Forum Mage & tarm


EHEC

Kan hjortdjur vara bärare av EHEC? Finns några fall när människor blivit EHEC-smittade av vilt? I så fall vilken typ av vilt?

Annons
Annons
Annons