Fakta | IBD

Sexualitet och fertilitet vid inflammatorisk tarmsjukdom

Sexuell lust är det grundläggande i sexualiteten och kan påverkas om den inflammatoriska tarmsjukdomen (IBD) är aktiv, till exempel med trötthet och smärta. Om man vet att samlaget skall göra ont som om kvinnor har inflammation i ändtarmen där smärta kan kännas även vid vaginalt samlag.

Uppdaterad den: 2009-09-03

Annons

Känslan att vara attraktiv kan påverkas av stor viktnedgång som när tarmen inte kan ta upp näringen eller vid kortisonbehandling som kan leda till uppsvälldhet. Avföringsinkontinens, oro för förlorad kontroll av avföringen, att det skall lukta avföring, påverkar också känslan av att vara attraktiv. Om sjukdomen sitter i tjocktarmen och det inte går att påverka inflammationen medicinskt kan det leda till stomioperation. Det innebär att tömningen av avföring blir mera synlig då den sker på buken i en stomipåse. Stomi kan inte styra gasavgång och tarmtömningar, att mista denna kontroll kan vara generande. Men å andra sidan, personer med IBD som tillfrisknar eller blir opererade även med stomi gör att tröttheten försvinner och den sexuella lusten återvänder.

Komplikationer&nbspefter operation

Sexuella problem efter IBD kirurgi är inte vanliga men förekommer. En stomioperation i sig leder inte till fysiska besvär om inte ändtarmen är bortopererad. Då kan det leda till smärta vid samlag hos kvinnor som sannolikt beror på ärrvävnad som bildats i området där ändtarmen suttit eller sammanväxningar som orsakar att de inre organen som livmoder blir mindre rörliga. Stomioperationer vid IBD är ovanliga och nästan alltid tillfälliga. Om ändtarmen är mycket inflammerad och behövs tas bort görs en reservoar av tunntarmen som läggs där ändtarmen suttit i lilla bäckenet. Denna sys till slutmuskeln och tarmtömning sker på normalt sätt om dock mer frekvent och avföringen är lösare. Om kvinnan får inflammation i reservoaren kan detta leda till smärta vid samlag. Komplikationer till operation hos män är retrograd ejakulation så kallad torr orgasm (2-12 procent). Erektionsstörningar på grund av kirurgi är ovanliga (0-15 procent) och då hos män i högre åldrar, som ofta har andra sjukdomar som exempel hjärtkärlsjukdom eller diabetes, som i sig kan påverka erektionsförmågan. Medicinering mot förhöjt kolesterol eller högt blodtryck kan också påverka erektionsförmågan.

Att tänka på inför samlag

Vid erektionsproblem kan läkemedel eller andra hjälpmedel provas. Det sexuella samlivet kan fungera bättre om man är förbered. Att inte äta före (utan efter) att gå på toaletten och tömma tarmen eller stomipåsen alternativt byta till en mindre diskretare stomipåse och att ha sex hemma där man är trygg är att föredra. Traditionell samlagsställning är inte alltid den bästa, om den tarmsjuke har smärta i buken eller om den stomiopererade tycker att trycket på stomipåsen är störande.&nbsp Vid sexuella problem orsakade av sjukdomen skall detta alltid tas upp med behandlande läkare och i svårare fall kan en sexolog kontaktas.

Annons
Annons

Vi skall inte glömma att sexuellt samliv inte bara handlar om att ha penetrerande sex som vid samlag, allt från sex via nätet, telefonsex eller att tillfredställa sig själv eller sin partner kan vara nog så tillfredställande.&nbsp&nbsp&nbsp

Chansen att få barn

Fertiliteten vid inflammatorisk tarmsjukdom är inte påverkad om inte allmäntillståndet är nedsatt. Däremot kan sulfasalazin som är ett antibiotikum påverka spermiernas rörlighet. Vid torr orgasm går spermierna upp i urinblåsan och kommer ut tillsammans med urinen. Om mannen planerar att bli far hämtas spermier direkt från testikeln och en provrörsbefruktning (IVF) görs. Om kvinnor med IBD blir opererade framförallt i lilla bäckenet vilket sker om ändtarmen måste tas bort, påverkas fertiliteten drastiskt. I normala fall blir 77 procent av kvinnor som försöker, gravida inom ett år. Efter bäckenkirurgi som vid bäckenreservoar minskade möjligheterna till graviditet till 18 procent. Efter försök till graviditet (oskyddat samlag) under ett år erbjudas kvinnorna IVF där chanserna till graviditet är minst lika stor som andra kvinnor som genomgår provrörsbefruktning. Av denna anledning är man mer restriktiv med kirurgi där ändtarmen måste avlägsnas på kvinnor i fertil ålder. Om den ändå måste tas bort då den är för inflammerad, kopplas tunntarmen till ändtarmen eller kvinnan får en stomi tillfälligt tills hon har fått de barn hon planerar. När ändtarmen är så sjuk att den måste tas bort görs en bäckenreservoar.


Annons
Annons
Annons