Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | KOL

Testa om du är i riskzonen för KOL

Hosta som inte går över, slembildning och tilltagande andfåddhet är de främsta symtomen vid KOL. Rökare kan genom ett enkelt test se om de är i riskzonen för sjukdomen.
Annons

Den som svarar ja på tre eller fler av frågorna bör kontakta vårdcentralen för en utredning och begära att få göra ett andningstest, en så kallad spirometri, den enda metoden för att ställa diagnosen KOL.

1. Är du rökare och över 40 år?

2. Har du besvärats av hosta och slem flera dagar i veckan under flera månader?

3. Blir du andfådd vid fysiska aktiviteter till exempel när du skyndar dig, går uppför en backe, går i trappor, går en raskare promenad?

4. Drabbas du av fler än 5 förkylningar under vintern med efterföljande långvarig hosta?

Viktigt att KOL upptäcks i tid

KOL går inte att bota, men tidig diagnos gör att patienten kan få hjälp att sluta röka, och rätt behandling kan sättas in och att förloppet kan hejdas. Tidig upptäckt ökar möjligheterna till ett friskare och längre liv. KOL-vården i Sverige kostar drygt 9 miljarder kronor om året och merparten av denna kostnad orsakas av patienter med svår KOL.

Då lindrig KOL ofta utvecklas till svår KOL (om inte patienterna får tidig diagnos och vård) är det av yttersta vikt att upptäcka sjukdomen tidigt. Om färre personer behöver sjukskrivas eller sluta arbeta minskar samhällets kostnader för sjukvården. Men det viktigaste är att förbättrad diagnostik och behandling leder till bättre livskvalitet.

Källa: Hjärt- och Lungsjukas riksförbund

Är du sjukvårdspersonal?
Läs mer om KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) på NetdoktorPro
Annons
Annons
Annons
Annons

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons