Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Mage & tarm

Akut blindtarmsinflammation, appendicit

Cirka tio procent av Sveriges befolkning beräknas få blindtarmsinflammation någon gång under livet. Oftast är det personer mellan 10 till 30 år som får sjukdomen. Oftast behandlas tillståndet med operation.


Uppdaterad den: 2019-05-06

Annons

Vad är akut blindtarmsinflammation?

Akut appendicit är en plötslig inflammation i blindtarmen. 

Blindtarmsinflammation är ett vanligt tillstånd, och det drabbar som regel åldersgruppen 10–30 år. Sjukdomen drabbar 10 % av befolkningen under dess livslängd. Cirka 12 500 patienter opereras varje år i Sverige för blindtarmsinflammation. På världsbasis minskar förekomsten av akut blindtarmsinflammation, men man vet inte varför.

Annons
Annons

Symtom

De typiska symtomen är smärtor tidigt i förloppet runt naveln. Inom tolv timmar flyttar sig smärtorna till ett område i nedre, högra delen av buken. Sjukdomskänsla och illamående är vanligt, många kräks en eller två gånger. Magen kan vara trög men vissa får diarré. Förhöjd kroppstemperatur på runt 38°C är vanligt.

Symtomen vid akut inflammation i blindtarmen kan dock variera mycket beroende på patientens ålder och blindtarmens placering i buken. Hos äldre människor är besvären ofta mindre uttalade och mer diffusa, medan blindtarmen vid en graviditet kan vara förskjuten så att smärtorna uppkommer i andra områden.

Orsak

Tjocktarm med blindtarm

Blindtarmen är den blinda ändan (bihang) av tjocktarmen som ofta sitter i högra nedre delen av buken. Som namnet antyder avslutas blindtarmen blint, det vill säga det fortsätter ingen passage därifrån. Man vet inte vilken funktion blindtarmen har, och det anses inte farligt att ta bort den.

Man antar att en blindtarmsinflammation startar genom att det trånga hålrummet i blindtarmen täpps till. Det är ofta avföringsrester eller främmande föremål som täpper till. Slem som produceras i blindtarmen kommer inte ut och trycket i blindtarmen ökar. Detta kan minska blodcirkulationen till blindtarmen, vilket innebär att det finns goda förutsättningar för bakterier att starta en infektion.

Det verkar som att personer som har ett lågt fiberintag via kosten är speciellt utsatt för detta tillstånd.

Annons
Annons

Diagnos

Patientens beskrivning av sina symtom är ofta typisk, med smärtor som först lokaliseras till mitten av magen och som därefter förflyttas till höger sida. Vid läkarundersökning av magen och ibland ändtarmen kan läkaren oftast avgöra om det finns behov för inläggning eller inte. I ganska många fall kan man inte med 100 % säkerhet fastställa diagnosen förrän vid en operation. Man tar också blodprover och urinprover, och om diagnosen är osäker kan man vid behov göra undersökningar med ultraljud eller datortomografi.

Blindtarmen spricker (perforerar) före operation hos cirka 20 % av patienterna. Förloppet kan då vara sådant att de kraftiga magsmärtorna plötsligt försvinner. Men efter minuter till timmar förvärras tillståndet. Man kan få högre feber och mer ihållande och kraftiga smärtor. Det kan också bildas en varbildning (abscess) i närheten av blindtarmen. Vid sprucken blindtarm eller om det bildas en varbildning, är operationen något mer omfattande och sjukhusvistelsen några dagar längre.

Behandling

Om tillståndet inte behandlas kan kallbrand och hål (perforation) i blindtarmen utvecklas under 36 timmar. Behandlingen är oftast kirurgisk med borttagande av blindtarmen. Det kan göras vid en så kallad titthålsoperation (laparaskopisk kirurgi) eller vid en vanlig operation. Även om allt fler opereras med titthålsmetoden, är en vanlig operation fortfarande en metod som används mycket. Titthålsmetoden innebär som regel en något kortare sjukhusvistelse och att man snabbare blir återställd efter ingreppet. För övrigt verkar det vara liten skillnad på resultaten mellan de två operationsmetoderna.

Både patienter med och utan sprucken blindtarm behandlas med antibiotika, olika långa perioder. Detta förhindrar eller begränsar infektion och varbildning (abscess) efter operationen.

Operation rekommenderas inom ett till två dygn vid stor misstanke om blindtarmsinflammation. 

Prognos

En okomplicerad blindtarmsinflammation förlöper utan större problem. Om blindtarmen har spruckit är risken för problem efter operationen något större. Mellan 10 och 20 % får infektion i såret. En liten andel kan senare i livet få besvär med sammanväxning av tarmar efter operationen. Hos flickor eller kvinnor som blir opererade verkar det inte finnas något samband med besvär att bli gravid.

 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons