Fråga Doktorn

Fråga   Lungor & luftvägar

Fråga: Lunginflammation

Jag lyssnade i dag på en rapport från USA, vilken sa att det sprids med blixtfart en ny muterad form av lunginflammationsbakterie som är särskilt farlig för äldre och helt avvisar all antibiotikabehandling. Har den kommit till Sverige?

rapporten var skrämmande eftersom dödligheten är mycket stor. 

Svar:

Hej!

Du skriver inte vilken bakterie det rör sig om vilket gör frågan svår att besvara. Jag tror dock att det kan röra sig om den vanligaste bakterien i sammanhanget nämligen pneumokocken. I Sverige talar vi om nedsatt känslighet för t. ex. penicillin och totalresistenta bakterier är i nuläget inget stort problem för oss. Det finns andra mindre vanliga bakterier som kan ge lunginflammation hos äldre och personer med nedsatt immunförsvar med hög grad av resistens. Än så länge är det problemet begränsat i Sverige.

Med vänliga hälsningar

Göran GüntherDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.