Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Här är grupperna som rekommenderas vaccin mot pneumokocker

Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner som lunginflammation, öroninflammation och bihåleinflammation. De allvarligaste sjukdomarna orsakade av pneumokocker kan ge hjärnhinneinflammation och blodförgiftning. Allvarligare sjukdom drabbar främst äldre människor och personer som har nedsatt immunförsvar eller kroniska sjukdomar.


Publicerad den: 2020-02-18
Författare: Elina Mattsson, Redaktör, Netdoktor

Annons

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka luftvägsinfektioner, såsom bihåleinflammation, öroninflammation och lunginflammation. Bakterierna kan också orsaka allvarligare sjukdomar som hjärnhinneinflammation och sepsis (blodförgiftning). Oftast är det lätt att behandla pneumokockinfektioner med antibiotika och det är ovanligt i övrigt friska personer dör av en sådan infektion. 

Vissa personer kan dock behöva ett extra skydd mot pneumokocker och rekommenderas därför vaccination, små barn är en sådan grupp. Innan man började vaccinera barn mot pneumokocker genom barnvaccinationsprogrammet insjuknade årligen runt hundra barn under fem års ålder i allvarlig pneumokocksjukdom. Tre till fyra barn dog.  Men idag kan alla barn i Sverige få pneumokockvaccin genom det allmänna vaccinationsprogrammet.

Andra grupper som kan behöva vaccineras är äldre personer och kroniskt sjuka. Även rökare och personer med ett alkoholmissbruk kan bli aktuella för vaccination efter en individuell bedömning. 

Annons
Annons


Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Hela gruppen rekommenderas vaccination

Här är riskgrupper där alla personer inom gruppen rekommenderas vaccination mot pneumokocker. Det är personer som:

 • är 65 år eller äldre

 • saknar mjälte eller som har en dåligt fungerande mjälte (aspleni/hypospleni)

 • har drabbats av läckage av hjärn- eller ryggmärgsvätska (likvorläckage) eller barriärskada till följd av kirurgi eller trauma mot skallen

 • med cochleaimplantat (hörselimplantat)

 • som befinner sig i ett tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar: stamcells- eller benmärgstransplantation, hematologisk cancer, sicklecellsanemi

Annons
Annons

Kan rekommenderas vaccination efter individuell bedömning

Hos andra grupper behövs först en individuell bedömning innan en eventuell rekommendation om vaccination ges. Det kan vara personer med:

 • kronisk hjärtsjukdom 
 • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL eller svår astma

 • typ 1-diabetes och typ 2-diabetes

 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft med sekretstagnation, till exempel kroniska neurologiska sjukdomar eller cystisk fibros

 • kronisk leversjukdom

 • kronisk njursvikt

 • andra tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till exempel lungcancer, behandling med TNF-alfa-hämmare eller cytostatika

 • alkoholmissbruk

 • eller som är rökare

Nya behandlingar mot atopiskt EKSEM – är de för dig? Här får du som lever med atopiskt eksem koll på läget »

Ska inte vaccineras

Man bör dock inte vaccinera sig mot pneumokocker om man:

 • är gravid
 • har hög feber (då kan man skjuta på vaccinationen)

 • är allergisk mot ämnen som ingår i vaccinet

Två olika typer av vaccin

Det finns två typer av vaccin mot pneumokocker: konjugatvaccin (PCV) och polysackaridvaccin (PPV). 

Konjugatvaccin (PCV)

Konjugatvaccin mot pneumokocker ges bland annat i barnvaccinationsprogrammet och ger ett bra skydd mot invasiv pneumokocksjukdom och ett visst skydd mot lunginflammation orsakade av de serotyper som ingår i vaccinet.

Polysackaridvaccin (PPV)

Polysackaridvaccin rekommenderas till barn över två år och vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger högre risk för allvarlig pneumokockinfektion. Vaccinet rekommenderas också till personer som är 65 år och äldre. 

PPV skyddar mot invasiv pneumokocksjukdom, men har ingen säker effekt mot lunginflammation. 

PCV eller PPV?

Alla personer som är 65 år eller äldre rekommenderas PPV. För övriga riskgrupper rekommenderas en dos PCV och en dos PPV. 

För personer som har gjort stamcellstransplantation rekommenderas speciella vaccinationsscheman. 

Barn som ingår i riskgrupper och som fått PCV inom ramen för barnvaccinationsprogrammet ges PPV från två års ålder, dock minst två månader efter den sista givna PCV-dosen.

 

 

  Källor

 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-pneumokockvaccination-/?pub=56914
 • Folkhälsomyndigheten - https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/vacciner-a-o/pneumokocker/

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.
 • Avatar L.E. LInder 2021-11-25 10:25 (16 månader sen)

  Saknar uppgift om efter hur lång tid vaccinationen bör upprepas, om alls.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons