Fakta | Diarré

Salmonella

Salmonella är en grupp bakterier som kan förekomma hos människor, fjäderfän, i och på ägg, i obehandlad mjölk, i kött och i vatten. Salmonella har också hittats hos kräldjur som exempelvis sköldpaddor.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Sven Britton, professor, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Utlandsmottagningen vid Cityakuten samt Infektionskliniken Gävle

Annons

Salmonella orsakas av mikroorganismer från familjen salmonellabakterier

Salmonellabakterierna angriper magen och tarmarna. I allvarliga fall kan bakterierna även gå över till lymfsystemet och blodet och då kan i princip alla organ i kroppen drabbas, dvs blodförgiftning med salmonellabakterier. Salmonella kan drabba alla åldersgrupper och båda könen. Människor som redan är svaga, till exempel kroniskt sjuka, barn och mycket gamla människor, är mer utsatta för komplikationer vid en salmonellainfektion.

Vilka symptom ger salmonellabakterier?

Salmonellabakterier kan antingen ge en lätt infektion med diarré två till tre gånger om dagen i ett par dagar eller en allvarlig infektion med täta avföringar, magknip och nedsatt allmäntillstånd.

De vanligaste symptomen vid salmonella är:

 • Diarré
 • Magknip
 • Illamående och kräkningar
 • Feber
 • I sällsynta fall blod i avföringen

De flesta mildare former av salmonella går över på fyra till sju dagar utan annan behandling än vila och vätska. Om bakterien spritt sig i kroppen kan det vara nödvändigt att behandla med antibiotika. Behandlingen skall ske via läkare.

Annons
Annons

Om salmonella konstateras är läkare skyldiga att anmäla detta till smittskyddsläkaren som skall utreda varifrån infektionen kommer  och vidta åtgärden för att förhindra ytterligare smitta.

När ska man söka läkare?

 • Om diarrén fortsätter mer än 24 timmar.
 • Om avföringarna kommer så tätt som med 10-15 minuters intervall.
 • Vid svåra magsmärtor.
 • Vid blod i avföringen.
 • Feber på 39 grader eller mer.
 • Vid uttorkning. Om man kräks ofta och har täta avföringar förlorar kroppen mycket vätska, salt och mineraler. Om du förlorar mer vätska än du får i dig uppstår uttorkning. Om slemhinnorna i munnen inte längre hålls fuktiga, tungan blir torr, urinen blir mörk eller man i värsta fall inte behöver kissa rör det sig om allvarlig uttorkning. Om man får något av dessa symptom ska man söka läkare. Var särskilt uppmärksam på om de uppträder hos små barn eller gamla människor.
 • Om huden eller ögonvitorna gulnar kan det vara ett tecken på att levern eller gallvägarna är påverkade.

Vad kan man göra för att undvika salmonella?

De två viktigaste reglerna för att undvika salmonella är:

 • Renlighet
 • Tillred maten så att den är genomstekt/kokt.

Vad menas med renlighet?

Du ska alltid tvätta händerna när du varit på toaletten och innan du börjar laga mat. Att tvätta händerna innebär att man tvättar händerna grundligt med tvål, sköljer dem ordentligt och torkar dem på en torr handduk.

Du bör också tvätta händerna när du byter från ett livsmedel till ett annat under matlagningen. Till exempel tvätta händerna efter att du hanterat grönsaker, innan du börjar med köttet, och omvänt. Detta är nödvändigt för att undvika att salmonella och andra smittor sprids mellan de olika matvarorna.

Annons
Annons

Renlighet i samband med matlagning kan dessutom gärna omfatta följande:

 • När du har använt köksredskap vid tillagningen, gafflar och knivar till exempel, ska de alltid diskas med diskmedel innan du använder dem till andra livsmedel. Då undviker man att eventuell salmonellasmitta sprids mellan olika livsmedel.
 • Använd olika skärbrädor till kött och grönsaker. Byt skärbräda och kniv när du byter livsmedelstyp.
 • Byt trasa eller tvätta trasan ofta och i så varmt vatten som möjligt.
 • Mat ska förvaras i kylskåp det gäller speciellt köttfärs, fågel och fisk. Dessa livsmedel tål inte långa transporter i värme.

Hur ska man tillreda maten för att undvika salmonellabakterier?

 • För att vara säker på att salmonellabakterierna dör vid tillredning av maten, måste den värmas upp ordentligt. Att köra maten i mikrovågsugn räcker inte - den måste stekas eller kokas maten grundligt.
 • Fågel ska alltid genomstekas eller kokas.
 • Köttfärs ska alltid genomstekas eller kokas.

Annons
Annons
Annons