Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Hostmedicin vid luftvägsinfektioner

Hosta kan vara väldigt jobbigt, såväl för den som har hosta som personer runtom den. Hostmediciner har ingen eller begränsad effekt för att motverka hosta och har möjliga biverkningar. Den här artikeln beskriver hostmedicinernas verkan och effekt.


Uppdaterad den: 2022-04-04

Annons

Hosta

Hosta uppstår när luftrören irriteras av till exempel en infektion eller inhalation av rök. Även om många tycker att hosta är jobbigt är en funktionell hosta avgörande för försvaret av lungorna. Slemmet som bildas naturligt i luftvägarna kommer ut när man hostar och på det viset avlägsnas bland annat rökpartiklar och andra irriterande ämnen.

Hosta skyddar kroppen. Personer med nedsatt hostreflex, spädbarn, äldre, personer med överkonsumtion av alkohol och vissa strokepatienter har högre risk att utveckla lunginflammation. När ett främmande föremål kommer in i luftrören är det hostan som gör att föremålet kommer upp igen. Hostan hjälper också till att avlägsna slem som hindrar luftströmmen i bronkerna.

Annons
Annons

Orsaker till hosta

Hosta kan ha en rad olika orsaker men det allra vanligaste är att det är ett symtom på en luftvägsinfektion. Typiska tecken på en luftvägsinfektion är snuva, nästäppa, halsont och hosta. Feber och trötthet kan förekomma. Man brukar kalla tillståndet för akut bronkit, eller luftrörskatarr. Om man får svårt att andas eller blir påverkad av hostan är det viktigt att söka vård. Astma och lunginflammation kan behöva akut behandling.

Hostmediciner

Hosta kan vara väldigt besvärligt, den kan störa nattsömnen och kan i vissa fall påverka förmågan att arbeta. Många föräldrar störs av att barnet inte kan sova ordentligt på grund av hostan. Det är därför det finns många olika typer av hostmediciner. Hosta är en vanlig anledning av söka vård. 

Hostdämpande läkemedel

Etylmorfin är en opioid, en typ av morfin som länge har skrivits ut för att minska hosta. Morfin tycks kunna minska hostan genom att hjärnan blir mindre mottaglig för signaler från luftvägarna. Etylmorfin ingår i läkemedlet Cocillana-Etyfin®, tillsammans med alkohol samt cocillanaextrakt och senegaextrakt som traditionellt anses ha viss slemlösande effekt. Etylmorfin ingår också i läkemedlet Lepheton®, tillsammans med adrenalin som tycks kunna minska slemhinnesvullnad och vidga luftrören. Kodein är också en en opioid och liknar därmed morfin. 

Trots att läkemedel etylmorfin ofta skrivs ut, saknas studier som kan påvisa läkemedlets effekt på hosta. För kodein finns däremot god dokumentation som visar att läkemedlen inte minskar hosta.

Alkohol, som finns i Cocillana-Etyfin®, har inte heller någon påvisbar effekt mot hosta.
Det är känt att morfinliknande läkemedel kan leda till biverkningar såsom dåsighet, förstoppning, illamående samt risk för missbruk.

Noskapin, som säljs som vätska eller tabletter, har i studier inte visat sig ha någon effekt mot hosta.

Pentoxiverin, Biseltoc®, är ett läkemedel som är relativt nytt. Det saknas evidens för att läkemedlet lindrar akut hosta. 

Luftrörsvidgande läkemedel

Läkemedlet Mollipect® innehåller det slemlösande ämnet bromhexin och det luftrörsvidgande ämnet adrenalin, precis som i Lepheton®. Studier har inte kunnat påvisa någon effekt av dessa läkemedel vid hosta hos barn och vuxna, men de kan ha effekt om man har misstänkt astma. Vid astma ges dock istället inhalationer av läkemedel. Adrenalin kan ge biverkningar i form av skakningar och nervositet. 

Slemlösande läkemedel

Slemlösande läkemedel finns i läkemedel som Mollipect® och andra beredningar med bromhexin. Det finns en äldre, liten studie som visar att bromhexin kan ha effekt på hur ofta man hostar och hur mycket symtom man upplever. Bromhexin går att köpa receptfritt och man kan testa läkemedlet, trots att det saknas gedigna studier som visar läkemedlets effekt på hosta.

Guajfenesin är ett slemlösande ämne som finns i Nipenesin® och Theracough® och säljs receptfritt. Läkemedlet kan möjligen ha effekt vid hosta och kan prövas men bra studier saknas. 

Annons
Annons

Alternativ till hostmedicin

Man har sett att honung sannolikt har en förmåga att lindra hosta bättre än placebo. Honungen kan ges som en enkel dos till natten. Barn under ett års ålder kan utveckla spädbarnsbotulism och ska inte ges honung.

Förutom läkemedel rekommenderas i regel tillräckligt intag av vätska och behandling av obehag vid feber och smärta. Höjning av huvudändan kan ha god effekt på hosta nattetid. 

Hostmedicin eller inte?

Sjukvården vill ofta hjälpa till genom att skriva ut läkemedel som påstår ha effekt mot hosta, men i själva verket finns det nästan ingen dokumentation alls som stödjer att hostmedicin har effekt. Det är viktigt att sjukvården är restriktiv med att skriva ut läkemedel som inte har bevisad effekt. Dessutom kan läkemedel ha biverkningar, särskilt hos små barn. Hos barn över ett år kan honung vara en bra behandling mot hosta. 

De receptfria läkemedlen bromhexin och guaifenesin kan enligt forskare möjligen ha gynnsam effekt på hosta och dessa läkemedel kan prövas. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg hostans viktiga roll för kroppens försvar och att dämpa hostan kan öka risken för slemansamlingar i luftvägarna. I USA avråder man från att använda hostmediciner hos barn under tolv år på grund av att det inte finns någon säkerställd effekt medan det finns en risk för farliga biverkningar. Även i Norge avråder man från behandling med läkemedel av hosta hos barn. 

Det finns studier som visar att det kan vara hjälpämnena i medicinen, såsom sirap eller menthol, som har effekt mot hosta. Det kan vara så att de har en starkare verkan mot hosta än själva substansen som är tänkt att lindra hostan. Det är därför, menar forskare, att hostmediciner ofta kommer som söta, mörka, kryddliknande sirapsberedningar. Framtida studier får utvisa hur viktig den effekten är. 

Vill du veta mer

  • Hosta, symtomguide
  • Akut bronkit (luftrörskatarr)
  • Hosta – för vårdpersonal
  • Akut bronkit – för vårdpersonal 

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons