Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Barretts esofagus

Personer som har haft refluxbesvär under lång tid löper högre risk än andra att drabbas av Barretts esofagus.


Uppdaterad den: 2019-07-17

Annons

Vad är Barretts esofagus?

Magsäcken

Esofagus är den medicinska benämningen på matstrupen som går från svalget till magsäcken. Matens väg från munnen och till magsäcken går, med andra ord, genom matstrupen.

Gastroesofageal refluxsjukdom innebär det omvända, nämligen att magsyra i ökad omfattning kommer tillbaka upp i matstrupen och ger besvärande symtom. Medan slemhinnan i magsäcken tål magsyra bra, kan syra i matstrupen leda till irritation och risk för slemhinneskador.

Personer som har haft refluxbesvär under lång tid löper högre risk än andra att drabbas av Barretts esofagus. Detta är namnet på ett tillstånd då ytan i nedre delen av matstrupen förändras genom att delar av den normala slemhinnan, skivepitelet, ersätts med en typ av slemhinna som egentligen hör hemma längre ned i tarmen, cylinderepitel. Barretts esofagus kan i vissa fall leda till cancer i matstrupen.

Annons
Annons

Symtom

Halsbränna eller bröstbränna, sura uppstötningar eller svidande smärtor som ibland strålar upp bakom bröstbenet. Symtomen kan ibland påverkas av måltid och arbetsställning samt förvärras i liggande ställning. 

De flesta människor upplever ibland refluxsymtom och många tar sporadiskt syrahämmande läkemedel. När refluxsymtomen medför nedsatt livskvalitet och behov av långvarig läkemedelsbehandling använder man benämningen sjukdom.

Orsak

Personer som har haft refluxbesvär under lång tid löper högre risk än andra att drabbas av Barretts esofagus. Rökare och kraftigt överviktiga personer har också större risk att få diagnosen. Barretts esofagus är vanligare bland personer över 50 år. De flesta får diagnosen efter 60 års ålder. Tillståndet är något vanligare hos män.

Annons
Annons

Diagnos

Oftast ställs diagnosen i samband med gastroskopi som föranletts av besvärande halsbränna och sura uppstötningar. Den som upplever svårighet att svälja, smärta vid sväljning, ofrivillig viktminskning eller blodiga kräkningar bör absolut genomgå en gastroskopi.

Misstanke om Barretts esofagus kan ofta ges av läkaren som utför gastroskopin, eftersom cylinderepitel och skivepitel har något olika färg. Säker diagnos och gradering av skadan kan dock bara göras genom undersökning av vävnadsprover från matstrupen i mikroskop. I vävnadsproverna ser man också om det finns cellförändringar, där vissa kan vara förstadier till cancer.

Behandling

De besvär som förknippas med Barretts esofagus, det vill säga halsbränna och sura uppstötningar, behandlas vanligen med läkemedel som sänker syraproduktionen i magsäcken, så kallade protonpumpshämmare (PPI) eller H2-blockerare. Minskad syraproduktion i magsäcken gör att mindre syra kommer upp i matstrupen och studier tyder på att protonpumpshämmare kan bidra till att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med olika behandlingsformer som kan utföras genom gastroskop. Man kan bland annat skära bort slemhinnan eller behandla den med olika former av ljus, laser eller radiovågor.

Prognos

Barretts esofagus behandlas av specialistläkare på mag-tarmsjukdomar. En viktig del av uppföljningen är, i utvalda fall, upprepade gastroskopiundersökningar för att följa sjukdomstillståndet. Läkaren kan avgöra behovet av kontroller utifrån den mikroskopiska undersökningen av matstrupsslemhinnan.

Det är viktigt att komma ihåg att Barretts esofagus inte är detsamma som cancer. Det är i sig ett helt godartat tillstånd som i sällsynta fall, och under många års tid, kan utvecklas till cellförändringar och i några få fall vidareutvecklas till cancer. När diagnosen Barretts esofagus är ställd kommer eventuella cancerförändringar att upptäckas på ett tidigt stadium vid gastroskopikontroller, vilket innebär att behandlingsutsikterna är goda.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.