Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Atelektas

Atelektas betyder att en eller fler delar av lungan faller ihop. De delarna innehåller ingen luft och bidrar därmed inte till att syresätta kroppen.


Uppdaterad den: 2022-02-24
Sakkunnig: Remy Waardenburg, Specialistläkare i allmänmedicin, Bonnier Healthcare

Annons

Vad är atelektas?

Atelektas innebär kollapsad lungvävnad som inte innehåller luft. Detta inbegriper vanligtvis bara en liten del av en lungan, medan de övriga delarna av lungorna kan fungera normalt.

Annons
Annons

Symtom

Symtomen beror på orsaken till atelektasen. Om man har ett främmande föremål i luftvägarna är typiska besvär tung andning och hosta. Om det beror på mycket slem i luftvägarna kan den bakomliggande orsaken vara astma eller KOL som kan väsande andning och slemhosta. Om en stor del av lungorna inte fungerar som den ska så kan man få akut andningssvikt. 

Orsak

Den vanligaste orsaken är att atelektaser uppstår på grund av en obstruktion i luftvägarna. När luftvägen täpps till kommer delen av lungan bakom obstruktionen att falla ihop. Atelektas är också vanligt i samband med sövning på sjukhus. Tillståndet kan också uppstå om det finns något som trycker på lungorna utifrån (till exempel en tumör) eller om vätskan som finns i lungorna för att hålla lungblåsorna öppnade inte fungerar som den ska.

Annons
Annons

Diagnos

Diagnosen kan ställas med hjälp av en röntgenundersökning av lungorna. Bronkoskopi (att titta in i luftvägarna med en kamera, ett bronkoskop) kan övervägas om atelektasen inte försvinner.

Behandling

Små atelektaser försvinner i regel av sig själva. Ibland kan det vara nödvändigt att få hjälp av en fysioterapeut att lära sig hostteknik och tekniker för att få upp slem. 

Prognos

Flertalet atelektaser blir bra utan behandling, och de flesta som blir bra är återställda inom en till tre månader.

I några sällsynta fall lyckas man inte åtgärda atelektasen. Det kommer på sikt att leda till att lungfunktionen inte blir fullgod eftersom ett litet (eller större) område av lungan inte längre fungerar som det ska. En kronisk atelektas kommer också att leda till att det lite lättare än normalt uppstår lunginflammationer i detta område. 


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons