Funktionell dyspepsi (stressmage)

Symtom på dålig mage, eller stressmage, kan vara sura uppstötningar, halsbränna, fyllnadskänsla och obehag i magen. Symtomen är begränsade till övre delen av buken och saknar samband med tarmfunktion eller tarmtömning.


Uppdaterad den: 2012-03-07
Uppdaterare: Per Hellström, Överläkare, professor, gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Akademiska sjukhuset

Annons

Vad beror stressmage på?

Symtomen på stressmage (funktionell dyspepsi) kan framkallas eller förvärras av kaffe, citrusfrukter, fet mat, lök och alkohol samt stress och oregelbundna levnadsvanor.
Likande besvär kan uppkomma vid magsår, magkatarr och IBS (läs mer längre ner).

Liknande symtom kan också ses vid glutenintolerans (celiaki). I sällsynta fall kan inflammatoriska tarmjukdomar, som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit, ge liknande symtom som vid stressmage. Det här är tillstånd som kräver läkarbehandling.

Vad kan orsaka stressmage?

Funktionell dyspepsi är den vanligaste orsaken till ”dålig mage” och obehag i övre delen av buken. Den drabbade upplever sina symtom som en oförmåga att ”smälta maten”, dyspepsi. Eftersom någon vävnadsskada inte kan påvisas betecknas symtomen som funktionella.

Vissa symtom beror på att man får upp magsyra i matstrupen (reflux, halsbränna, sura uppstötningar), vilket orsakas av att den övre magmunnen inte tätar tillräckligt bra, eller att det finns ett tryck på magsäcken på grund av fetma eller graviditet. Även rökning, kaffe, tobak, citrusfrukter, fet mat, lök och alkohol kan bidra till ökade refluxsymtom. Andra symtom uppkommer till följd av en långsam tömning av magsäcken. Detta ger en känsla av överfyllnad och oförmåga att äta en hel måltid, illamående och ibland till och med kräkningar.

Magsår kan ge liknade symtom, och det kan det vara svårt att skilja det från funktionell dyspepsi. Om du har problem med magen och samtidigt går ner i vikt, har blodbrist eller svart avföring, bör du kontakta läkare. Det kan då vara frågan om magsår.

I många fall är det bakterien Helicobacter pylori som är orsaken till magsår. Man behandlar då med syrasekretionshämmande läkemedel och antibiotika, vilket botar sjukdomen och eliminerar risken för att få magsår igen. En annan vanlig orsak till magsår är medicinering med vanliga värktabletter (till exempel acetylsalicylsyra, ibuprofen, naproxen).
Irritabel tarmsyndrom (IBS) kan vara en annan orsak till att man har problem med magen. Huvudsymtomen är då smärta (tarmkramp) som förvärras efter måltid och lindras av tarmtömning. IBS beror på ändringar i tarmarnas rörelsemönster eller ökad känslighet i tarmarna. IBS kan förbättras av justeringar i kosten, mer motion och mindre stress (se nedan).

Förutom de ovan nämnda orsakerna finns det en rad mer sällsynta sjukdomar, som glutenintolerans (celiaki), ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Dessa bör behandlas av en specialistläkare.

Vad kan du göra själv?

Prova först med egenvård i form av regelbundna matvanor i kombination med att du undviker den typ av mat som ger besvär (kaffe, citrusfrukt, alkohol, fet mat och så vidare). Testa dig fram och se vad magen reagerar på, så att du får en fullvärdig kost.

Mjölkprodukter och fruktdrycker med mjölksyrebakterier kan upplevas som lindrande och förebyggande. Det finns dock inga entydiga vetenskapliga studier som visar att dessa produkter kan användas som egentlig behandling.

Sunda levnadsvanor (sömn och mat på regelbundna tider) och mindre stress kan hjälpa. Försök också att hitta en avspänningsmetod som passar dig. Kanske kan en promenad eller ett varmt bad hjälpa lika bra som yoga eller meditation?

Om inte ovanstående råd hjälper - hör med din läkare för att tillsammans med honom/henne komma fram till orsaken bakom symtomen.

Magsårsmedicin (protonpumpshämmare) och antibiotika som är effektiv behandling av magsår, har ingen effekt vid funktionell dyspepsi. Tvärtom, kan onödig behandling med protonpumpshämmare vara svår att avsluta, och antibiotika ska aldrig användas om det inte är bakterier som orsakar sjukdomen. Vid funktionell dyspepsi, där stress är en viktig komponent i sjukdomsbilden, hjälper inte magsårsmedicin. Låt din läkare förklara sambanden mellan stress och funktionell dyspepsi.

Annons
Annons

Vad är varningssignalerna?

  • Blodig, svart eller tjärliknande avföring.
  • Illamående eller kräkningar som påminner om kaffesump eller som innehåller blod.
  • Ofrivillig viktnedgång.
  • Blekhet och trötthet på grund av järnbrist och anemi, såvida detta inte kan förklaras på något annat sätt.
  • Plötsliga, svåra magsmärtor.

En läkare bör kontaktas om något av dessa symtom uppstår, eftersom tillståndet i dessa situationer plötsligt och snabbt kan bli mycket allvarligt.


Annons
Annons
Annons