Film | IBD

Aferesbehandling ur ett patientperspektiv

Aferesbehandling av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) har använts i Sverige sedan 2002. Behandlingen som ges vid ett 25-tal sjukhus i landet är till för de patienter med IBD som inte svarat på konventionell behandling och där annan behandling givit biverkningar eller på annat sätt är olämplig. Här delar Magdalena med sig av sina erfarenheter av IBD och aferesbehandling.