Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Blödande magsår

Ett sår i magen kan i vissa fall börja blöda. Det kan variera från en mindre, oskyldig blödning till en större och farligare blödning.


Uppdaterad den: 2019-06-24
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons
Översikt över magsäckens och närliggande strukturernas anatomi.

Vad är ett blödande magsår?

Ett magsår uppstår i magsäcken eller tolvfingertarmen (duodenum). Såren kan vara ytliga i slemhinnan men ibland kan såret vara djupare och påverka kärl och muskler som ligger under slemhinnan. På det sättet kan såret börja blöda och ge symtom. I sällsynta fall kan såret gå rakt genom hela väggen så att blir ett hål i magsäcken eller i tolvfingertarmen – en perforation. Både blödningar och perforation kan vara livshotande komplikationer till magsår.

Blödande magsår är den vanligaste komplikationen till magsår. Man tror att förekomsten i Sverige har minskat mycket de senaste årtionden, sannolikt på grund av en bättre behandling av magsår. Andra studier visar att förekomsten inte minskat så mycket. Den främsta anledningen tycks vara den ökade användningen av antiinflammatoriska läkemedel, NSAID, och ökad incidens av magsårskomplikationer i samband med NSAID-användning, särskilt bland äldre.

Annons
Annons

Orsak

Det finns två huvudsakliga orsaker till blödande magsår: infektion med bakterien Helicobacter pylori och användning av NSAID som påverkar det skyddande slemmet som ligger över magslemhinnan. 

Det är inte känt varför den ena personen utvecklar blödande magsår och en annan inte. Typiskt för många patienter med blödande sår är en lång historia av återkommande magsår. Men vissa patienter har få eller inga symtom förrän en komplikation inträffar.

Förutom infektionen i magen med bakterien H. pylori är läkemedel ur gruppen NSAID en viktig orsak. Detta är läkemedel som används bland annat mot förslitningsskador i den muskuloskeletala apparaten, vilket blir vanligare med stigande ålder. Förutom att dämpa inflammatoriska förändringar i leder och muskler har NSAID också en smärtstillande effekt vilket innebär att många patienter som utvecklar magsår till följd av NSAID-användning bara känner lite obehag i magtrakten, eftersom smärta och obehag kamoufleras av den analgetiska effekten av NSAID. När ett magsår börjar blöda upplever dessa patienter ofta att det "kommer från ingenstans", utan någon förvarning. Andra läkemedel som kan ge högre risk för blödande magsår är kortison och antidepressiva läkemedel ur gruppen SSRI.

Symtom

Kräkning av blod och blod i avföringen (som ofta har blivit svart och tjärliknande på vägen genom mag-tarmkanalen) är de mest typiska och alarmerande symtomen på ett blödande magsår. Svårighetsgraden av sjukdomen beror på blödningens omfattning. Kräkningarna är kaffesumpsliknande, med svart innehåll. 

I vissa fall har det gått hål på en pulsåder (arteriell blödning). Stora arteriella blödningar är allvarliga och livshotande. Större mängder blod kräks upp och färgen på blodet kan vara röd (istället för svart) i sådana allvarliga situationer. I sällsynta fall kan blodtrycket sjunka till farligt låga nivåer på grund av blödningen med nedsatt medvetandenivå.

Färgen på kräkningen kan användas för att bedöma orsaken till och omfattningen av blödningen. Blod i magsäcken eller tolvfingertarmen påverkas av magsyran, vilket gör det svart. Vid mycket rikliga blödningar hinner inte saltsyran bryta ned blodet, det är då ljusrött eller klarrött när det kommer upp. 

Annons
Annons

Diagnos

Symtomen och den kliniska bilden gör att diagnosen blödande magsår ofta ställs utan större svårigheter. När patienter kommer till sjukhuset kan en sond föras ned genom näsan och matstrupen till magsäcken. Genom denna sond kan magsäcken sköljas med vatten och sedan sugs vätskan upp för att se om det finns blod i den. Gastroskopi, där man med hjälp av en kamera kan se insidan av magsäcken, kan upptäcka källan till blödningen och göra det möjligt att stoppa blödningen.

Behandling

Hos många patienter upphör blödningen spontant och inte alltid behövs någon särskild behandling. Om det behövs kan de flesta personer med blödande magsår behandlas med vätsketillförsel, blodtransfusion, läkemedelsbehandling och eventuellt behandling via gastroskop. Det är viktigt att ge läkemedel som minskar syreproduktionen i magsäcken.

Om blödningen inte upphör kan man försöka att stoppa blödningen genom att koagulera det med värme eller genom att använda klamrar. Bara i vissa fall behövs kirurgi. 

Patienter som har en infektion med H. pylori får en trippelkur för att bli av med infektionen. Hos patienter som behöver använda NSAID eller acetylsalicylsyra kan det vara lämpligt att ge ett läkemedel som skyddar mot magsår genom att hämma syreproduktionen, såsom omeprazol eller esomeprazol.

Prognos

För de flesta är prognosen god, bara 4 av 100 personer dör till följd av ett blödande magsår. Om blödningen orsakades av en infektioner med H. pylori kan behandling göra att risken normaliseras helt. Förebyggande behandling av patienter som behöver använda NSAID eller acetylsalicylsyra gör att blödande magsår sällan återkommer hos dessa patienter.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons