Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Undersökning | Lungor & luftvägar

Tuberkulintest


Uppdaterad den: 2017-11-13

Annons

BCG vaccination

I Sverige ges inte BCG vaccination allmänt. Detta upphörde 1975 och ges idag enbart till riskgrupper.

Innan man kan bli vaccinerad får man genomgå ett tuberkulintest för att ta reda på om man någon gång varit smittad med tuberkulosbacillen eller besläktade bakterier (mykobakterier).

I Sverige görs tuberkulintest inte allmänt, utan enbart på riskgrupper. På grund av ökad migration, att människor reser i allt större utsträckning och ett större behov av smittspårning över landsgränserna, anses det ändamålsenligt att använda en metod som ger resultat som kan jämföras med andra länders och som är godkänd internationellt.

Annons
Annons

Tuberkulintestet utförs med PPD (purified protein derivate) som tillverkas av Statens Serum Institut i Danmark. Testet består av en liten injektion i huden (intrakutan injektion) på underarmens översida. Injektionen ger en liten papel på 8–10 mm i diameter som försvinner efter 10–15 minuter. De som reagerar på testet blir efter några dagar röda och svullna runt insticksstället. Reaktionen mäts efter 72 timmar (tre dygn).

Tuberkulintestning med PPD ger få biverkningar. Lätt klåda och rödhet över insticksstället är det enda som har rapporterats.

Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.