Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Blodpropp i lungorna (lungemboli)

En blodpropp i lungan uppstår när ett blodkärl i lungan täpps till av en klump blod som koagulerat. Blodklumpen förs med blodströmmen från ett blodkärl i bäckenet eller benet upp genom kroppens blodkärl, genom hjärtat och ut i lungorna.

Uppdaterad den: 2008-10-02
Uppdaterare: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Ett svagt hjärta kan också vara orsaken till att blodklumpar lossnar.

På fackspråk kallas en propp i lungan för lungemboli.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Annons
Annons

Vem drabbas av en blodpropp i lungan?

De flesta som får en blodpropp i lungorna är redan sjuka. Ofta rör det sig om någon form av hjärtsjukdom. Dessutom finns det situationer som ökar risken att få en blodpropp i lungorna. Äldre människor som ligger till sängs en längre tid, framförallt efter en operation, och särskilt vid underlivsoperationer, löper ökad risk. Likaså överviktiga personer.

Därför är det viktigt att äldre människor inte ligger i sängen mer än nödvändigt och att nyopererade kommer ur sängen samma dag, eller dagen efter operationen.

Hur känns en blodpropp i lungan?

Rör det sig om en liten blodpropp kan du känna ett plötsligt stick i bröstet. Du känner dig dålig, orolig och rädd. Blodiga upphostningar förekommer också. Dagarna därpå kan du ha feber och känna dig trött. Efter hand mår du bättre och symptomen försvinner efter ett par veckor.

Annons
Annons

Större blodproppar i lungorna kan vara dödliga. De uppstår plötsligt man blir blek, kallsvettig och snabbt medvetslös utan kännbar puls. Ofta inträffar döden efter några minuter. Återupplivning lyckas väldigt sällan.

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Vad ska man göra om man misstänker en blodpropp i lungan?

En blodpropp i lungan kan vara svår att skilja från en blodpropp i hjärtat. Vid misstanke om en blodpropp ska du genast tillkalla ambulans genom att ringa 112.

Hur behandlas en blodpropp i lungan?

När läkaren har ställt diagnosen propp i lungan kommer du genast under behandling med mediciner som förtunnar blodet. På så sätt undviks oftast en ny blodpropp. Behandlingen varar flera månader och ibland kan den vara livslång.

Idag kan det i vissa fall erbjudas en behandling, där den propp som täpper till kärlet löses upp. Den typen av behandling kräver dock att man ingriper snabbt och att man blir akut inlagd på sjukhus.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?


Annons