Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Diarré

Enterohemorragisk E. Coli (EHEC)

EHEC-bakterien sprids via livsmedel som bl a köttfärs, korv och hamburgare, opastöriserade mjölkprodukter och osköljda grönsaker, men även mellan människor. Sjukdomen är känd över hela världen och via EHEC-bakteriens gift kan den drabbade få diarréer, kräkningar och magsmärtor. 


Uppdaterad den: 2008-10-02

Vanligen tillfrisknar majoriteten av dem som smittas av EHEC. Det finns olika typer av EHEC-bakterier, den vanligaste kallas O157 medan varianten O26 antas kunna orsaka mer allvarliga EHEC-infektioner.

Så sprids EHEC-smittan

Sjukdomen kan spridas både från djur till människa och från person till person. EHEC-bakterien finns framförallt bland nötkreatur och kan föras vidare till livsmedel som köttprodukter (till exempel köttfärs, korv och hamburgare), opastöriserade mjölkprodukter, osköljda frukter och grönsaker samt i ovanliga fall även till kranvatten.

Diagnos

Diagnosen ställs genom odling från avföringsprov.

Symptom på E. coli-infektion 

EHEC-bakterien producerar ett gift som ger diarré (ofta blodtillblandad) och magsmärtor samt, i vissa fall, illamående och kräkningar. Symtomen uppträder vanligen tre-fyra dygn efter smittotillfället, men ibland kan inkubationstiden vara upp till tio dagar.

Kroppens immunförsvar klarar oftast av en EHEC-infektion. Efter de inledande symptomen går sjukdomen över av sig själv efter ungefär en vecka.

Cirka fem procent av dem som insjuknar utvecklar emellertid komplikationer efter en till två veckor, främst njursvikt, blödningsrubbningar och neurologiska symtom. Dessa ovanliga komplikationer kräver intensivvård och dialys (vid njursvikt).

Så undviker du att smittas

EHEC-smitta kan undvikas genom följande försiktighetsåtgärder:

  • Tvätta händerna, speciellt efter toalettbesök.
  • Skölja frukt och grönsaker.
  • Rengöra skärbrädor och knivar noggrant.
  • Använd separata skärbrädor och knivar för kött respektive grönsaker. Kött bör hanteras på skärbrädor av plast, eftersom trämaterial är svårare att rengöra.&nbsp
    Se till att köttet blir väl genomstekt. EHEC-bakterien dör vid ca 70 grader.
  • Undvika opastöriserade mjölkprodukter.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons