Sammanfallen lunga (spontanpneumothorax)

Sammanfallen lunga ( pneumothorax) ger plötsligt uppträdande ensidiga bröstsmärtor, med åtföljande andfåddhet.

Uppdaterad den: 2013-01-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare i allmänmedicin och medicine doktor, medicinsk chef, Netdoktor

Annons
Animering av sammanfallen lunga, spontanpneumothorax

Vad är spontanpneumothorax?

Spontanpneumothorax är en plötsligt kollapsad lunga. Det som händer är att det kommer ut luft mellan lungan och bröstväggen. Luften läcker från luftvägarna ut i den smala spalten mellan lungan och bröstväggen varvid undertrycket försvinner och lungan kollapsar, helt eller delvis.

Ungefär 10 av 100 000 invånare drabbas av spontanpneumothorax.

Symtom

Typiska symtom är plötsligt uppträdande ensidiga bröstsmärtor, med åtföljande andfåddhet. Symtomen uppstår ofta vid vila eller under sömn. Den som drabbas kommer ofta ihåg exakt när andningssvårigheterna uppstod. Tillståndet förekommer oftast hos unga, långa och smala män.

Annons
Annons

Orsak

Man skiljer mellan primär och sekundär spontan pneumothorax:

  • Så kallad primär spontanpneumothorax orsakas av att en liten del av lungvävnaden går sönder, och en hål uppstår i lungvävnaden så att luft pyser ut ur lungan.
  • Sekundär spontanpneumothorax är en komplikation som följer av kroniska sjukdomar som KOL, emfysem, astma och cystisk fibros. Cigarettrökning ökar risken för denna komplikation. Man anser att tillståndet leder till svagheter i lungvävnaden med risker för luftläckage till utrymmet som omger lungan.

Arv antas spela en roll när det gäller risken för att utveckla denna sjukdom, och astma under barnaåren är en annan möjlig riskfaktor. 

Diagnos

Diagnosen ställs utifrån den typiska sjukhistorian med plötsligt påkommen andnöd och smärtor på den ena sidan av bröstkorgen. Det finns också typiska fynd vid läkarundersökningen. I lindriga fall kan det dock saknas sjukdomstecken. Sjukdomen och bekräftas med röntgen av lungorna. I vissa fall utvecklas spontanpneumothorax till ventil-/övertryckspnemumothorax, där hålet fungerar som en ventil; luft läcker ut mellan lungsäcksväggarna, men sugs inte in igen. Lungan trycks då ihop mer och mer på grund av ökande luftsamling i lungsäcken. Obehandlat kan detta vara en livshotande komplikation.

Annons
Annons

Behandling

I lindriga fall behöver man endast observera tillståndet. Lungan kommer gradvis att återta normal form och någon behandling behövs inte.

Vid större pneumothorax läggs en slang (dränage) in genom bröstväggen. Slangen kopplas till su eng så att lungan kan återta sin form.

Prognos

Prognosen är bra. De flesta fall läker snabbt av sig själva, eller med hjälp av behandling. Majoriteten av patienterna som läggs utan dränagebehandling kan skrivas ut efter 2–3 dagar. Vid dränagebehandling är vården ytterligare några dagar.

En relativt stor del drabbas av upprepade episoder av spontanpneumothorax. Därför är det viktigt att man själv undviker situationer som kan utlösa en ny episod:

  • Sluta röka.
  • Tunn luft kan utlösa tillståndet och därför bör man undvika höghöjdsvistelse och flygresor utan tryckkabin.
  • Dykning bör också undvikas.

Annons
Annons
Annons