Fråga experten om IBD

Ställ en fråga till experten!

Vad vill du veta om inflammatorisk tarmsjukdom? Ställ en fråga till Katarina Pihl Lesnovska, specialistsjuksköterska, medicine doktor på Magtarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping och ordförande Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige. 

Utvalda frågor och svar kommer främst att publiceras i kunskapsbreven om IBD. För att säkerställa att du inte missar svaret på din fråga – bli prenumerant på kunskapsbrevet här!  

    Katarina Pihl Lesnovska7


Fråga   Mage & tarm

Fråga: Ögonsymtom vid Crohns sjukdom

Vilka är symtomen när ögonen drabbas hos den som har Crohns sjukdom? 

Svar:

Inflammatoriska tarmsjukdomen drabbar främst tarmen men det finns en del ögonsjukdomar som har koppling och är mer förekommande hos dem med Crohns sjukdom. De flesta drabbas inte av dessa, men vid ögonbesvär där du behöver uppsöka läkare är det bra att uppge att du har en Crohns sjukdom då det finns några ögonbesvär som har koppling till denna sjukdom. Nämner några nedan. Utöver dem kan man av sin medicinering för sin Crohn ibland ha otur och också drabbas av biverkningar som drabbar ögonen. På bipacksedeln anges ofta risken för detta och du kan även fråga din läkare eller på apoteket.


 Några exempel på ögonbesvär med koppling till Crohn:


Episklerit är kanske den vanligaste ögonrelaterade sjukdom hos personer med Crohns sjukdom. Den ger rodnad i ögat med eller utan mild smärta, lite ömhet vid beröring och vattniga ögon.


Uveit (Irit) är mycket ovanligare, men svårare inflammation i den del som kallas iris i ögat. Ger kraftig smärta i ögat, lite suddig syn, ljuskänslighet och rodnad i ögat i kombination. Kvinnor drabbas 4ggr oftare än män, men det är fortfarande ändå ganska sällsynt. Den vanligaste formen kallas ofta irit.


Keratopati är ett tredje tillstånd kopplat till Crohn där hornhinnan, den yttre ytan av ögat, drabbas. Ger ögonirritation och det känns ibland lite som man fått något i ögat (skav), ger nedsatt syn, vattnigt öga, smärta och även ljuskänslighet


Tänk på att vid all smärta i ögat ska man alltid söka för detta och bli undersökt. 


Besvarade frågor under chatten

Denna fråga blev besvarad under expertchatten Chatt om IBD: Kan min tarm läka vid inflammatorisk tarmsjukdom?. Nedan listas andra frågor besvarade vid samma tillfälle.

Fråga Besvarad
Kan kosten påverka symtomen för IBD?

2024-01-19 | 11:52

av Lina Vigren

Ulcerös kolit och diabetes

2024-01-19 | 11:40

av Lina Vigren

Vitaminer och enzymer vid Crohns sjukdom

2024-01-19 | 11:22

av Lina Vigren

Flytande kost tidigt vid symptom på Crohns sjukdom?

2024-01-19 | 11:21

av Lina Vigren

Kan ulcerös kolit utvecklas till Crohns sjukdom?

2024-01-19 | 11:14

av Lina Vigren

Kosttillskott och medicin vid ulcerös kolit

2024-01-19 | 11:10

av Lina Vigren

Fasta vid IBD (inflammatorisk tarm)

2024-01-18 | 10:22

av Lina Vigren

Vad kan jag göra för att förhindra skov vid IBD?

2024-01-17 | 19:01

av Lina Vigren

Ger Mikroskopisk kolit ökad cancerrisk?

2024-01-17 | 15:54

av Lina Vigren

Stress, oro och psykisk ohälsa kopplad till vården för IBD

2024-01-16 | 16:27

av Lina Vigren

Kan Crohns sjukdom blomma upp igen efter operationer?

2024-01-16 | 12:04

av Lina Vigren

Risk för återfall vid Crohns sjukdom

2024-01-12 | 18:11

av Lina Vigren

Vad utlöser Crohns sjukdom?

2024-01-12 | 18:08

av Lina Vigren

Återfall och skov vid Crohns sjukdom

2024-01-12 | 18:06

av Lina Vigren

Ögonsymtom vid Crohns sjukdom

2024-01-12 | 18:05

av Lina Vigren


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.