Fakta | Mage & tarm

Blödande magsår


Uppdaterad den: 2016-10-03
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ett magsår uppstår i magsäcken eller tolvfingertarmen (duodenum). Såren kan vara ganska ytliga eller också kan det gå hål genom slemhinnan ned till underliggande muskelvävnad i magsäcken eller tarmväggen. Det kan även gå hål på blodådror som kan finnas i såret. Då blir resultatet ett blödande magsår. I sällsynta fall kan såret gå rakt genom hela väggen så att blir ett hål i magsäcken eller i tolvfingertarmen. På fackspråk kallas detta för en perforation. Både blödningar och perforation är livshotande komplikationer av magsår.

Hur vanligt är det med blödande magsår?

Trots den förbättrade medicinska behandlingen av magsår, och det minskande antalet människor som får magsår orsakade av Helicobacter pylori, har förekomsten av möjliga livshotande magsårskomplikationer inte minskat. Den främsta anledningen tycks vara den ökade användningen av antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och ökad incidens av magsårskomplikationer i samband med NSAID-användning, särskilt bland äldre.

Orsak

Det finns två huvudsakliga orsaker till magsår: infektion med bakterien Helicobacter pylori och användning av läkemedel (NSAID) som "fräter" till magslemhinnan. Magsår orsakade av bakterien Helicobacter pylori utgör 75 % av alla magsår medan 25 % får magsår som biverkning vid användning av läkemedel.

Annons
Annons

Det finns inga kända predisponerande faktorer för utveckling av magsårskomplikationer, dock finns vissa gemensamma drag: Patienter med komplicerade magsår är mer mottagliga för andra komplikationer. De flesta komplicerade sår är kroniska – med en massa ärrvävnad – och tränger djupt in i väggen, fräter hål på blodkärlen eller bildar genomgående hål, så kallad perforation, där magsyra kan komma in i bukhålan och orsaka allvarlig bukhinneinflammation. Typiskt för många patienter med komplicerade sår är en lång historia av återkommande magsår. Men vissa patienter har få eller inga symtom förrän en komplikation inträffar.

NSAID är den stora syndabocken. Detta är läkemedel som används bland annat mot förslitningsskador i den muskuloskeletala apparaten, vilket blir vanligare med stigande ålder. Förutom att dämpa inflammatoriska förändringar i leder och muskler har NSAID också en smärtstillande effekt vilket innebär att många patienter som utvecklar magsår till följd av NSAID-användning bara känner lite obehag i magtrakten, eftersom smärta och obehag kamoufleras av den analgetiska effekten av NSAID. När ett magsår börjar blöda upplever dessa patienter ofta att det "kommer från ingenstans", utan någon förvarning.

Vilka är symtomen på blödande magsår?

Kräkning av blod (hematemes) och mycket blod i avföringen (melena) är de mest typiska och alarmerande symtomen på ett blödande sår. Svårighetsgraden av sjukdomen beror på blödningens omfattning. I fall där det är mindre blodkärl som brister, som en venös blödning från blodkärl (vener som för blodet tillbaka till hjärtat), är tillståndet inte så dramatisk. Ofta blir patienten illamående och kräkningarna är kaffesumpsliknande, med svart innehåll. Men patienten kan ändå vara i god form. Så småningom kanske patienten upptäcker att avföringen är svart och tjärliknande.

Annons
Annons

I vissa fall har det gått hål på en pulsåder (arteriell blödning). Beroende på hålets storlek och på typen av blodkärl kan blödningen vara måttlig till allvarlig. Stora arteriella blödningar är allvarliga och livshotande. Större mängder blod kräks upp och färgen på blodet kan vara röd (istället för svart) i sådana allvarliga situationer. Samtidigt blir avföringen svart, med en tjärliknande konsistens. Patienten kan gå in i chock och utan livräddande behandling kan patienten dö.

Färgen på kräkningen kan användas för att bedöma orsaken till och omfattningen av blödningen. Blod i magsäcken eller tolvfingertarmen påverkas av magsyran, vilket gör det svart. Vid mycket rikliga blödningar hinner inte saltsyran bryta ned blodet, det är då ljusrött eller klarrött när det kommer upp. Du bör dock vara medveten om att blödningar av annan orsak i matstrupen också kan orsaka röda kräkningar.

Diagnos

Blödning från den övre mag-tarmkanalen visar sig som hematemes – kräkning av blod eller kaffesumpsliknande uppkastning – och/eller melena (svart, tjärliknande avföring). När patienter kommer till sjukhuset förs en sond ned genom näsan och matstrupen till magsäcken. Genom denna sond kan magsäcken sköljas med vatten och sedan sugs vätskan upp för att se om det finns blod i den.

Gastroskopi kan upptäcka källan till blödningen och göra det möjligt att stoppa blödningen.

Behandling

De flesta patienter med blödande magsår kan behandlas med vätsketillförsel, blodtransfusion, medicinsk behandling och eventuellt behandling via gastroskop. Blödningen avstannar av sig själv och ny blödning kommer inte att inträffa. Hos patienter med hotande chock kan en tidig medicinsk behandling förbättra utfallet.

Ofta kan läkaren stoppa blödningen genom gastroskopet. I de fall där läkarna inte får kontroll över blödningen utförs operation.

Patienter som har en infektion med Helicobacter pylori får en trippelkur för att bli av med infektionen. Hos patienter som är beroende av att använda NSAID mot andra sjukdomar kan det vara lämpligt att ge ett läkemedel som skyddar mot magsår.

Prognos

För de flesta är prognosen god. Det är ovanligt i dessa dagar att patienter dör av ett blödande magsår. Eftersom infektioner med Helicobacter pylori kan botas är det mycket mindre troligt nu för tiden att ett blödande magsår kommer tillbaka. Förebyggande behandling av patienter som är beroende av att använda NSAID gör att blödande magsår sällan återkommer hos dessa patienter.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons