Fakta | Mage & tarm

Reflux (halsbränna, sura uppstötningar)

Refluxsjukdom innebär att surt maginnehåll tränger igenom övre magmunnen upp i matstrupen med symtom som halsbränna och sura uppstötningar.


Uppdaterad den: 2010-06-17
Uppdaterare: Jacob Freedman, docent och kirurg vid Kirurg- och urologkliniken Danderyds sjukhus, Danderyds sjukhus

Annons

De flesta människor har någon gång under livet haft refluxbesvär i form av sura uppstötningar eller halsbränna. 

Matstrups-katarr, esofagit, är en inflammation i slemhinnan som ibland uppstår nederst i matstrupen som följd av återkommande uppstötning av magsaft.

Halsbränna symptom vid refluxsjukdom

Smärtande, brännande eller svidande känsla bakom bröstbenet, halsbränna, samt uppstötningar av magvätska är de typiska symtomen vid refluxsjukdom.

Annons
Annons

Andra symtom som kan tyda på refluxsjukdom är besvärlig karies, heshet, klumpkänsla i halsen, icke-allergisk astma, kramper i bröstet och att mat lätt kan fastna i matstrupen. Värk/ont i magen är inte ett symtom på refluxsjukdom.

Refluxbesvär som halsbränna och sura uppstötningar förekommer även vid andra sjukdomstillstånd. Vid ökat buktryck ökar pressen på magmunnen varför gravida, överviktiga och personer med vätska i buken kan få refluxbesvär. Magmunnen kan också få svårt att hålla tätt om den fås att slappna av med alkohol, nikotin, pepparmint samt en rad läkemedel, exempelvis vanliga blodtrycksmediciner och astmamediciner.

När uppstår refluxbesvär?

Symtomen som visar sig som halsbränna eller sura uppstötningar kommer ofta efter en större måltid, efter intag av alkohol, om man böjer sig framåt eller lägger sig med full magsäck, men även vid ansträngning och träning.

Annons
Annons

Hur ofta besvären uppstår är individuellt. De flesta har endast få symtom men det är inte ovanligt med besvär varje vecka eller till och med halsbränna varje dag. Man räknar med att fyrtio procent av svenskar har regelbundna besvär p g a reflux som gör att de använder magsaftsneutraliserande mediciner mer eller mindre regelbundet. Cirka tio procent har besvär med halsbränna eller sura uppstötningar varje vecka.

Har reflux betydelse för det allmänna hälsotillståndet?

Refluxsjukdom ger symtom som halsbränna och sura uppstötningar som inverkar mycket på det dagliga livet i alla dess situationer och upplevs därför som kraftigt försämrande av allmänna livskvaliteten. Besvärlig reflux klassas till exempel som värre än grav hjärtsvikt i livskvalitetsmätningar.

Hos cirka fyrtio procent av patienter med refluxsjukdom leder de sura uppstötningarna till skador av matstrupsslemhinnan, så kallad matstrupskatarr eller esofagit. Dessa skador kan ge sårbildningar och även små blödningar som under lång tid kan ge upphov till blodbrist, även om det är en ovanlig orsak till blodbrist.

Sår som läker och går upp och läker igen kan resultera i ärrblidningar i matstrupen. Dessa ärr orsakar en förträngning av matstrupen vilket gör att maten kan fastna när den sväljs. Har man dessa besvär så skall man genast söka hjälp och bli undersökt med en gastroskopi, dels för att försäkra sig om att det inte finns en tumör i matstrupen, dels för att man vid en gastroskopi lätt kan vidga en förträning och därmed ta bort besvären av tuggor som fastnar.

Varför kommer magsaft upp i matstrupen?

Nederst i matstrupen finns det en stängningsmuskel, övre magmunnen, som ligger i nivå med diafragmamuskeln, den tunna muskel som sköter en stor del av andningen och utgör gränsen mellan bröstkorg och bukhåla. Diafragmans konstruktion kring magmunnen förstärker matstrupens stängningsmuskel så att systemet fungerar som ett slags ventil, ett system som förstärks av att matstrupen mynnar snett ner i magsäcken. Alla dessa strukturer samverkar även med magsäckens rörelsemönster när den i ett par timmar efter varje måltid mal ner och blandar maten och förbereder den för passagen genom tarmarna.

Vid fel på magmunnen, dess passage genom diafragman eller störningar i magsäckens rörelsemönster kan man drabbas av refluxsjukdom och sura uppstötningar.

Störningar i magsäckens rörelsemönster

Detta är den vanligaste orsaken till halsbränna och sura uppstötningar och står för minst sextio procent av de patienter som får besvär. Ofta hänger detta ihop med störningar i resten av tarmsystemet. Dessa störningar kan visa sig som irritabel grovtarm (IBS, colon irritabile) men även som besvär med gallsten.

Diafragmabråck (bråck på magmunnen, hiatusbråck)

När den översta delen av magsäcken har glidit upp genom hålet i diafragman. Därmed kan inte diafragmans muskelfibrer pressa kring matstrupens nedersta del. Den nedersta delen av matstrupen står därför öppen istället för att vara stängd. Många människor har bråck utan att det har någon praktisk betydelse, men en del har också besvär med reflux.

Övervikt

Vid övervikt pressar fettet i bukhålan ihop bukorganen och trycket i magsäcken ökar. Maginnehållet och magsaften har därför en tendens att bli pressat upp emot matstrupen.

Viktminskning ger tyvärr inte alltid bättring av besvären med reflux.

Graviditet

Den förstorade livmodern pressar ihop bukorganen och trycket i magsäcken ökar. Maginnehållet har därför en tendens att bli pressat upp emot matstrupen. Därtill medför den ändrade hormonbalansen en generell avslappning av matstrupens muskler.

Måltider

Risken för reflux ökar ju mer utspänd magen är, och därför bör man undvika stora och särskilt feta måltider. Fett gör att maten stannar länge i magsäcken innan den passerar vidare till tarmen.

Födoämnen

Choklad, pepparmynt, kaffe och alkohol hämmar stängningsmuskelns funktion.

Tobak

Hämmar stängningsmuskelns funktion.

Förstoppning

Vid förstoppning finns en ökad tendens att få halsbränna och sura uppstötningar till följd av ökat tryck i tarmarna, det ses också vid andra tillstånd som orsakar tarmhinder, exempelvis tarmvred och tumörer på tarmen.

Liggande ställning

Har man tendens till att få halsbränna förvärras detta när man ligger ned på grund av tyngdkraften. Detta kan avhjälpas genom att höja huvudändan på sängen, till exempel genom att lägga att par tjocka böcker under sängbenen fram. Att sova med en extra kudde under huvudet hjälper dåligt då det endast höjer halsen och inte bröstkorgen i förhållande till buken.

Så ställs diagnosen reflux

Symtomen med halsbränna och sura uppstötningar kan oftast vara så typiska att man kan ställa diagnosen omedelbart genom att gå igenom symtomen.

Vid tvivel om diagnosen eller om symtomen kommer ofta eller är mycket besvärande bör man utföra en gastroskopi (nedförande av en böjlig slang med videokamera till magsäcken). Vid gastroskopin kan man se om det är katarr, bråck eller ett eventuellt magsår.

Man kan också mäta surhetsgraden nederst i matstrupen under ett dygn med portabel registreringsutrustning. På så sätt kan man kvantifiera hur mycket magsyra som når matstrupen. Då besvären kan variera från dag till dag är detta en metod behäftad med vissa svagheter, men någon bättre finns inte för närvarande.
&nbsp

Symtomen vid reflux kan förväxlas med magsår, kärlkramp (angina pectoris), muskelsmärtor, ryggproblem, förstoppning, irritabel tjocktarm, gallsten, sjuk bukspottkörtel med mera. Det är därför också viktigt att även undersöka för dessa tillstånd.

Vad kan man själv göra mot halsbränna och sura uppstötningar?

Har du möjlighet att ändra på några av de ting som ökar tendensen till reflux, är det bra. Det gäller följande:

  • Försök att gå ned i vikt om du är överviktig.
  • Undvik feta och stora måltider samt måltider strax innan du går och lägger dig.
  • Försök att begränsa din kaffekonsumtion
  • Undvik för mycket alkohol
  • Sluta röka
  • Om du har nattliga besvär kan du lägga ett par böcker under huvudändans sängben.

Om symtomen på reflux är sällsynta, mindre än fem dagar per månad, kan man köpa receptfri medicin på apoteket.

När ska jag gå till läkaren?

Om man ofta får sura uppstötningar eller halsbränna, eller om symptomen är mycket besvärande, bör man söka läkarhjälp. Läkaren värderar om det finns behov av vissa undersökningar som till exempel gastroskopi och om det finns behov för mer effektiv medicin.

Hur behandlar läkaren refluxsjukdom, sura uppstötningar, halsbränna och katarr?

Den viktigaste behandlingen är medicin. Med syrahämmande medicin kan man effektivt och säkert lindra symtomen och komplikationerna i de flesta fall.

Om det dominerande besväret är uppstötningar och de inte försvinner vid medicinering kan man operera magmunnen. Det var en populär operation för tio år sedan men har avtagit i frekvens till följd av sällsynta men mycket allvarliga biverkningar, framför alla skador på viktiga nerver vid övre magmunnen. Operationen, fundoplication, utförs med fördel som en titthålsoperation som tar mindre än en timme att göra med två vårddygn och ett par veckors sjukskrivning. Med tiden får dock upp emot tjugofem procent återfall av halsbränna, om än ofta i lindrigare form. Operationens normala biverkningar är svårigheter att rapa och kräkas samt ökad gasighet i tarmarna. Sällsynta biverkningar är förträning av matstrupen och de besvärliga nervskador som nämnts ovan.

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) på NetdoktorPro »
Visa ICD-10/diagnoskod för refluxsjukdom »

Annons
Annons
Annons