görs genom att dricka en vätska med tillsats av ett radioaktivt ämne (kol) som bryts ned av Hp-bakterier i magen. Under nedbrytningen bildas koldioxid som innehåller radioaktivt kol. Koldioxiden transporteras in i blodet och ut genom lungorna vid utandning. Genom att andas in i ett provrör kan luften analyseras för att se om den innehåller radioaktivt kol, som är en bekräftelse på att man har en infektion med Helicobacter pylori. Testet har visat sig vara bra om patienten tillfälligt har slutat med syrahämmande läkemedel och inte tar antibiotika. 

Avföringsprov: Hp-bakterier kan också påvisas i avföringen (antigentest). Testet har visat sig vara bra om patienten tillfälligt har slutat med syrahämmande läkemedel och inte tar antibiotika. Fram till analys bör provet förvaras kallt.

Blodprov: När man är infekterad med en bakterie bildar kroppen antikroppar mot bakterien. Dessa antikroppar kan påvisas i blodet (serologi). Det finns olika typer av antikroppstest för Hp. Vissa är så kallade snabbtester, där svaret visas på ett par minuter, men dessa är inte så exakta. Andra ska skickas för analys på ett större laboratorium. De är korrekta och ger tillförlitliga svar. 

Om man har bestämt sig för att göra en gastroskopi kan prover för Hp-testning också tas från slemhinnan i magsäcken. 

Vem får magsår?

Omkring 15–20 % av dem som är infekterade med Helicobacter pylori får magsår. Ungefär 1 % får cancer i magsäcken. Med andra ord får de flesta infekterade personerna inte magsår (eller magcancer). Varför vissa får sår och inte andra finns det begränsad kunskap om. Ärftliga faktorer, rökning och stress verkar vara viktiga bidragande faktorer.

Hur blir man av med bakterien?

De flesta människor behöver inte ta bort Hp-bakterien från magsäcken. Men hos personer med magsår botas sjukdomen om Hp tas bort. Magsårspatienter som är infekterade med Hp bör därför få behandling mot helicobacter.

Helicobacter pylori är en mycket resistent bakterie och det är svårt att få bort bakterien från slemhinnan i magsäcken. Idag används tre (trippel) eller fyra (kvadrupel) läkemedel samtidigt i en kur som varar 7–14 dagar. Olika kurer har visat sig vara effektiva. De flesta kurer består av två typer av antibiotika (som dödar bakterier) och ett kraftfullt syrahämmande medel (en protonpumpshämmare, PPI). Genom att ta bort syran från magsäcken under behandlingen blir bakterierna mer mottagliga för antibiotika och lättare att avlägsna eller eliminera.

Om man tar hela kuren punktligt, är chansen för en framgångsrik behandling nästan 90 %. Då är bakterien helt borta. Det har dessvärre visat sig att om inte kuren tas enligt föreskrifterna, det vill säga om man glömmer att ta några tabletter eller inte följer behandlingsinstruktionerna, lyckas inte behandlingen lika bra – utan kanske bara till 50 %. Om inte bakterien tas bort helt är sannolikheten stor att man återfår magsåret senare.