Fakta | Mage & tarm

Barretts esofagus


Uppdaterad den: 2015-09-08
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är Barretts esofagus?

Magsäcken

De flesta människor upplever ibland refluxsymtom och många tar sporadiskt syraneutraliserande läkemedel. Ungefär 25 % av alla vuxna har besvär någon gång i kvartalet.5–10 % av den vuxna befolkningen har dagliga besvär av reflux. Då är besvären ofta så uttalade att de påverkar livskvaliteten så att besvären kan anses vara en sjukdom.

Esofagus är den medicinska benämningen på matstrupen vilken som går från svalget till magsäcken. Matens väg från munnen och till magsäcken går, med andra ord, genom matstrupen.

Gastroesofageal refluxsjukdom innebär det omvända, nämligen att magsyra i ökad omfattning kommer tillbaka upp i matstrupen och ger besvärande symtom. Medan slemhinnan i magsäcken tål magsyra bra, kan syra i matstrupen leda till irritation och risk för slemhinneskador.

Annons
Annons

Personer som har haft refluxbesvär under lång tid löper högre risk än andra att drabbas av Barretts esofagus. Detta är namnet på ett tillstånd då ytan i nedre delen av matstrupen förändras genom att delar av den normala slemhinnan, skivepitelet, ersätts med en typ av slemhinna som egentligen hör hemma längre ned i tarmen, cylinderepitel. Barretts esofagus kan i vissa fall leda till cancer i matstrupen.

Symtom

Halsbränna eller bröstbränna, sura uppstötningar eller svidande smärtor som ibland strålar upp bakom bröstbenet.Symtomen kan ibland påverkas av måltid och arbetsställning samt förvärras i liggande ställning. Refluxsymtom förekommer ofta ensamt, men dyspeptiska besvär kan förekomma samtidigt.

När refluxsymtomen medför reducerad livskvalitet och behov av läkemedelsbehandling använder man benämningen sjukdom.

Annons
Annons

Orsak

De besvär som främst förknippas med Barretts esofagus är refluxbesvär, det vill säga halsbränna och sura uppstötningar. Orsaken till detta är först och främst en defekt funktion i övre magmunnen, som när den fungerar, är en "backventil" mellan magsäck och matstrupe.

Defekten orsakar onormalt läckage av syra från magsäcken till matstrupen. Slemhinnan i magsäcken tål syran, men slemhinnan i matstrupen är inte gjord för att tåla så starka ämnen. Syran ger en brännande och svidande känsla, och hos en del kan det leda till inflammation i matstrupens slemhinna.

Personer som har haft refluxbesvär under lång tid löper högre risk än andra att drabbas av Barretts esofagus. Rökare och kraftigt överviktiga personer har också större risk att få diagnosen. Barretts esofagus är vanligare bland personer över 50 år. De flesta får diagnosen efter 60 års ålder. Tillståndet är något vanligare hos män.

Diagnos

Oftast ställs diagnosen i samband med gastroskopi som föranletts av besvärande halsbränna/sur uppstötningsproblematik. Den som upplever svårighet att svälja, smärta vid sväljning, ofrivillig viktminskning eller blodiga kräkningar bör absolut genomgå en gastroskopi.

Misstanke om Barretts esofagus kan ofta ges av läkaren som utför gastroskopin, eftersom cylinderepitel och skivepitel har något olika färg. Säker diagnos och gradering av skadan kan dock bara göras genom undersökning av vävnadsprover från matstrupen i mikroskop. Det finns inga övriga symtom eller tecken som ger hållpunkter för diagnosen. I vävnadsproverna ser man också om det finns cellförändringar, där vissa kan vara förstadier till cancer.

Behandling

De besvär som förknippas med Barretts esofagus, det vill säga halsbränna och sura uppstötningar, behandlas vanligen med läkemedel som sänker syraproduktionen i magsäcken, så kallade protonpumpshämmare (PPI) eller H2-blockerare. Minskad syraproduktion i magsäcken gör att mindre syra kommer upp i matstrupen och studier tyder på att detta kan bidra till att bromsa utvecklingen av sjukdomen.

Farmakologisk och/eller kirurgisk syrahämning är effektiv behandling och kan hindra eller bromsa utveckling av maligna förändringar.

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare med olika behandlingsformer som kan utföras genom gastroskop. Man kan bland annat skära bort slemhinnan eller behandla den med olika former av ljus, laser eller radiovågor. Nya publicerade studier (2014) visar också att endoskopisk behandling av Barretts esofagus, oftast en kombination av provtagning för cytologi och avlägsnande av förändrad slemhinna, är en säker och effektiv åtgärd.

Prognos

Barretts esofagus behandlas av specialistläkare på mag-tarmsjukdomar. En viktig del av uppföljningen är, i utvalda fall, upprepade gastroskopiundersökningar för att följa sjukdomstillståndet. Läkaren kan avgöra kontrollbehovet utifrån den mikroskopiska undersökningen av matstrupsslemhinnan.

Det är viktigt att komma ihåg att Barretts esofagus inte är detsamma som cancer. Det är i sig ett helt godartat tillstånd som i sällsynta fall, och under många års tid, kan utvecklas till cellförändringar och i några få fall vidareutvecklas till cancer. När diagnosen Barretts esofagus är ställd kommer eventuella cancerförändringar emellertid att upptäckas på ett tidigt stadium vid gastroskopikontroller, vilket innebär att behandlingsutsikterna är goda.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons