Fråga experten om IBD

Ställ en fråga till experten!

Vad vill du veta om inflammatorisk tarmsjukdom? Ställ en fråga till Katarina Pihl Lesnovska, specialistsjuksköterska, medicine doktor på Magtarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och ordförande Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige. 

Utvalda frågor och svar kommer främst att publiceras i kunskapsbreven om IBD. För att säkerställa att du inte missar svaret på din fråga – bli prenumerant på kunskapsbrevet här!  

    Katarina Pihl Lesnovska7


Fråga   Mage & tarm

Fråga: Vad utlöser Crohns sjukdom?

Vet man vad som kan utlösa Crohns sjukdom samt återfall av sjukdomen?

Svar:

Man vet idag inte vad som gör att man drabbas av Crohn och varför man får återkommande skov men man har lite olika lettrådar. En hypotes är att man utvecklar inflammationen på grund av att kroppens immunförsvar reagerar mot den normala bakteriefloran i tarmen hos genetiskt predisponerade individer. Samspelet mellan mikrobiota (bakteriefloran i tarmen), skador i tarmytans \"barriärfunktion\" och den lokala tarmslemhinnans immunförsvar bedöms vara viktiga, liksom yttre faktorer som kan påverka detta samspel.


Nyligen skrev man i en välrennomerad tidskrift (Nature) att ca 23% av den ärftliga benägenheten vid Crohn idag kan förklaras efter en stor studie av 22 000 patienter med Crohns sjukdom och 29 000 kontrollpersoner hade undersökts så det finns fortfarande mycket att ta reda på. Fram tills nyligen var det väldigt kostsamt och svårt att kartlägga gener och människans arvsmassa men här har teknik och datorer revolutionera området- så sista åren har kunskapen här exploderat vilket gör att vi lär oss mer, nya mediciner kan tas fram vilket förhoppningsvis kommer ge stora förbättringar av den vård vi kan erbjuda och kanske i framtiden också kunna förhindra insjuknande hos riskindivider.  

Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Chatt om IBD: Kan min tarm läka vid inflammatorisk tarmsjukdom?. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Kan kosten påverka symtomen för IBD?

2024-01-19 | 11:52

av Lina Vigren

Ulcerös kolit och diabetes

2024-01-19 | 11:40

av Lina Vigren

Vitaminer och enzymer vid Crohns sjukdom

2024-01-19 | 11:22

av Lina Vigren

Flytande kost tidigt vid symptom på Crohns sjukdom?

2024-01-19 | 11:21

av Lina Vigren

Kan ulcerös kolit utvecklas till Crohns sjukdom?

2024-01-19 | 11:14

av Lina Vigren

Kosttillskott och medicin vid ulcerös kolit

2024-01-19 | 11:10

av Lina Vigren

Fasta vid IBD (inflammatorisk tarm)

2024-01-18 | 10:22

av Lina Vigren

Vad kan jag göra för att förhindra skov vid IBD?

2024-01-17 | 19:01

av Lina Vigren

Ger Mikroskopisk kolit ökad cancerrisk?

2024-01-17 | 15:54

av Lina Vigren

Stress, oro och psykisk ohälsa kopplad till vården för IBD

2024-01-16 | 16:27

av Lina Vigren

Kan Crohns sjukdom blomma upp igen efter operationer?

2024-01-16 | 12:04

av Lina Vigren

Risk för återfall vid Crohns sjukdom

2024-01-12 | 18:11

av Lina Vigren

Vad utlöser Crohns sjukdom?

2024-01-12 | 18:08

av Lina Vigren

Återfall och skov vid Crohns sjukdom

2024-01-12 | 18:06

av Lina Vigren

Ögonsymtom vid Crohns sjukdom

2024-01-12 | 18:05

av Lina Vigren


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.