Fakta | Mage & tarm

Akut inflammation i blindtarmen


Uppdaterad den: 2012-11-23
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är akut blindtarmsinflammation?

Akut appendicit är en plötslig inflammation i blindtarmen. De typiska symtomen är smärtor tidigt i förloppet runt naveln. Inom tolv timmar flyttar sig smärtorna till ett område i nedre, högra delen av buken. Matvägran, illamående, kräkningar och förstoppning är vanliga symtom. En del patienter kan ha diarré. Det är vanligt med feber runt 38 ºC.

Symtomen vid akut inflammation i blindtarmen kan dock variera mycket beroende på patientens ålder och blindtarmens placering i buken. Hos äldre människor är besvären ofta mindre uttalade och mer diffusa, medan blindtarmen vid en graviditet kan vara förskjuten så att smärtorna uppkommer i andra områden.

Blindtarmsinflammation är ett vanligt tillstånd, och det drabbar som regel åldersgruppen 10–30 år.. Sjukdomen drabbar 10 % av befolkningen under dess livslängd. Cirka 12 500 patienter opereras varje år i Sverige för blindtarmsinflammation. På världsbasis minskar förekomsten av akut blindtarmsinflammation, men man vet inte varför.

Annons
Annons

Orsak

Tjocktarm med blindtarm

Blindtarmen är den blinda ändan (bihang) av tjocktarmen som ofta sitter i högra nedre delen av buken. Man vet inte vilken funktion blindtarmen har, och det anses inte farligt att ta bort den.

Vi antar att en blindtarmsinflammation startar genom att det trånga hålrummet i blindtarmen täpps till. Det är ofta avföringsrester eller främmande föremål som täpper till. Slem som produceras i blindtarmen kommer inte ut och trycket i blindtarmen ökar. Detta kan minska blodcirkulationen till blindtarmen, vilket innebär att det finns goda förutsättningar för bakterier att starta en infektion.

Det verkar som att personer som har ett lågt fiberintag via kosten är speciellt utsatt för detta tillstånd.

Annons
Annons

Diagnos

Patientens anamnes är ofta typisk. Läkaren undersöker buken och ändtarmen och kan därefter oftast avgöra om det finns behov för inläggning eller inte. I de flesta fall kan man inte med 100 % säkerhet fastställa diagnosen förrän vid en operation. Man tar också blodprover och urinprover, och om diagnosen är osäker kan man vid behov göra undersökningar med ultraljud eller datortomografi.

Blindtarmen spricker (perforerar) före operation hos cirka 20 % av patienterna. Förloppet kan då vara sådant att de kraftiga magsmärtorna plötsligt försvinner. Men efter minuter till timmar förvärras tillståndet. Du kan få högre feber och mer ihållande och kraftiga smärtor. Det kan också bildas en varbildning (abscess) i närheten av blindtarmen. Vid sprucken blindtarm eller om det bildas en varbildning, är operationen något mer omfattande och sjukhusvistelsen några dagar längre.

Behandling

Om tillståndet inte behandlas kan kallbrand och hål (perforation) i blindtarmen utvecklas under 36 timmar. Behandlingen är därför kirurgisk med borttagande av blindtarmen. Det kan göras vid en så kallad titthålsoperation (laparaskopisk kirurgi) eller vid en vanlig operation. Även om allt fler opereras med titthålsmetoden, är en vanlig operation fortfarande den metod som används mest. Titthålsmetoden innebär som regel en kortare sjukhusvistelse och att du snabbare blir återställd efter ingreppet. För övrigt verkar det vara liten skillnad på resultaten mellan de två operationsmetoderna.

Både patienter med och utan sprucken blindtarm behandlas med antibiotika. Detta förhindrar eller begränsar infektion och varbildning (abscess) efter operationen.

Prognos

En okomplicerad blindtarmsinflammation förlöper utan större problem. Om blindtarmen har spruckit är risken för problem efter operationen någon större. Mellan 10 och 30 % får infektion i såret. Bland äldre människor som opereras för akut blindtarmsinflammation händer det att några dör.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons