Fakta | KOL

Vad kan KOL-patienten göra själv?

Det är givetvis viktigt att få rätt vård och veta hur medicinen på bästa sätt förhindrar och/eller lindrar symtomen och förebygger försämringsperioder. Men det finns också en del som den KOL-sjuka kan göra själv för att underlätta livet.
Annons
  • För den som fortfarande röker är det absolut viktigast för den framtida hälsan att så fort som möjligt sluta röka. Det finns i dag bättre möjligheter för hälso- och sjukvården att hjälpa den som verkligen vill sluta än för bara några år sedan.
  • Att kontrollera vikt och äta en bra och blandad kost är viktigt. Viktminskning är en varningssignal. Det är också viktigt att få i sig tillräckligt med kalk och vitamin D, annars ökar risken för benskörhet.
  • Aktiv motion efter egen förmåga. Motion håller kroppens muskler i trim och tränar också andningsmusklerna. En KOL-patient van vid fysisk ansträngning klarar bättre den andfåddhet som sjukdomen medför.
  • Sjukgymnastik och egen träning med övningar efter sjukgymnasts instruktion ger bättre förutsättningar att hantera sjukdomen.
  • Den som är infektionskänslig bör undvika kontakt med förkylda personer, särskilt små barn.
  • Årlig vaccination mot influensa och vaccination mot pneumokocker är viktigt.
  • Host- och andningsteknik kan göra det lättare att hantera symtomen.
  • En KOL-sjuk bör berätta om sjukdomen, så att omgivningen också kan bistå och stötta.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro

DELTA I ENKÄTUNDERSÖKNING: Har du fått vård enligt patientlagen?

Få mejl när vi publicerar något nytt inom detta område
Annons
Annons