Atelektas


Uppdaterad den: 2013-01-11
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är atelektas?

Atelektas innebär kollapsad lungvävnad som är tom på luft. Detta inbegriper vanligtvis bara en liten del av en lunga, medan de övriga delarna av lungorna kan fungera normalt.

Animering av förtätning i lungan, atelektas

Orsak

Medfödd atelektas

  • Ofullständig utveckling av större eller mindre lungpartier vid födseln kan särskilt ses i omogna lungor hos för tidigt födda barn.
  • Inhalation av slem eller fostervatten i luftvägarna kan också leda till atelektas.

Atelektas senare i livet

Kan uppstå när lungvävnad trycks ihop eller luftvägarna blockeras. Den vanligaste orsaken är att atelektaser uppstår på grund av ökad slembildning i bronkerna. Detta förekommer först och främst vid lunginflammation och bronkit. Slemmet lägger sig framför öppningen till en av de små luftrörsförgreningarna och när luftvägen täpps till kommer denna del av lungan att kollapsa.

Lungorna kan också kollapsa när det bildas vätska mellan lungsäckens blad – något som oftast sker vid lunginflammationer. Lungcancer kan också vara en orsak.

Annons
Annons

Atelektas är också vanligt efter operationer. Under narkos försvinner hostreflexen och flimmerhåren förlamas. Då är det lätt att slem ansamlas i luftrören. Under narkos andas man också mer ytligt. Sammantaget leder detta till att atelektaser lätt uppstår.

Vilka nya behandlingar finns mot Atopiskt eksem? I Aktiv patient får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Diagnos

Lungor med atelektas

Typiska besvär är tung andning och hosta. När de uppstår precis efter, eller under pågående, lunginflammation eller i förbindelse med operationer, uppkommer misstanke om atelektas. Men säker diagnos ställs först genom en röntgenundersökning av lungorna. Vid röntgen av lungorna visar sig atelektasen typiskt som en liten kilformad, likformig skugga på röntgenbilden.

Bronkoskopi (att kika ned i luftvägarna med ett bronkoskop) är som regel aktuellt vid större atelektaser för att påvisa utlösande orsaker, och för att rensa bort slem eller andra faktorer som blockerar luftvägarna. Vid små atelektaser är detta inte nödvändigt.

Annons
Annons

Behandling

Små atelektaser försvinner i regel av sig själva. Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp av fysioterapeut att lära sig hostteknik och tekniker för att få upp slem.

Om denna behandling inte är framgångsrik kommer det att bli aktuellt med inläggning på sjukhus.

Prognos

Det stora flertalet atelektaser blir bra utan behandling, och de flesta som blir bra är återställda inom en till tre månader.

I några sällsynta fall lyckas man inte åtgärda atelektasen. Det kommer på sikt att leda till att lungfunktionen inte blir fullgod eftersom ett litet (eller större) område av lungan inte längre fungerar som det ska. En kronisk atelektas kommer också att leda till att det lite lättare än normalt uppstår lunginflammationer i detta område.

Utöver detta räknas detta inte som något farligt tillstånd.

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?