Fakta | Mage & tarm

Akalasi


Uppdaterad den: 2013-03-19
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är akalasi?

Akalasi

Akalasi är ett tillstånd där matstrupens nedre slutarmuskel inte slappnar av och hindrar mat och dryck från att nå magsäcken på normalt sätt. Problemen kan leda till sväljningssvårigheter och att mat kan bli liggande i matstrupen. Nedre delen av matstrupen kan utvidgas när problemet förelegat en längre tid. Tillståndet kommer ofta gradvis och smygande med allt större svårigheter att svälja både fast och flytande föda. Du löper också större risk att drabbas av lunginflammation vid akalasi, eftersom maten kan sväljas fel och hamna i luftstrupen.

Sjukdomen medför ofta halsbränna/bröstbränna och obehagskänsla i bröstet, eventuellt också en känsla av övermättnad i bröstet. Detta obehag kan försvinna om sjukdomen får utvecklas fritt. Orsaken är att matstrupen utvidgas. Det är också typiskt att man ”rapar upp” mer eller mindre osmält mat, ofta flera timmar efter att man har ätit. Viktminskning är en annan vanlig följd av sjukdomen.

Orsak

Orsaken till tillståndet är inte känt, men minskat antal nervtrådar i nedre delen av matstrupen ses hos de som drabbas.

Annons
Annons

Akalasi är ett tillstånd som vanligen ger sig till känna först vid 30–60 års ålder. Sjukdomen kan dock även drabba yngre personer och barn ned mot sju års ålder.

Hur kommer läkaren och sjukhuset att undersöka dig?

Om läkaren misstänker att du kan ha akalasi skickar han eller hon dig vidare till sjukhuset för grundligare undersökning. Diagnosen säkerställs därefter med hjälp av röntgen av matstrupen och en undersökning där man mäter matstrupens rörelsemönster, manometri. Sjukhusläkaren tittar ned i matstrupen med ett så kallat gastroskop, en böjlig fingertjock slang med videokamera i ena änden som förs ned i matstrupen.

Behandling

En del patienter med mild till moderat akalasi kan ha nytta av läkemedlet Adalat (nifedipin).

Annons
Annons

Endoskopisk vidgning

Den vanligaste behandlingsmetoden är att töja/sträcka ut (dilatera) matstrupens nedre slutarmuskel som tappat sin förmåga att slappna av. I samband med gastroskopi förs en icke uppblåst ballong ned och in i slutarmuskelområdet. Ballongen blåses sedan upp så att slutarmuskeln vidgas. Detta betraktas som den enklaste behandlingsmetoden och ger varaktig förbättring av tillståndet hos hälften av alla patienter. Metoden föredras framförallt hos gamla patienter och om man har andra sjukdomar som medför onödiga risker vid sövning för operation. En del behöver vidga slutarmuskeln mer än en gång.

Ingreppet kan göras polikliniskt. Du måste fasta innan. Efteråt får du ligga kvar för observation några timmar. Därefter får du pröva att dricka, och om det går bra får du åka hem. Om du skulle drabbas av ökad smärta och feber efter hemkomsten måste du genast kontakta sjukhuset.

En kontroll görs efter cirka två veckor, och en ny vidgning utförs om resultatet av den första inte är tillfredsställande.

Vidgning måste alltid utföras med försiktighet för att undvika att matstrupen spricker, vilket är mycket ovanligt. Detta är också en av anledningarna till att ingreppet i vissa fall måste utföras flera gånger och med en allt större ballong.

Kirurgi

Kirurgi är ett likvärdigt alternativ till vidgning av slutarmuskeln. Kirurgi kan också övervägas när dilatering måste utföras ofta eller när det tidigare har uppstått allvarliga komplikationer i samband med dilatering. Operationen innebär att man skär av nedre slutarmuskeln på längden.

Ingreppet kan medföra att du senare får besvär med att magsyra läcker från magsäcken och kommer upp i matstrupen, något som kan ge obehag i form av halsbränna och eventuellt en mindre inflammation längst ned i matstrupen. I de flesta fall är detta ett förhållandevis ofarligt tillstånd, men för att undvika dessa besvär utför man också en så kallad fundoplikation.

Insprutning av botulinumtoxin

Det är också möjligt att behandla akalasi genom att spruta in ett läkemedel, botulinumtoxin, direkt in i nedre slutarmuskeln via ett gastroskop. Läkemedlet verkar avslappnande på nedre slutarmuskeln. Behandlingen är kostsam, har ofta en kortvarig effekt och måste ofta upprepas många gånger. Därför används metoden enbart då alla andra metoder är uteslutna, till exempel hos äldre personer.

Prognos

Så gott som alla patienter blir besvärsfria efter behandling, men det är också vanligt att man så småningom behöver upprepad behandling. Det gäller i synnerhet de patienter som har fått läkemedelsbehandling. En möjlig biverkan är som tidigare nämnts ökade besvär med halsbränna.

Det finns också en något större risk för att utveckla cancer i matstrupen hos personer som har akalasi.


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons